Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 16.10.2017 - Oppdatert: 17.10.2017
lysfelle.JPG

Yndlingslyset til krillen skal gi meir fisk i teina

Masterstudent Kamilla Furseth set lysfeller og kamera i sjøen for å finne ut kva lys krill likar best. Krillen skal igjen lokke fisk inn teiner.

Publisert: 16.10.2017 - Oppdatert: 17.10.2017
Lakselus på fisk

Kronikk: Lakselus hindrer bærekraftig vekst

Kronikk i Aftenposten 12.10.17: Et nytt kapittel innen forvaltningen av oppdrettsnæringen i Norge er i startfasen. I høst skal Nærings- og fiskeridepartementet for andre gang avgjøre om de 13 produksjonsområdene havner i rød, gul eller grønn kategori i det nye reguleringssystemet, ofte omtalt som trafikklyssystemet. Denne gangen kan svaret resultere i at noen får øke produksjonen, etter neste runde i 2019 er det også mulig at noen må redusere produksjonen.

Publisert: 13.10.2017
undermaaler

Tall fra ti dager med hummerfiske

Fritidsfiskerne rapporterer fangster på det jevne, nesten halvparten slippes ut igjen.

Publisert: 12.10.2017
Sissel Rogne

– Langsiktig og solid budsjett

– Dette er et bra budsjett for oss. Forutsigbare rammer gjør at vi holder stø kurs og kan navigere langsiktig slik det høver seg et havforskningsinstitutt, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Publisert: 12.10.2017
Lodde_paa_JH.jpg

Lodderåd fra ICES: Det kan fiskes 205 000 tonn i 2018

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tilrår at det kan fiskes inntil 205.000 tonn lodde i Barentshavet til neste år. Under årets økosystemtokt ble det registrert mye lodde. Derfor mener havforskerne det er forsvarlig å åpne for loddefiske i 2018.

Publisert: 12.10.2017
Antarktis

Statsbudsjettet: 11 millioner til krilltokt i Antarktis

Havforskningsinstituttet får 11 millioner kroner til krilltokt i Antarktis vinteren 2018–2019; når det er sommer på den sørlige halvkule. Toktet skjer med det nye isbrytende forskningsskipet «Kronprins Haakon». 

Publisert: 12.10.2017
Samlokalisering

10 millionar til marin samlokalisering

Regjeringa løyver 10 millionar kroner i oppstartsmiddel til nybygg som skal husa fusjonspartnarane Havforskingsinstituttet og NIFES og Fiskeridirektoratet.

Publisert: 11.10.2017 - Oppdatert: 19.10.2017
Lopheliarev med sjøtrær

Kronikk: God på bunnen

Et unikt samarbeid i mer enn ti år har sikret Norge verdifull ny kunnskap om havbunnen i nordområdene. Når en revidert forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten foreligger i 2020, ligger resultatene fra MAREANO-programmet bokstavelig talt i bunn.

Publisert: 11.10.2017
Laks med og uten kjønnscelle

Har unngått kjønnsmodning hos laks

Første forsøk på å sjekke om laks uten kjønnsceller blir kjønnsmodne eller ikke, har vært vellykket. Ved å framprovosere tidlig kjønnsmodning ved hjelp av lys- og temperaturmanipulering, ble over halvparten av fisken i kontrollgruppen kjønnsmoden, mens laksen uten kjønnsceller ikke modnet.

Publisert: 09.10.2017 - Oppdatert: 10.10.2017
Søppel funnet på havbunnen

Over 100 millioner «søppelbiter» i Barentshavet

Det ligger over 100 millioner store og små «søppelbiter» på bunnen i Barentshavet, mye er gammelt fiskeutstyr. Den samlede vekten er anslått til 79 000 tonn.

Publisert: 05.10.2017
Groenland.jpg

Torskelarvar frå Lofoten kan hamne ved Nordaust-Grønland

Enkelte år kan ein god slump torskelarvar frå Lofoten hamne ved Nordaust-Grønland. Dette kan bli eit nytt leveområde for den nordaustarktiske torsken.

Publisert: 04.10.2017 - Oppdatert: 05.10.2017
dykkar

Dykkar for å teste taremodell

Havforskingsinstituttet jobbar med ein modell som skal anslå kor mykje stortare som veks langs Norskekysten. For å teste om modellen held vatn, plukkar forskarane sjølv stikkprøver frå havbotnen.

Publisert: 04.10.2017
Canon_EOS_60D_2017-09-16_04_47_25_0013715.JPG

Økosystemtoktet: Bra med lodde i Barentshavet

Vi har sett en god del lodde under årets økosystemtokt. Dermed er det bedre utsikter for loddebestanden enn på flere år, sier havforsker Georg Skaret. Skaret har vært toktleder på den siste delen av det store norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet.

Publisert: 04.10.2017
nytobis

Råder frå oljeboring på Vikingbanken

Havforskingsinstituttet meiner at det ikkje bør opnast for oljeboring på Vikingbanken. I sum kan oljeboring her medføra dårlegare miljøtilstand og auka miljørisiko for den sårbare og verdifulle tobispopulasjonen som lever på banken.

Publisert: 02.10.2017
Medusahoder

Konferanse: Fokus på plast og Svalbard

Plast og avfall på havbunnen og kartlegging rundt Svalbard er blant temaene på MAREANO-konferansen i Oslo 18. oktober. Det er fremdeles mulig å melde seg på.

Publisert: 18.10.2017
Sild i sikte

Datafeil har gitt ukorrekt silderåd

Det er oppdaget feil i inputdata til ICES knyttet til bestandsrådgivning på norsk vårgytende sild.