Gå til hovedinnhold

Tema: Springer

Kvitnos og kvitskjeving omtales i dagligtale som springere. Det er fordi mange av artene i delfinfamilien ligner hverandre, også i atferd. De kan være vanskelig å skille fra hverandre når en ikke har dem på nært hold.

Kvitnosen, som er langt den vanligste å se, regnes for å være knyttet til sokkelområder, mens kvitskjevingen er vanligst mot dyphavet.

Kvitskjevingen kjennetegnes av den tydelige gulhvite flekken på siden som begynner bak ryggfinnen og strekker seg mot halefinnen. Kvitskjevingen er veldig sosial, forekommer ofte i store flokker og liker å gjøre akrobatiske bevegelser.

Springere er vidt utbredt hos oss, og utgjør i størrelsesorden 100 000 individer totalt i norske farvann.