Gå til hovedinnhold

Tema: Hyse

Hysa er lett kjennelig på den svarte flekken under den fremste ryggfinnen. Det finnes flere bestander av hyse i norske farvann. Her kan du lese om nordøstarktisk hyse og hyse i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.

HI-002002.jpg

Hyse i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland

Hyse er en torskefisk som er lett gjenkjennelig på den svarte flekken under den fremste ryggfinnen. Den finnes på begge sider av Atlanterhavet og er oppdelt i de samme bestandene som torsk, bortsett fra at det ikke er noen hysebestand i Østersjøen.

HI-019403.jpg

Nordøstarktisk hyse

Hyse (Melanogrammus aeglefinus) er en torskefisk utbredt på begge sider av det nordlige Atlanterhavet. Det finnes flere hysebestander, hvorav nordøstarktisk hyse er den største.