Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5: Kartet viser «middeldrift» av egg, dvs. hvor gjennomsnittsegget fra hvert gytefelt havner 30 dager etter gyting. De fleste gyteområdene på Frøya og Hitra ligger på steder der en stor andel av eggene fra forskjellige gytefelt blir blandet og i stor grad driver nordøstover.
Figur tmpQkD24R_html_1f9941492bfc6c3.png