Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Kart over gytefelt rundt Hitra og Frøya basert på kartlegging i 2018. Røde punkter indikerer trekk uten egg, blå punkt er trekk med egg. Størrelsen på punktet viser den relative mengden egg.
Figur tmpQkD24R_html_89b5bb7785861497.png
HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Fri, 19 Jul 2024 17:17:30 GMT Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Charset: utf-8 Last-Modified: Thu, 13 Dec 2018 10:36:15 GMT Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Content-Type: text/html Figur tmpQkD24R_html_89b5bb7785861497.png | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Kart over gytefelt rundt Hitra og Frøya basert på kartlegging i 2018. Røde punkter indikerer trekk uten egg, blå punkt er trekk med egg. Størrelsen på punktet viser den relative mengden egg.
Figur tmpQkD24R_html_89b5bb7785861497.png