Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18: Trend for kvalitet på rene ålegressenger etter krigen i Ytre Oslofjord. De grønne punktene er andelen av stasjonene som undersøkes hvor det blir registrert kun ”ålegress” som flora. Andelen avleses på venstreaksen. For hver stasjon gjøres en vurdering av dekningsgrad som går fra 1 (bar bunn) til 5 (full dekning). Den gjennomsnittlige dekningsgraden for de stasjonene som ble registrert å ha ålegress, er vist hvert år som røde punkter og avleses på høyreaksen. Den tykke røde linjen og den tykke grønne linjen er trendlinjer.
Figur tmpZ3kUMP_html_c6d4befb4a04c177.png