Gå til hovedinnhold

SatsingerKollasj av ubemannet farkost, ekkolodd på skjerm og drone

Digitalisering i havforskningen

Behovet for innsikt i havet øker stadig - for å møte dette jobber Havforskningsinstituttet (HI) med en gjennomgripende digitalisering.illustrasjon som viser et skip ved siden av en kaipromenade med yrende folkeliv

Nybygg på Dokken

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres i et nytt bygg på Dokken i Bergen frem mot 2033.HI strategi forsiden

Havforskningsinstituttets strategi 2024-2028

Havforskningsinstituttet skal være et ledende marint forskningsinstitutt som det er knyttet høy tillit til, og som leverer kunnskap, rådgivning og datatjenester av høy kvalitet, betydning og relevans.temaside illustrasjonsbilde

Havtiåret 2021–2030

En bærekraftig utvikling er umulig uten rene og rike hav. Derfor er 2021–2030 FNs tiår for hav og havforskning.Foto av en fjord med forskingsfartøy og liten båt-liknende drone i forgrunnen, i en fjord.

Droner og ny teknologi i havforskningen

Ny overvåkningsteknologi gjør at Havforskningsinstituttet kan overvåke større havområder og komme tettere på. Det er særlig viktig når økosystemene er i rask endring.