Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Gjennomsnittlig antall landet hummer per yrkesfisker for sesongen 2018 regionalt og for hele landet. 95 % konfidensintervall.
Figur tmpYigENf_html_2c9c9a873cadace4.png