Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Gjennomsnittlig antall teinetrekk per yrkesfisker for sesong regionalt og for hele landet (total) i 2018. 95 % konfidensintervall.
Figur tmpYigENf_html_3585b1de6d12e54a.png