Gå til hovedinnhold

Tema: Havnespy

Sjøpung-arten kommer opprinnelig fra Japan og danner store kolonier på havbunnen. Den kan være ødeleggende for dyr og alger på bunnen.

Havnespy er en sjøpung-art som hører naturlig til i Japan.

Arten ble første gang oppdaget i Norge i desember 2020 da dykkere fant den ved Engøy i Stavanger. Som navnet tilsier, etablerer havnespy seg ofte i havner. Sannsynligvis transporteres sjøpungen ofte ved hjelp av skipstrafikk. Sjøpungen kan blant annet vokse på skipsskrog, småbåter eller flyteobjekter som tauverk, flytebrygger og blåser.

Havnespy lager kolonier som kan vokse veldig raskt fordi den kan klone seg. En koloni kan ellevedoble størrelsen på 14 dager. Den japanske sjøpungen lager dryppende kolonier der små biter av kolonien faller ned og lager nye i nærheten, eller som blir tatt av strømmen og danner kolonier på nye steder. Når arten kommer til et område, kan havnespy raskt dekke havbunnen helt eller delvis. Sjøpungen fortrenger andre arter og er ødeleggende for bunnsamfunnet.

Den japanske sjøpungen tåler temperaturer ned til minus 2 grader, men den trenger 11–14 grader i vannet for å lage larver. Det betyr at i nord klarer den sannsynligvis ikke å spre seg med larver, men den kan fortsatt spre seg med skipsfart og formere seg ved hjelp av dryppende fragmenter.

I Norge finner vi mest havnespy mellom 5 og 20 meters dyp, men i Canada er sjøpungen blitt funnet ned til 65 meters dyp. Den trenger også en saltholdighet på over 20 psu. Det betyr at det er vanskelig for havnespy å etablere seg i brakkvann og den vil derfor sannsynligvis holde seg under brakkvannslaget i fjordene.