Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6: Kartet viser modellert spredning av egg fra tre ulike gytefelt på Hitra og Frøya. I kart ‘A’ kan vi se at fra gytefeltet sør for Sula, frakter strømmen eggene nordover hvor de ender i hovedsak opp nord i Frohavet eller i kyststrømmen. I gytefeltet i kart ‘B’, Strømfjorden på Hitra, ser det derimot ut til å være høy lokal retensjon (tilbakeholdelse) av egg. Eggene drifter ikke ut av området og larvene forventes å slå seg ned (bunnslå) i samme området som de ble gytt. Fra område ‘C’ viser modelleringen at det både kan være lokal retensjon og stor spredning.
Figur tmpQkD24R_html_5688b171a4cb7798.png