Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17: Sjøørret i ytre Oslofjord. De blå punktene er gjennomsnittlig antall sjøørret pr trekk for hvert år. Den røde linjen er et syv års flytende gjennomsnitt. Den grå linjen er trenden for Skagerrak sett under ett.
Figur tmpZ3kUMP_html_2f8bdab7c1aec437.png