Gå til hovedinnhold

Figur

Bildet viser analyse av stereo-video fra feltarbeidet. Venstre og høyre kamera er kalibrert og synkroniset slik at man kan måle fiskens lengde.
Figur tmpQkD24R_html_d58c14af7e512abd.png