Gå til hovedinnhold

Tema: Digitalisering i havforskningen


Kollasj av ubemannet farkost, ekkolodd på skjerm og drone

Et viktig satsningsområde for digitaliseringen ved HI er å legge bedre til rette for å ta imot og analysere stordata fra havet. 

Fotograf: Geir Pedersen/Erlend Astad Lorentzen/Maria Tenningen/Havforskningsinstituttet

Behovet for innsikt i havet øker stadig - for å møte dette jobber Havforskningsinstituttet (HI) med en gjennomgripende digitalisering.

Ny teknologi, nye metoder for datafangst og mer datadeling er viktige stikkord for digitalisering i havforskningen.

Ved HI ledes digitaliseringsarbeidet av HI Digital, som består av IT-seksjonen, Digital utvikling og Norsk Marint Datasenter (NMD).  

HI Digital forvalter store mengder data, utvikler applikasjoner og digitale plattformer knyttet til våre forsknings-, rådgivnings- og overvåknings-aktiviteter.  

Vi skal ta imot stordata fra havet

Et viktig satsningsområde for digitaliseringen ved HI er å legge bedre til rette for å ta imot, og analysere store mengder data fra havet.  

Det skal vi gjøre ved hjelp av ny teknologi, avanserte datamodeller og kunstig intelligens.  

På sikt skal vi blant annet utvikle digitale tvillinger av HIs eksisterende datamodeller, med tilnærmet sanntidsrepresentasjon av data som strømmer inn fra havet.

Les også: Havforskningsinstituttets strategi 2024-2028

Digitalisering og nye metoder for overvåkning  

Nye metoder for havforskning er i kontinuerlig utvikling. Fremover skal HI være rustet for å ta imot store mengder data fra satellitter, ubemannede farkoster, droner over og under vann.  

På flere områder er vi allerede i gang med å ta i bruk ny overvåkningsteknologi.

Blant annet skal HI bruke USV-er for å kartlegge fiskebestander på samme, eller utfyllende måte som forskerne historisk har brukt skip.

USV-ene er små ubemannede båter, utstyrt med ekkolodd og sonarer, som kan hente inn store mengder data.

HI-057203.jpg

Droner og ny teknologi i havforskningen

Ny overvåkningsteknologi gjør at Havforskningsinstituttet kan overvåke større havområder og komme tettere på. Det er særlig viktig når økosystemene er i rask endring.

Data tilgjengelig for alle  

HI digital skal sikre høy kvalitet i forskningsdataene som samles inn, og jobber med å utvikle nye løsninger som gjør dataene bedre tilgjengelig for alle.

Datadelingen vår skjer blant annet gjennom Norsk Marint Datasenter (NMD).  

Sammen med andre norske aktører i havøkosystemet, er HIs målsetting å oppgradere NMD mot EUs Data Space-strategi, og etablere Norwegian Marine Data Space.

Et Data Space hvor norske havdata lagres, vedlikeholdes og eies lokalt, samtidig som de er tilgjengelig globalt – for både forskere, forvaltning og folk flest.

Les mer om satsning på havdata i denne kronikken.