Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Frøya – Hitra

Frøya – Hitra

Prosjektet «Aktiv forvaltning av marine ressurser, Frøya – Hitra» startet opp i 2017 og er finansiert av Frøya og Hitra kommuner, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI). Det er Havforskningsinstituttet som leder prosjektet. Også Fiskeridirektoratet er partner i prosjektet. 

På denne siden er prosjektdokumentene gjort tilgjengelige og vil bli oppdatert når nye dokumenter eller rapporter blir publisert

KjervågsundetKjervågsundet