Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5: Utvikling i gjennomsnittslengde av hummer. Den blå linjen viser utviklingen av gjennomsnittslengde for hummer i bevaringsområde, den røde viser utviklingen i kontrollområde. Den horisontale linjen angir minstemål.
Figur tmpMNN5ut_html_b864fa2e2cccf833.png