Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9: Figuren viser bevegelse for hummeren XH0541 med piler mellom observasjoner og årstall for de fem observasjonene som ble gjort av denne hummeren (merking og fire gjenfangster).
Figur tmpMNN5ut_html_599edf42bc9d81ff.png