Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Kombinert intervjubaserte gytefelt (grå polygoner) og gytefeltverifisering fra HI. De svarte polygonene med nummer indikerer mulige gytefelt basert på denne kombinerte informasjonen. Det er områder som ikke er prøvetatt (for eksempel utenfor Sula).
Figur tmpQkD24R_html_22f163d6b017901f.png