Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Oversikt over de kartlagte områdene med bunnsedimenttyper.
Figur tmpQkD24R_html_b326260bbf6f6ef2.png