Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Gjennomsnittlig antall hummer landet per fritidsfisker for de ulike regionene og for hele Norge i 2017. 95 % konfidensintervall.
Figur tmpYigENf_html_38e42e671ecbbc08.png