Hopp til hovedteksten
"G.O. Sars" og "Johan Hjort"
Utskriftsvennlig versjon

Rederiavdelingen

Rederi bemanner og driver Havforskningsinstituttets fartøyer "G.O. Sars", "Johan Hjort", "G.M. Dannevig" og "Kristine Bonnevie" (tidl. "Dr. Fridtjof Nansen").

Havforskningsinstituttet bemanner og driver ”Hans Brattström” som eies av Universitetet i Bergen og ”Dr. Fridtjof Nansen” som eies av Norad. Dette fartøyet ble bygget i Spania og ble overtatt fra verftet i januar 2017. Første tokt startet fra Casablanca i Vest-Afrika i mai 2017.

Instituttet skal også bemanne og drive det isgående fartøyet ”Kronprins Haakon” som eies av Norsk Polarinstitutt. Det ble sjøsatt i Italia våren 2017 og er nå under utprøving der. Etter planen setter ”Kronprins Haakon” kurs for Norge rundt årsskiftet. Via stans i Bergen skal sluttføringen skje hos Langsten verft på Møre. 

I tillegg har Havforskningsinstituttet langtidsleieavtale for ”Fangst” ut 2017. ”Håkon Mosby” gikk ut av flåten høsten 2016 og ble erstattet av ”Kristine Bonnevie”.

Rederiavdelingens hovedoppgaver

  • Bemanne, vedlikeholde og etterforsyne fartøyer som eies og/eller drives av Havforskningsinstituttet
  • Anskaffe, vedlikeholde og betjene vitenskapelig utstyr som benyttes i fartøyene
  • Lagring, vedlikehold og kalibrering av utstyr
  • Inngå avtaler om leie av fartøyer etter behov

Kontaktinformasjon

Rederiavdelingen
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Besøksadresse:
Nykirkekaien 1
Telefon: 913 17 465

Oversikt over ev. ledige stillinger finner du i vår stillingsportal.

 

Referanseflåten

Referanseflåten