Gå til hovedinnhold

Tema: Havbruk til havs


Oppdrettslaks i merd

HI forsker på hvordan oppdrettslaksen har det, når den blir flyttet til havs. 

Fotograf: Frode Oppedal/HI

Oppdrettsanlegg ute i havet kan redusere miljøutfordringer, men fisken lever også under mer krevende forhold. 

Tradisjonelt har oppdrettsanlegg vært lokalisert kystnært eller inne i fjordene. 

Etter hvert ser man på muligheten for å etablere oppdrettsanlegg ute i havet. 

Der er det kraftigere strøm og større bølger enn nærmere land. Derfor kalles havbruk til havs også eksponert oppdrett. 

I oppdrettsanlegg ute i havet lever altså fisken under mer krevende forhold enn inne ved kysten. 

Samtidig kan slike anlegg ha effekt på noen av miljøproblemene som næringen har, som spredning av lakselus. 

Havforskningsinstituttet (HI) forsker på dyrevelferd for oppdrettslaks i eksponerte anlegg og på eventuelle miljøeffekter.  

Strøm og temperatur 

Passelig strøm og temperatur er avgjørende for at oppdrettslaks skal trives i anlegg ute i havet. 

Sterk vannstrøm kan være en utfordring for laksen. Når vannstrømmen øker, tvinger det fisken til å svømme mot strømmen, slik at den ikke havner i notveggen.  

Dersom fisken må svømme mer enn den har kapasitet til, vil den bli utmattet, stresset, danne melkesyre i muskulaturen og dø over tid. 

Lakselus 

Lakselusa er et stort problem i norsk havbruk i dag. Den driver fritt med strømmen, før den finner en vert å feste seg på.  

Modelleringer viser at man må ta hensyn til havstrømmene når en vurderer hvor man skal legge et oppdrettsanlegg. Hvis ikke kan havstrømmene frakte lakselus fra anlegg ute i havet, og inn til kysten.