Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Strømkartene viser vannmassenes hastighet i overflaten og på 10 og 20 meters dyp. Hvitt er området med den høyeste hastighetene og sort den laveste. Nederst til høyre kan vi hvor stor andel av tid områdene har en strøm på over 0.1 meter per sekund i overflatelaget. Større utgaver av kartene finnes bak i rapporten.
Figur tmpQkD24R_html_e6b5a949518df291.png