Gå til hovedinnhold

Tone Falkenhaug

Tone Falkenhaug
Forsker
Telefon: 97521662
Avdeling: Plankton

Go to english site

Senior forsker (1183, Dr. Scient)
Forskningsgruppe Plankton
Havforskningsinstituttet

epost: tonef@hi.no  
Adresse: Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjon Flødevigen, 4817 His
ORCID iD:  http://orcid.org/0000-0003-3617-7724

 

Arbeidsområde

Go to english site

Mitt arbeidsområde er dyreplankton økologi og diversitet, med hovedfokus på planktoniske crustaceer (hopppekreps, krill og pelagiske reker), samt maneter (geleplankton). Jeg studerer populasjonsdynamikk, trofiske interaksjoner og endringer i dyreplanktonsamfunnet som følge av klimaendringer. Lange tidsserier er av stor betydning for å avdekke endringer over tid . I tillegg er kunnskap om artsmangfold og artenes økologi viktig for å forstå observerte endringer. Jeg jobber hovedsakelig i Nordsjøen, og i kystområder, men har også studert plankton i Arktis, Antarktis og langs den midt-Atlantiske rygg. Jeg leder Havforskningsinstituttets overvåking av miljø og dyreplankton i kystområder.

Stikkord:

 • Dyreplankton økologi og artsmangfold
 • Integrert morfologisk og molekylær taksonomi
 • Populasjonsdynamikk, tidsserier, klimaendringer
 • Trofiske interaksjoner
 • Fremmede arter (dyreplankton)
 • Hoppekreps, pelagiske reker, krill, maneter
 • Nordsjøen, Kyst og fjord, midt-Atlantiske rygg, Antarktis, Arktis

Medlemsskap:

 • SCOR Working Group 157: Toward a new global view of marine zooplankton biodiversity based on DNA metabarcoding and reference DNA sequence databases (MetaZooGene).
 • ICES Working Group on Zooplankton Ecology– WGZE
 •  ICES Working Group on Integrated Morphological and Molecular Taxonomy -WGIMT
 • ICES Working Group on the Integrated Assessments of the North Sea -WGINOSE

Prosjekter

Pågående:

 • CoastRisk: Strategic initiative – Assessing cumulative impacts on the Norwegian coastal ecosystem and its services. 2019-2023. Leading the Case study on "Zooplankton population structure and functioning on the coast and within fjords"
 • ​Monitoring of  plankton and environment in the coastal zone of Norway”, Institute of Marine Research. Project leader 2015-present
 • Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST) (2021-2025). Miljødirektoratet. Coastal monitoring programme

Avsluttet:

 • HYPCOP: Inventory of Hyperbenthic Copepods in Norway” (HYPCOP) Norwegian Biodiversity Centre. Project leader 2020-2022
 • 2005- 2020: Plankton monitoring in the North Sea”, Institute of Marine Research (2005-present). Project leader 2
 • 2016-2018: Risk assessment of alien species of marine invertebrates in Norway (Norwegian Biodiversity Information Centre). Project leader.
 • 2015-2017: Project leader of the NTI project “Inventory of marine Copepoda and Cladocera (Crustacea) in Norway” funded by the Norwegian Biodiversity Centre (2015-2017). https://www.artsdatabanken.no/Pages/168319
 • 2009-2013: Distribution and ecosystem impacts of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in Norwegian waters” (2009-2013). https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/190304 Norwegian Science Foundation (NFR). Project leader
 • 2008-2011 Ecological Processes and Impacts Governing the Resilience and Alternations in the Porsangerfjord and the Hardangerfjord (EPIGRAPH)  https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/188955 Norwegian Science Foundation (NFR) Leader of the working package on "Zooplankton and diet of Sprat in the Hardangerfjord".
 • 2003-2010 MAR-ECO Patterns and processes of the Ecosystem of the northern mid-Atlantic. Census of Marine Life, Sloan foundation.   https://www.mar-eco.no/ Scientific Project secretary
 • 1996-1998 TASC -Trans Atlanic St-udy of Calanus finmarchicus. EU funded. Scientific project secretary
 • 1995 Tactile predators in the planktonic environment” within the Norwegian national research programme: “Marine Resourses in the Open Seas and Fjords”.
 • 1991-1995: Zooplankton in North Norwegian Coastal Waters. Norwegian Research Council.  “MARE NOR”

Curriculum Vitae

Publications

2024

Gao, S., Johnsen, I.A., Falkenhaug, T., Søvik, G., Skogen, M.D. Particle exchange between coast and fjords and its biological implications, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2024, 108689, ISSN 0272-7714, https://doi.org/10.1016/j.ecss.2024.108689 

Eilertsen, M.H., Kongsrud, J.A., Tandberg, A.H.S., Alvestad, T. , Budaeva, N. , Martell, L. , Ramalho, S.P. , Falkenhaug, T. et al. Diversity, habitat endemicity and trophic ecology of the fauna of Loki’s Castle vent field on the Arctic Mid-Ocean Ridge. Sci Rep 14, 103 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-023-46434-z

2023

Ershova EA, OS Wangensteen, T Falkenhaug (2023). Mock samples resolve biases in diversity estimates and quantitative interpretation of zooplankton metabarcoding data. Marine Biodiversity 53 (5), 66

Moreau, S., Hattermann, T., de Steur, L. Kauko, H., Ahonen, H. , Ardelan, M.,  Assmy1, P., Chierici, M., Descamps, S., Dinter, T.,  Falkenhaug, T., et al. Wind-driven upwelling of iron sustains dense blooms and food webs in the eastern Weddell Gyre. Nat Commun 14, 1303 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-36992-1

2022

Falkenhaug T, Broms C, Bagøien E and Nikolioudakis N (2022) Temporal variability of co-cccurring Calanus finmarchicus and C. helgolandicus in Skagerrak. Front. Mar. Sci. 9:779335. doi: 10.3389/fmars.2022.779335

Silva, M.A., Fonseca, C.T., Olivar, M.P. Bernal A, Spitz J, Chouvelon T, Jonasdottir S, Colaço A, Carmo V, Sutton T, Menezes G, Falkenhaug T, Bergstad OA & Pérez-Jorge S. (2022). MesopTroph, a database of trophic parameters to study interactions in mesopelagic food webs. Sci Data 9, 716. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01831-3

2021

Bucklin, A. K.T.C.A. Peijnenburg, K.N. Kosobokova, T.D. O’Brien, L. Blanco-Bercial, A. Cornils, T.
Falkenhaug, R.R. Hopcroft, A. Hosia, S. Laakmann, C. Li, L. Martell, J.M. Questel, D. Wall-Palmer, M.
Wang, P.H. Wiebe, A. Weydmann-Zwolicka. 2021. Toward a global reference database of COI barcodes for marine zooplankton. Mar Biol 168, 78 (2021). https://doi.org/10.1007/s00227-021-03887-y 

Moseid C., Falkenhaug T., Slettan A. 2021. Development of a TaqMan PCR assay for the identification of the non-native copepod Acartia tonsa, and detection of this species in Norwegian coastal waters, Journal of Plankton Research, Volume 43, Issue 3, May/June 2021, Pages 497–499, https://doi.org/10.1093/plankt/fbab029

Kauko HM., Hattermann T., Ryan-Keogh T., Singh A., de Steur L., Fransson A., Chierici M.,
Falkenhaug T., Hallfredsson EH., Bratbak G., Tsagaraki T., Berge T., Zhou Q., Moreau S. 2021.
Phenology and Environmental Control of Phytoplankton Blooms in the Kong Håkon VII Hav in the
Southern Ocean. Frontiers in Marine Science Vol 8, 2021. 

Gao S., Hjøllo SS, Falkenhaug T, Strand E, Edwards M, Skogen MD (2021). Overwintering
distribution, inflow patterns and sustainability of Calanus finmarchicus in the North Sea. Progress
in Oceanography,Volume 194: 2021. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2021.102567. 

2020

Sandvik, H., Hilmo, O., Henriksen, S., Elven, R., Åsen, P. A., Hegre, H., Pedersen, O., Pedersen, P. A., Solstad, H., Vandvik, V., Westergaard, K. B., Ødegaard, F., Åström, S., Elven, H., Endrestøl, A., Gammelmo, Ø., Hatteland, B. A., Solheim, H., Nordén, B., Sundheim, L., Talgø, V., Falkenhaug, T., Gulliksen, B., Jelmert, A., Oug, E., Sundet, J., Forsgren, E., Finstad, A., Hesthagen, T., Nedreaas, K., Wienerroither, R., Husa, V., Fredriksen, S., Sjøtun, K., Steen, H., Hansen, H., Hamnes, I. S., Karlsbakk, E., Magnusson, C., Ytrehus, B., Pedersen, H. C., Swenson, J. E., Syvertsen, P. O., Stokke, B. G., Gjershaug, J. O., Dolmen, D., Kjærstad, G., Johnsen, S. I., Jensen, T. C., Hassel, K., and Gederaas, L. (2020) Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence, 1, https://doi.org/10.1002/2688-8319.12006.

2019

Sandvik, H., D. Dolmen, R. Elven, T. Falkenhaug, E. Forsgren, H. Hansen, K. Hassel,  V. Husa, G. Kjærstad, F. Ødegaard, H. C. Pedersen, H. Solheim, B. G. Stokke, P. A. Åsen, S. Åström, T.-E. Brandrud, H. Elven, A. Endrestøl,  A. Finstad, S. Fredriksen, Ø. Gammelmo, J. O. Gjershaug, B. Gulliksen, I. Hamnes, B. A. Hatteland, H. Hegre, T. Hesthagen, A. Jelmert, T. C. Jensen, S. I. Johnsen, E. Karlsbakk, C. Magnusson, K. Nedreaas, B. Nordén, E. Oug, O. Pedersen, P. A. Pedersen, K. Sjøtun, J. K. Skei, H. Solstad, L. Sundheim, J. E. Swenson, P. O. Syvertsen, V. Talgø, V. Vandvik, K. B. Westergaard, R. Wienerroither, B. Ytrehus, O. Hilmo, S. Henriksen, and L. Gederaas (2019) Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions, 21, 2997–3012. https://dx.doi.org/10.1007/s10530-019-02058-x

2018

Knutsen T, Hosia A, Falkenhaug T, Skern-Mauritzen R, Wiebe PH, Larsen RB, Aglen A and Berg E (2018) Coincident Mass Occurrence of Gelatinous Zooplankton in Northern Norway. Front. Mar. Sci. 5:158. doi: 10.3389/fmars.2018.00158

Jaspers C, Huwer B, Antajan E, Hosia A,  Hinrichsen HH, Biastoch A, Angel D, Asmus R,  Augustin C,  Bagheri  S, Beggs SE, Balsby TJS, Boersma M,  Bonnet D,  Christensen JT, Dänhardt A , Delpy F, Falkenhaug T, et al. Ocean current connectivity propelling the secondary spread of a marine invasive comb jelly across western Eurasia. Global Ecol Biogeogr. 2018;27:814–827. https://doi.org/10.1111/geb.12742

2017

Hosia A, Falkenhaug T, Baxter EJ, Pagès F (2017) Abundance, distribution and diversity of gelatinous predators along the northern Mid-Atlantic Ridge: A comparison of different sampling methodologies. PLoS ONE 12(11): e0187491. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187491

2015

Burukovsky, R.N., Falkenhaug, T. (2015) Feeding of the pelagic shrimp Acanthephyra pelagica (Risso, 1816) (Crustacea: Decapoda: Oplophoridae) in the northern Mid-Atlantic Ridge area in 1984 and 2004. Arthropoda Selecta 24(3): 303–316

Sudnik, SA, Falkenhaug T. (2015), Maturation, fecundity and embryos development in three deep-water shrimps (Decapoda: Caridea: Pasiphaeidae, Oplophoridae) along the mid-Atlantic Ridge from Iceland to the Azores. Arthropoda Selecta (24), 4:401-416.

Vecchione, M., Falkenhaug, T., Sutton, T., Cook, A., Gislason, A., Hansen, H.Ø., Heino, M., Miller, P.I., Piatkowski, U., Porteiro, F., Søiland, H., Bergstad, O.A. 2015. The effect of the North Atlantic Subpolar Front as a boundary in pelagic biogeography decreases with increasing depth and organism size. Progress in Oceanography, 128:105-115. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2015.08.006

Carmo, V., Sutton T., Menezes, G., Falkenhaug, T., Bergstad, O.A. (2015). Feeding ecology of the Stomiiformes (Pisces) of the northern Mid-Atlantic Ridge. 1. The Sternoptychidae and Phosichthyidae. Progress in Oceanography, 130: 172-187.

Hosia, A., Falkenhaug, T. (2015) Invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in Norway. Marine Biodiversity Records Vol 8. http://dx.doi.org/10.1017/S1755267215000044

2014

Falkenhaug, T, Dalpadado, P. (2014) Diet composition and food selectivity of sprat (Sprattus sprattus) in Hardangerfjord, Norway. Marine Biology Research. 10( 3): 203-215

Cardoso, I. A.; Falkenhaug, T. & Fernandes, L. F. L. 2014. Comparison between the shrimp species richness (Caridea and Dendrobranchiata, Decapoda, Crustacea) of the south and north mid Atlantic ridge. Brazilian Journal of Oceanography (2014) vol.62, n.1, pp. 47-56. ISSN 1679-8759.  http://dx.doi.org/10.1590/s1679-87592014060706201

Melle, W., Runge, J.A., Head, E., Plourde, S., Castellani, C., Licandro, P., Pierson, J., Jonasdottir, S.H., Johnson, C.,Broms, C.,Debes, H., Falkenhaug, T., Gaard, E., Gislason, A., Heath, M.R., Niehoff, B., Nielsen, T.G., Pepin, P., Stenevik, E.K., Chust, G. (2014) The North Atlantic Ocean as habitat for Calanus finmarchicus: Environmental factors and life history traits, Progress in Oceanography 2014- ISSN 0079-6611, http://dx.doi.org/10.1016/j.pocean.2014.04.026 .

Melle, W., Runge, J. A., Head, E., Plourde, S., Castellani, C., Licandro, P., Pierson, J., Jonasdottir, S. H., Johnson, C., Broms, C., Debes, H., Falkenhaug, T., Gaard, E., Gislason, A., Heath, M. R., Niehoff, B., Nielsen, T. G., Pepin, P., Stenevik, E. K., and Chust, G.: (2014) Biogeography of key mesozooplankton species in the North Atlantic, by manual counting methods, and egg production of Calanus finmarchicus, Earth Syst. Sci. Data Discuss., 7, 225-242, doi:10.5194/essdd-7-225-2014, 2014.

Hosia A., Falkenhaug, T., Naustvoll, L.J. (2014). Trends in abundance and phenology of Aurelia aurita and Cyanea spp. at a Skagerrak location, 1992−2011. Mar Ecol Prog Ser 498:103-115

2013

Priede I.G., Bergstad O.A. , Miller P.I., Vecchione M., Gebruk A., Falkenhaug T., Billett D.S.M., Craig  J., Dale A.C., Shields M.A., Tilstone G.H., Sutton T.T., Gooday A.J., Inall M.E., Jones D.O.B., Martinez-Vicente V., Menezes G.M., Niedzielski T., Sigurðsson Þ., Rothe N., Rogacheva A., Alt C.H.S., Brand T., Abell R., Brierley A.S., Cousins N.J., Crockard D., Hoelzel A.R., Høines Å., Letessier T.B., Read J.F., Shimmield T., Cox M.J., Galbraith J.K., Gordon J.D.M., Horton T., Neat F., Lorance  P., (2013) Does presence of a Mid Ocean Ridge enhance biomass and biodiversity? PLoS ONE 8(5): e61550.   doi:10.1371/journal.pone.0061550

Höffle, H., Nash R.D.M., Falkenhaug T, Munk P. (2013) Differences in vertical and horizontal distribution of fish larvae and zooplankton, related to hydrography. Marine Biology Research 9: 629-644.

Durant, J.M., Hjermann, D.Ø., Falkenhaug, T, Gifford, D, Naustvoll, L.J., Sullivan B., Beaugrand G., Stenseth N.C. (2013). Extension of the match-mismatch hypothesis to predator-controlled systems. Marine Ecology Progress Series 474:43- 52 . ISSN 0171-8630. doi: 10.3354/meps10089

2011

Johannessen, T., Dahl, E., Falkenhaug, T., Naustvoll, L.J. (2011) Concurrent recruitment failure in gadoids and changes in the plankton community along the Norwegian Skagerrak coast after 2002. ICES J. Mar. Sci; doi: 10.1093/icesjms/fsr194

Letessier, T.B., Falkenhaug, T., Debes, H., Bergstad, O.A., Brierley, A.S. (2011). abundance patterns and species assemblages of euphausiids associated with the Mid-Atlantic Ridge, North Atlantic. Journal of Plankton Research 2011; doi: 10.1093/plankt/fbr056

Heino, M., Porteiro, F. M., Sutton, T. T., Falkenhaug, T., Godø, O. R., and Piatkowski, U. (2011) Catchability of pelagic trawls for sampling deep-living nekton in the mid-North Atlantic. – ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fsq089.

2009

Payne, M.R, Hatfield, E.M.C., Dickey-Collas, M, Falkenhaug, T, Gallego, A., Gröger, J., Licandro, P., Llope, M., Munk, P., Röckmann, C., Schmidt, J.O. and Nash, R.D.M. (2009). Is a changing environment making sustainable exploitation of North Sea herring more difficult? ICES Journal of Marine Science, 66:1-6

2008

Sutton T.T, Filipe M. Porteiro, Mikko Heino Ingvar Byrkjedal, Gunnar Langhelle, Cairistiona I. H. Anderson, John Horne, Henrik Søiland, Tone Falkenhaug, Olav Rune Godø, Odd Aksel Bergstad (2008) Vertical structure, biomass and topographic association of deep-pelagic fishes in relation to a mid-ocean ridge system. Deep Sea Research II, 55:1-268.

Gislason A, E. Gaard, H. Debes, T. Falkenhaug. Abundance, feeding and reproduction of Calanus finmarchicus in the Irminger Sea and on the northern Mid-Atlantic Ridge in June. Special MAR-ECO issue of Deep Sea Research II (2008) edited by J.D.M. Gordon, O.A. Bergstad and T. Falkenhaug. 55: 72-82. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2007.09.008

Gaard E, A. Gislason, T. Falkenhaug, H. Søiland, E. Musaeva, A. Vereshchaka, G. Vinogradov (2008). Horizontal and vertical copepod distribution and abundance on the Mid-Atlantic Ridge in June 2004 Deep Sea Research II, 55:59-71. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2007.09.012

Wenneck T de L, T. Falkenhaug, O.A. Bergstad (2008) Strategies, methods, and technologies adopted on the RV G.O. Sars MAR-ECO expedition to the mid-Atlantic Ridge in 2004. Deep Sea Research II, 55:6-28

Bergstad OA, T. Falkenhaug, O. Asthorsson, I. Byrkjedal, A. V. Gebruk, U. Piatkowski, I.G. Priede, R. S. Santos, M. Vecchione, P. Lorance, J.D.M. Gordon (2008). Towards improved understanding of the diversity and abundance patterns of the mid-ocean ridge macro- and megafauna. Deep Sea Research II, 55:1-5

2007

Sutton, T.T., F.M. Porteiro, C.I.H. Anderson, J. Horne, I. Byrkjedal, M. Heino, T. Falkenhaug, O.R. Godø, and O.A. Bergstad (2010) Deep-pelagic fish interactions with seamounts and mid-ocean ridges. In: Sato, K, (ed.) Proceedings of an International Symposium, Into the Unknown, Researching Mysterious Deep-Sea Animals. Feb. 23-24, 2007, Okinawa, Japan. Okinawa Churaumi Aquarium, Japan. pp. 53-68

2001

Pasternak A., Arashkevich E, Tande K., Falkenhaug, T. 2001: Seasonal changes in feeding, gonad development and lipid stores in Calanus finmarchicus and C. hyperboreus from Malangen, northern Norway. Mar Biol. 138(6):1141-1152

1997

Falkenhaug T., Tande K. & Timonin A. 1997: Spatio-temporal variations in the copepod community in Malangen, Northern Norway. J Plankton Res 19:449-468

Falkenhaug T., Tande K. & Semenova T. 1997: Diel, seasonal and ontogenetic variations in the vertical distribution of four marine copepods. Mar Ecol Prog Ser. 149:105-119

1996

Falkenhaug T & Stabell O. 1996: Chemical ecology of redator-prey interactions in Ctenophores. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology 27(4), 249-260.

Falkenhaug T. 1996: Distributional and seasonal patterns of ctenophores in Malangen, northern Norway. Mar Ecol Prog Ser. 140, 59-70.

1995

Falkenhaug T., Nordby E., Svendsen H. & Tande K. S. 1995: Impact of advective processes on zooplankton biomass in a North Norwegian fjord system: A comparison between spring and autumn. In Skjoldal HR, Hopkins C, Erikstad KE, Leinaas HP (eds): Ecology of Fjords and Coastal Waters. Elsevier Science p 195-217.

1994

Hansen B., Verity P., Falkenhaug T., Tande K.S. & Norrbin F. 1994: On the trophic phate of phaeocyctis pouchetti (Harriot). V. Trophic relationships between Phaeocyctis and zooplankton: an assessment of methods and size dependence. Journal of Plankton Research 16(5), 487-511.

1991

Falkenhaug, T. 1991: Prey composition and Feeding rate of Sagitta elegans var arctica Aurivillus Fishery (Chaetognatha) in the Barents Sea in early summer. Pp. 487-506 in Sakshaug, E., Hopkins, C. C. E. & Øritsland, N. A. (eds): Proceedings of the Pro Mare Symposium on polar Marine Ecology, Trondheim, 12-16 May 1990. Polar Research 10 (2).

Book

Havdyrenes hemmeligheter (barnebok). Eskild, H & Falkenhaug T. Gaveca Forlag 2021. ISBN:978-82-93520-93-1.

Book chapter

Vecchione, M., Bergstad, O.A., Byrkjedal, I. Falkenhaug, T., Gebruk, A.V., Godø, O.R., Gislason, A., Heino, M., Høines, Å.S., Menezes, G.M., Piatkowski, U., Priede, I.G., Skov, H., Søiland, H., Sutton, T., Wenneck, T. 2010. Biodiversity patterns and processes on the mid-Atlantic Ridge. Ch 6 In: McIntyre, A.D. (ed. ) Life in the World’s oceans. Blackwell Publishing Ltd., 361p.

Hestetun, Jon Thomassen; Sjøtun, Kjersti; Aksnes, Dag Lorents; Asplin, Lars; Devine, Jennifer Ann; Falkenhaug, Tone; Glenner, Henrik; Jensen, Knut Helge; Salvanes, Anne Gro Vea (2018) . The Marine Environment, Chapter 1 (p1-31) in «Marine Ecological Field Methods: A Guide for Marine Biologists and Fisheries Scientists” . https://doi.org/10.1002/9781119184362.ch1

Salvanes, Anne Gro Vea; Glenner, Henrik; Aksnes, Dag Lorents; Asplin, Lars; Dahl, Martin; Devine, Jennifer Ann; Engås, Arill; Erga, Svein Rune; Falkenhaug, Tone; Ferter, Keno; Hestetun, Jon Thomassen; Jensen, Knut Helge; Ona, Egil; Rosen, Shale; Sjøtun, Kjersti. (2018) Sampling gears and equipment. Chapter 3 (p 75-120) in «Marine Ecological Field Methods: A Guide for Marine Biologists and Fisheries Scientists”     https://doi.org/10.1002/9781119184362.ch3

Agnalt, Ann-Lisbeth; Andersen, Sissel; Asplin, Lars; Buhl-Mortensen, Lene; Buhl-Mortensen, Pål; Durif, Caroline; Falkenhaug, Tone; Fosså, Jan Helge; Gabrielsen, kjersti lie; Godø, Olav Rune; Hauge, Marie; Hjøllo, Solfrid Sætre; Holte, Børge; Husa, Vivian; Kjesbu, Olav Sigurd; Kutti, Tina; Mortensen, Stein; Nøttestad, Leif; Sivle, Lise Doksæter; Skiftesvik, Anne Berit; Skaala, Øystein; Strohmeier, Tore; Sundby, Svein; Wennevik, Vidar; Salvanes, Anne Gro Vea; Troedsson, Christofer; Pettersson, Lasse; Samuelsen, Annette. Hav er meir enn vatn. (2017)

Data publications

 

Silva, M.A., Fonseca, C.T., Olivar, M.P. et al. MesopTroph, a database of trophic parameters to study interactions in mesopelagic food webs. Sci Data 9, 716 (2022). https://doi.org/10.1038/s41597-022-01831-3

Sandvik H et al (2020) Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway. Dryad Digital Repository,  https://doi.org/10.5061/dryad.8sf7m0cjc

 

Other publications

ICES. 2023. Working Group on Integrated Assessments of the North Sea (WGINOSE). ICES Scientific Reports. 5:72. 95 pp. https://doi.org/10.17895/ices.pub.23592129ICES. 2023. Working Group on Integrated Assessments of the North Sea (WGINOSE). ICES Scientific Reports. 5:72. 95 pp. https://doi.org/10.17895/ices.pub.23592129

Per Arneberg , Berengere Husson , Anna Siwertsson , Jon Albretsen , Knut Yngve Børsheim , Côme Denechaud (IMR), Joël Durant (UiO), Tone Falkenhaug (IMR), Per Fauchald (NINA), Anders Martin Frugård Opdal (UiB), Sissel Jentoft (UiO), Tore Johannessen , Espen Johnsen , Elizabeth Jones , Cecilie Kvamme (IMR), Gabriella Ljungström (UiB), Pål Buhl-Mortensen , Yves Reecht , Hiroko Kato Solvang , Morten D Skogen , Aril Slotte , Espen Strand , Guldborg Søvik and Gro van der Meeren (IMR)(2023). Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem. Report series: Rapport fra havforskningen 2023-17 ISSN: 1893-4536

Guldborg Søvik, Padmini Dalpadado, Tone Falkenhaug, Pål Næverlid Sævik, Maria Jenssen, Marita Larsen, Rita Hannisdal, Jon Rønning, Siri Aaserud Olsen, Ole Samuelsen, Ann-Lisbeth Agnalt, Trude Hauge Thangstad, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Bjørn Einar Grøsvik, Siren Hatland, Aina Bruvik, Tore Tjensvoll, Felicia Dawn Couillard og Patrick-Andre Korneliussen. 2021. Døde og strandede krepsdyr- Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020. Rapport fra Havforskningen Nr. 2021-3. https://hdl.handle.net/11250/2725731

de Jong, Karen; Steen, Henning; Forland, Tonje Nesse; Nyquist, Daniel; Utne-Palm, Anne Christine; Nilssen, Kjell Tormod; Albretsen, Jon; Falkenhaug, Tone; Biuw, Martin; Buhl-Mortensen, Lene; Sivle, Lise Doksæter, 2020. Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet. Rapport fra havforskningen;2020 – 42. https://hdl.handle.net/11250/2719132

Kutti, Tina; Windsland, Kristin; Broms, Cecilie; Falkenhaug, Tone; Biuw, Martin; Thangstad, Trude Hauge; Bergstad, Odd Aksel, 2019. Seamounts in the OSPAR maritime area - from species to ecosystems. ISSN:1893-4536  (Rapport fra havforskningen;2019 - 42, Research report, 2019). https://hdl.handle.net/11250/2685885

Falkenhaug, T. 2014. Book review: Review of Jellyfish Blooms in the Mediterranean and Black Sea. Marine Biology Research, 2014. Vol. 10, No. 10, 1038–1039, http://dx.doi.org/10.1080/17451000.2014.880790

Sudnik S.A., Falkenhaug T., 2014. The method of biological analysis for caridean shrimps (Decapoda: Natantia: Caridea) with emphasis on pelagic shrimps. In: The science and society in the conditions of globalization: materials of the H34 international scientific and practical conference (Upha, 21-22 April 2014). – Upha: RIO ICIPT, p. 7-11. ISBN 978-5-906735-10-2

Mikko Heino, David S. Boukal, Tone Falkenhaug, Uwe Piatkowski, Filipe M. Porteiro and Tracey T. Sutton. Size structure, age-size dynamics and life history variation. Conference paper at ICES ASC Hallifax 22-26 September 2008. ICES CM 2008/F:13

Mikko Heino, David S. Boukal, Tone Falkenhaug, Uwe Piatkowski, Filipe M. Porteiro, and Tracey T. Sutton.Length structure of deep-pelagic fish sheds new light to their life histories, ICES ASC Hallifax 22-26 September 2008. ICES CM 2008/C:14

Gudfinnson, H.G., Høgni Debes, Tone Falkenhaug, Eilif Gaard, Ástthor Gislason, Hildur Petursdottir, Thorsteinn Sigurdsson, and Hedinn Valdimarsson Abundance and productivity of the pelagic ecosystem along a transect across the northern Mid Atlantic Ridge in June 2003. ICES ASC Hallifax 22-26 September 2008. ICES CM 2008/C:12

Falkenhaug, T., Gislason, A., Gaard, E. (2007). Vertical distribution and population structure of copepods along the northern Mid-Atlantic Ridge. ICES ASC Helsinki 17-21 September 2007. ICES CM 2007/F:07.

ICES (Falkenhaug, T, Johannesen, T, Nash, R., Sundby, S and others) 2006. Report of the Study Group on Recruitment Variability in North Sea Planktivorous Fish (SGRECVAP). ICES CM 2006/LRC:03. Ref.WGNSSK, HAWG

CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) (Falkenhaug, T m.fl) 2005. Report of the Working group on Ecosystem Monitoring and Management (WG-EMM).Yokohama, Japan, 4 to 15 July 2005.

Bergstad, O.A. and Falkenhaug, T. 2004. MAR-ECO. Interim report for the field phase. Submitted to the CoML SSC and the A.P.Sloan Foundation. 30 April 2004.

Bergstad, O.A. and Falkenhaug, T. 2004. MAR-ECO. Final report for the planning phase. Submitted to the CoML SSC and the A.P.Sloan Foundation. 31 Jan 2004.

Bergstad, O.A. and Falkenhaug, T. 2002. The CoML Pilot Project MAR-ECO: Goals, status, and significance for ICES. ICES C.M. 2002/L:10.

Falkenhaug T. 1997: Studies on spatio-temporal variations in a zooplankton community. –Interactions between vertical distribution and physical processes. Dr. Scient Thesis, University of Tromsø 1997.

Reports for the Norwegian Climate and Pollution agency (KliF)

Lundsør E., Falkenhaug T., Thormar J., Naustvoll LJ. 2024. Økokyst– delprogram Skagerrak. Årsrapport 2023. Miljødirektoratets rapportserie M-2788/2024. https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2024/juni-2024/okokyst--delprogram-skagerrak-arsrapport-2023/

Lundsør E., Falkenhaug T., Thormar J., Moy F., Naustvoll LJ. 2023. Økokyst– delprogram Skagerrak. Årsrapport 2022. Miljødirektoratets rapportserie M-2579. 

Lundsør E., Falkenhaug T., Thormar J., Moy F., Naustvoll LJ. 2022. Økokyst– delprogram Skagerrak. Årsrapport 2021. Miljødirektoratets rapportserie M-2280. 

Falkenhaug, T. 2006. Kapittel 5 og 8 Dyreplankton. I Moy, F., Aure, J., Dahl, E., Falkenhaug, T., Green, N., Johnsen, T.M., Lømsland, E.R., Magnusson, J., Pedersen, A., Rygg, B.,Walday, M. (Eds.) Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Årsrapport for 2005. SFT-rapport 964/2006 TA-2196/2006.

Falkenhaug, T. 2007. Kapittel 5.2 Dyreplankton i 2006. I Moy, F., Aure, J., Falkenhaug, T., Johnsen, T.M., Lømsland, E.R., Magnusson, J., Norderhaug, K.M., Pedersen, A., Rygg, B., (Eds.) Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2006. SFT-rapport 991/2007 TA- 2286/2007. ISBN 82-577-5190-6

Falkenhaug, T. 2008. Kapittel 5.2 Dyreplankton. I Moy, F., Aure, J., Falkenhaug, T., Johnsen, T.M., Lømsland, E.R., Magnusson, J., Norderhaug, K.M., Omli, L., Pedersen, A., Rygg, B., (Eds.) Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2007. SFT-rapport 1024/2008 TA-2409/2008. ISBN 978-82-577-5347-4

Falkenhaug, T. 2009. Kapittel 5.2 Dyreplankton, i: Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2008. SFT-rapport 1048/2009 TA-2531/2009. ISBN 978-82-577-5531-7.

Falkenhaug, T. 2010. Kapittel 5.2 Dyreplankton, i: Johnsen, T., Lømsland, E., Norderhaug, K. M., Magnusson, J., Moy, F., Omli, L., Rygg, B., Trannum, H. C., Aure, J., Falkenhaug, T. Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2010. SPFO-rapport: 1068/2010, TA-2628/2009, ISBN 978-82-577-5688-8.

Other publications and reports (Institute of Marine Research, in Norwegian)

Falkenhaug, T. and Bergstad, O.A. 2004. MAR-ECO prosjektet vinner ny kunnskap om dyrelivet i Midt-Atlanteren. IMR report Havets Miljoe, Fisken og Havet, saernr. 2-2004. p. 116-120.

Falkenhaug, T., Naustvoll, L.J. 2005. Biologisk mangfold - plankton. P. 162 i: Bakketeig, I., Dommasnes, A., Føyn, L., Haug, T., Iversen, S.A., Røttingen, I., Svendsen, E., Torstensen, E. (Eds.) Havets ressurser og miljø 2005. Fisken og havet, særnummer 1-2005

Falkenhaug, T. 2006. Kapittel 3.2.2 Sekundærproduksjon - dyreplankton. Pp. 123-126, I Iversen, S., Fossum, P., Gjøsæter, H., Skogen, M., Toresen, R. (Eds.) Havets ressurser og miljø 2006. Fisken og havet, særnr. 1-2006.

Jelmert, A., Falkenhaug, T. 2007. Kap 1.5 Introduserte arter. Tilfellet amerikansk lobemanet Pp.32-34, Dahl, E., Hansen, P.K., Haug, T., Karlsen, Ø., (red.) 2007. Kyst og havbruk 2007. Fisken og havet, særnr. 2–2007.

Falkenhaug, T. 2007. Kapittel 3.3.2 Sekundærproduksjon - dyreplankton. Pp 110-112. Skogen, M., Gjøsæter, H., Toresen, R. og Robberstad, Y. (red.) 2007. Havets ressurser og miljø 2007. Fisken og havet, særnr. 1–2007.

Falkenhaug, T. , Omli, L. 2008. Kapittel 3.3.2 Sekundærproduksjon (dyreplankton). Pp. 106-108, I Iversen, S., Fossum, P., Gjøsæter, H., Skogen, M., Toresen, R. (Eds.) Havets ressurser og miljø 2008. Fisken og havet, særnr. 1-2008.

Falkenhaug, T. 2009. Kapittel 1.12 ”Lobemaneter –reelle trusler eller bare pene og pyntelige?” Pp 56-59 i Agnalt A.-L., Bakketeig I.E., Haug T., Knutsen J.A., Opstad I. (eds.)  Kyst og havbruk 2009. Fisken og havet, særnr. 2–2009.

Falkenhaug, T. , Omli, L. 2009. Kapittel 3.3.2 Sekundærproduksjon (dyreplankton). Pp 110-113 i Gjøsæter, H., Dommasnes, A., Falkenhaug, T., Hauge, M., Johannesen, E., Olsen, E., Skagseth. (Eds). Havets ressurser og miljø 2009. Fisken og havet, særnr. 1-2009.

Falkenhaug, T. , Omli, L. 2010 ”Sekundærproduksjon Hav, Nordsjøen”. Pp 22-23 i Gjøsæter, H., Haug, T., Hauge, M., Karlsen, Ø., Knutsen J.A., Røttingen I., Skilbei O., Sunnset B.H. (Eds). Havforskningsrapporten 2010. Fisken og havet, særnr. 1-2010. Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet

Falkenhaug, T., Hosia, A., Jelmert, A. 2011. Geleplankton i kystsonen- en økonomisk og næringsmessig utfordring. Pp 53-55 in: Agnalt A.-L., Fossum P., Hauge M., Mangor-Jensen A., Ottersen G., Røttingen I., Sundet J.H. og Sunnset B.H. (red.) 2011. Havforskningsrapporten 2011. Fisken og havet, særnr. 1–2011.

Falkenhaug, T., Omli, L. 2011. Sekundærproduksjon (dyreplankton). Pp 82-88 in: Agnalt A.-L., Fossum P., Hauge M., Mangor-Jensen A., Ottersen G., Røttingen I., Sundet J.H. og Sunnset B.H. (red.) 2011. Havforskningsrapporten 2011. Fisken og havet, særnr. 1–2011.

Fossum, P., Melle, W., Falkenhaug, T., Naustvoll, LJ., Dalpadado, P. 2012. Plankton i norske havområder. Pp 64-68 in  Aglen A., Bakketeig I.E., Gjøsæter H., Hauge M., Loeng H., Sunnset B.H. og Toft K.Ø. (red.) 2012. Havforskningsrapporten 2012. Fisken og havet, særnr. 1–2012.

Falkenhaug T. 2013. Dyreplankton i Nordsjøen. Pp 102-103 in Bakketeig I.E., Gjøsæter H., Hauge M., Loeng H., Sunnset B.H. og Toft K.Ø. (red.) 2013.

Havforskningsrapporten 2013. Fisken og havet, særnr. 1–2013.

Hosia A, Falkenhaug T. 2014. De ukjente polyppene bestemmer hvor mange maneter vi får fra år til år. Pp 72-74 in Bakketeig I.E., Gjøsæter H., Hauge M., Sunnset B.H. og Toft K.Ø. (red.) Havforskningsrapporten 2014. Fisken og havet, særnr. 1–2014.

Falkenhaug T. 2014. Dyreplankton i Nordsjøen. Pp 104-105 in Bakketeig I.E., Gjøsæter H., Hauge M., Sunnset B.H. og Toft K.Ø. (red.) Havforskningsrapporten 2014. Fisken og havet, særnr. 1–2014.

Falkenhaug,T., C. Broms, P. Dalpadado og T. Knutsen. (2015). Dyreplankton i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Pp in 98-103 in  Bakketeig I.E., Gjøsæter H., Hauge M., Sunnset B.H. og Toft K.Ø. (red.) 2015. Havforskningsrapporten 2015. Fisken og havet, særnr. 1–2015.

Falkenhaug,T., C. Broms, P. Dalpadado og T. Knutsen. (2016). Dyreplankton i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Pp in 93-99 in Bakketeig I.E., Hauge M., Kvamme C., Sunnset B.H. og Toft K.Ø. (red). Havforskningsrapporten 2016. Fisken og havet, særnr. 1–2016

Other Reports

 Artsdatabanken (2020). Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko 2018. Trondheim: Artsdatabanken. ISBN: 978-82-92838-53-2

Project Management

 • Project leader of the NTI project “Inventory of Hyperbenthic Copepods in Norway” (HYPCOP) funded by the Norwegian Biodiversity Centre (2020-2022)
 • Project leader of the project “Plankton monitoring in the North Sea”, Institute of Marine Research (2005-present)
 • Project leader  of the project “Monitoring of  plankton and environment in the coastal zone of Norway”, Institute of Marine Research (2015-present)
 • Project leader of “Risk assessment of alien species of marine invertebrates in Norway” 2016-2018 (Norwegian Biodiversity Information Centre)
 • Project leader of the NTI project “Inventory of marine Copepoda and Cladocera (Crustacea) in Norway” funded by the Norwegian Biodiversity Centre (2015-2017). https://artsdatabanken.no/Pages/168319
 • Project leader of the RCN funded “Distribution and ecosystem impacts of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in Norwegian waters” (2009-2013).
 • Project scientific secretary of the CoML project MAR-ECO (Patterns and Processes of Ecosystems in the Northern Mid Atlantic 2002-2010)
 • Program secretary on the EU founded project “Trans Atlantic Study of Calanus finmarchicus, TASC. (1996-1998)

Education

 • 2003     Teacher training programme (pedagogic and professional didactics in Natural Science), Agder University College, Kristiansand, Norway
 • 1997     Doctor Scientiarum (PhD) in Marine biology, University of Tromsø, Norway
 • 1991     Candidatus Scientiarum in Marine biology, Department of Fisheries and Marine Biology, University of Bergen, Norway.
 • 1988     Candidatus Magisteri Universty of Bergen, Norway / University of Gothenburg, Sweden

Memberships

 • Member of the SCOR Working Group 157: Toward a new global view of marine zooplankton biodiversity based on DNA metabarcoding and reference DNA sequence databases (MetaZooGene).
 • Member of ICES Working Group on Zooplankton Ecology– WGZE
 • Member of ICES Working Group on Integrated Morphological and Molecular Taxonomy -WGIMT
 • Member of the ICES Working Group on the Integrated Assessments of the North Sea -WGINOSE

 

Employments

 • Since 2002         Research scientist, Institute of Marine Research, Flødevigen, Norway
 • 2001-2002         Agder University College, teacher
 • 1998-2001         Skottevig Maritime school, Lillesand: teacher
 • 1996-1998         Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø: EU founded project “Trans Atlanic St-udy of Calanus finmarchicus (TASC)”
 • 1995                  University of Tromsø: Scholarship holder (NFR) on the project: “Tactile predators in the planktonic environment” within the Norwegian national research programme: “Marine Resourses in the Open Seas and Fjords”.
 • 1991-1995         University of Tromsø: Scholarship holder (NFR) on the project “Zooplankton in North Norwegian Coastal Waters within the Norwegian national research programme “MARE NOR”

 

Referee/evaluations

 • Subject Editor of the scientific journal Marine Biology Research
 • Referee for international scientific journals: Deep Sea Research, Marine Biology, Progress in Oceanography, Journal of Marine Systems, Marine Biology Research. Review of international research proposals: EU BiodivERsA
 • Member of PhD dissertation Committees (opponent): UNIS (University studies of Svalbard) 2005 and University of Tromsø, 2007. Evaluation (sensor) of several Master of Science theses: (University of Tromsø) and Bachelor theses (University of Agder)
 • Co-editor of: “Special issue of Deep Sea Research II, Volume 55, Issues 1-2, Pages 1-268 (January 2008): Mid-Atlantic Ridge Habitats and Biodiversity. Edited by J.D.M. Gordon, O.A. Bergstad and T. Falkenhaug
 • Co-editor of “ Havets ressurser og miljø 2009. Fisken og havet, særnr. 1-2009. Edited by Gjøsæter, H., Dommasnes, A., Falkenhaug, T., Hauge, M., Johannesen, E., Olsen, E., Skagseth
 • Co-editor of the ”ICES Zooplankton Status Report 2010/2011 (Eds: Todd O’Brian, Peter H Wiebe, and Tone Falkenhaug)

 

Teaching

 • Lecturer at the University of Tromsø (1991-1996) and the University of Agder (2001-2002)
 • Supervision of graduate students (Bachelor 6 and Master 1)
 • Teacher at Skottevig Maritime school, Lillesand. 1998-200

Research Cruises

Research cruises (approx 20) in the North Sea, Norwegian coast, Barents sea, Arctic , Antarctic, and North Atlantic. (Cruise leader on >10). 

 • Cruise leader on several cruises in the North Sea. R/V Johan Hjort, R/V G.O. Sars. Institute of Marine Research
 • Southern Ocean, Antarctic. R/V" Kronprins Haakon. February-March 2019. Norwegian Polar Institute/Institute of Marine Research
 • Northern Mid Atlantic Ridge. “R/V GO Sars”, June 2004. Institute of Marine Research
 • North-Norwegian coastal water with “R/V Johan Ruud”, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø. Cruise leader at several cruises in 1991 – 1992.
 • West coast of Norway with “R/V Haakon Mosby”, Department of Fisheries and Marine Biology, University of Bergen, Several cruises in 1987-1990
 • Norwegian Sea and Barents Sea with “R/V Endeavor” (Rhode Island). 1988
 • Barents Sea with “R/V GO Sars”, Institute of Marine Research, Bergen. 1988

Organisations of Scientific Meetings

2002-2010: As a scientific secretary of the CoML project MAR-ECO (Patterns and Processes of Ecosystems in the Northern Mid Atlantic 2002-2010, I organized several several workshops and scientific meetings (20-100 participants).

2016: Organizer and Co-chair of the Workshop "Toward a taxonomically-comprehensive global reference database for DNA barcodes of marine zooplankton”, 9-13 May 2016, Bergen, Norway

2016: Co-convener of the Theme Session “Response of Zooplankton Communities to Changing Ocean Climate” at the 2016 ICES/PICES 6th Zooplankton Production Symposium, Bergen, Norway, 9 -13 May 2016

2008: Co-convener of the theme session  “Mid-ocean ridges and seamounts: oceanography, ecology and exploitation”, ICES Annual Science conference, Hallifax Canada, 22.26 September 2008

2008: Co-convener of the theme session  “Pelagic and benthopelagic biodiversity” at the World conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008.

2005: Co-convener of the theme session “International Ocean Exploration” at 2005 TOS&IOC International Ocean Research Conference, UNESCO, Paris 6-10 June 2005.

Media coverage

Lommelegen 29.06.2020 Ny manet i Norge: Brenner kraftig

Lommelegen 25.06.2020 Brennmaneter – dette gjør du hvis du blir brent

Intrafish, Fiskeribladet 18.08.2020

Røyken og Hurums avis 18.08.2020 De er verdenshavenes mest vellykkede rovdyr.

NRK 12.07.2020. Intervju om Blå brennmanet

Agderposten 18.06.2020 Bade i gelé? Forskeren blir glad av de ekstreme mengdene

Nettavisen 17.06.2020 Venter i spenning på manet-sommeren: – Akkurat nå er det uvanlig mye.

Østlandet blad 17.06.2020 Det kryr av maneter i år

Stavanger aftenblad 17.06.2020 Vi snakket akkurat om alle manetene

Varden 16.06.2020 I år er det fullt av disse langs kysten: – Veldig gledelig

Moss dagblad 15.06.2020 Glassmaneter i Oslofjorden skaper problemer for rekefiskere

Havforskningsinstituttet: 12.06.2020 Mye glassmaneter sa du? https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/juni/mye-glassmaneter-sa-du

Fiskeribladet 12.07.2020 Maneter ødelegger for rekefiskere

NRK 11.06.2020 Manet-invasjon ødelegger rekefisket: – Trålen ble full på ti minutter

NRK 08.06.2020 Tusenvis av maneter samlet seg: – Det så helt sykt ut

Fædrelandsvennen 26.01.2020 Vinter-brennmaneter forundrer forskerne

Agderposten 17.01.2020 Mange av disse langs kysten nå forundrer forskerne

IntraFish 25.10.2019. Hun vil avsløre hoppekrepsens hemligheter

Bergens tidene 15.08.2019 Sjeldan manet funne på Stord

Fædrelandsvennen 25.07.2019 Nå kommer brennmanetene i hopetall

NRK 25.07.2019 Brennmanetinvasjon

Agderposten 25.07.2019 Nå kommer brennmanetene i hopetall

IntraFish 18.07.2019 Amerikansk manet sprer seg langs norskekysten - kan skape problemer

NRK 17.07.2019 Amerikansk manet sprer seg langs kysten

Fædrelandsvennen 15.07.2019 Kan få brennmanetsommer

NRK 08.07.2019 Ligger an til å bli manet-år i år

Agderposten 05.07.2019 Slektning av portugisisk krigsskip fant veien til Arendal

Fiskeribladet 03.07.2019 Brennmaneter i hopetal på Sørvestlandet

Fædrelandsvennen 16.07.2019 Kan bli sommer med mye brennmaneter

Kongehuset 29.05.2019 Besøkte «Kronprins Haakon» https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=170055&sek=26939

Agderposten 11.04.2019 «Monstermanet» har ankommet – og den kommer ikke alene

Agderposten 10.08.2018 Spesielt lite brennmanet i sommer

Faktisk.no 18.07.2018 Nei, verdens giftigste blekksprut er ikke observert ved badestrender i Norge

Agderposten 14.07.2018 Lite brennmaneter i sommer – forskerne vet ikke hvor de er

Fædrelandsvennen 26.06.2018 Varmen kan bety færre maneter: -det var deilig å høre

Agderposten 04.05.2018  Faktisk.no: Nei, rekordmange gigantiske brennmaneter inntar ikke norskekysten

NRK 14.03.2018 Død krill farget fjæra rosa

NRK 29.07 2017 Redd for brennmaneter? Nå har denne arten blitt vanligere i Nord-Norge

Agderposten 11.07.2017 Ikke gjør denne feilen når du brenner deg

Fædrelandsvennen 05.03.2016 Hun avslører klimaendringene i havet

NRK 10.11.2015 Har trolig funnet svar på mysteriet

Fiskeribladet 10.11.2015 Rødt slim plager fiskere

Fædrelandsvennen 17.07.2015 Blåmanetene holder folk på land

NRK 15.07.2015 Enorme mengder blåmaneter inntar kysten

Agderposten 11.07.2015 Lyst til å bade her?

Fædrelandsvennen 30.08.2014 Beryktet manet funnet i Høvåg

NRK 10.07.2014 Pass deg for denne i sommer

Fædrelandsvennen 08.07.2014 Derfor brenner brennmaneten

NRK 02.06.2014 Glassmanetene er tilbake: – Vi kan bare gjette hva årsaken er

Fædrelandsvennen 28.07.2010 Sviende sommer

Agderposten 13.07.2010 Vinteren gav manetsommer

Fædrelandsvennen 22.06.2010 Gåtefull invasjon

Agderposten 22.06.2010 Varsler manetsommer

Agderposten 17.06.2010 Kan ødelegge badeferien

NRK 17.06.2019 Frykter manetsommer på Sørlandet

Agderposten 13.01.2010 Hva gjør du her nå?

Fædrelandsvennen 21.10.2009 Har oppdaget 37 nye arter

Agderposten 19.08.2009 Skummel manet i Lillesand

Fiskeribladet 19.08.2009 Skummel manet

NRK 08.06.2009 Monstermaneten på vei nordover

NRK 19.04.2009 Monstermaneten er kommet for å bli

Agderposten 13.08.2008 Skummel manet i hopetall

Fædrelandsvennen 11.08.2008 Dødsmaneten til Kristiansand

NRK 08.08. 2008 Bekrefter mulige observasjoner

Agderposten 30.11.2007 Ga navnet til «ny» reke

Fiskeribladet 10.12.2007 Ga navn til reke

Fiskeribladet 15.08.2007 denne truer kysten

Fædrelandsvennen 08.04.2007 EU-pris til Flødevigen

NRK 04.01.2007 Monstermanet første gang i Norge

Agderposten 03.01.2007 Fryktet manet er kommet

Bergens Tidene 30.09.2008 Rovmanet invaderer kysten

 

Radio

NRK Frokostradio 29.06.2020 Intervju om maneter

NRK Ekko 08.06.2020 Intervju om maneter

NRK Ekko 17.08.2019 Intervju om maneter

NRK Ekko Arendalsuka 15.08.2019. Live:  Tåler havet belastningen vi utsetter det for?

NRK Ekko 31.07.2019 Intervju om manetslim

NRK Østlandssendingen 08.07.2019 Intervju om maneter

NRK Vestfold og Telemark 08.07.2019 Intervju om maneter

NRK Ekko 15.09.2018 Intervju om maneter

NRK Norgesglasset 17. juli 2018 Hvor er manetene

NRK ”Ekko” 07.10.2013. Intervju om maneter

NRK Norgesglasset 04.12.2007 Ny rekeart oppdaget

 

Television

NRK Sørlandet 18.06.2020 Om maneter

NRK Sørlandet 08.06. 2020 om maneter

NRK Rogaland 17.07.2018 Lite brennmaneter i år

NRK Sørlandet 17.07.2018 Lite maneter

NRK Innlandet 15.07.2018 Manet-invasjon langs kysten

NRK Dagsrevyen 21 25.07.2017 Mange brent av maneter

NRK Dagsrevyen 28.08.2013 Glassmaneter forsvinner langs Skagerrak kysten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2024

Particle exchange between coast and fjords and its biological implications

Shuang Gao, Ingrid A. Johnsen, Tone Falkenhaug, Guldborg Søvik, Morten D. Skogen
Estuarine, Coastal and Shelf Science
2024

Diversity, habitat endemicity and trophic ecology of the fauna of Loki’s Castle vent field on the Arctic Mid-Ocean Ridge

Mari Heggernes Eilertsen, Jon Anders Kongsrud, Anne Helene S. Tandberg, Tom Alvestad, Nataliya Budaeva, Luis Martell, Sofia P. Ramalho, Tone Falkenhaug, Rony Huys, Eivind Oug, Torkild Bakken, Tore Høisæter, Cessa Rauch, Francisca Maria Correia de Carvalho, Alexandra Savchenko, Tone Ulvatn, Katrine Kongshavn, Cassandra Mari Berntsen, Bernt Rydland Olsen, Rolf B. Pedersen
Scientific Reports 14
2024

Diversity, habitat endemicity and trophic ecology of the fauna of Loki’s Castle vent field on the Arctic Mid-Ocean Ridge

Mari Heggernes Eilertsen, Jon Anders Kongsrud, Anne Helene S. Tandberg, Tom Alvestad, Nataliya Budaeva, Luis Martell, Sofia P. Ramalho, Tone Falkenhaug, ronny huys, Eivind Oug, Torkild Bakken, Tore Høisæter, Cessa Rauch, Francisca Maria Correia de Carvalho, Alexandra Savchenko, Tone Ulvatn, Katrine Kongshavn, cassandra berntsen, Bernt Rydland Olsen, Rolf B. Pedersen
Scientific Reports 14
2023

Mock samples resolve biases in diversity estimates and quantitative interpretation of zooplankton metabarcoding data

Elizaveta Ershova, Owen S. Wangensteen, Tone Falkenhaug
Marine Biodiversity 53
2023

Mock samples resolve biases in diversity estimates and quantitative interpretation of zooplankton metabarcoding data,

Elizaveta Ershova, Owen S. Wangensteen, Tone Falkenhaug et al. (accepted)
Marine Biodiversity
2023

Wind-driven upwelling of iron sustains dense blooms and food webs in the eastern Weddell Gyre

Sebastian Moreau, Tore Hattermann, Laura de Steur, Hanna Maria Kauko, Heidi Ahonen, Murat van Ardelan, Philipp Assmy, Melissa Chierici, Sebastien Descamps, Tilman Dinter, Tone Falkenhaug, Agneta Fransson, Eirik Grønningsæter, Elvar Halldor Hallfredsson, Oliver Huhn, Anais Lebrun, Andrew Lowther, Nico Lübcker, Pedro Monteiro, Ilka Peeken, Alakendra Roychoudhury, Magdalena Różańska, Thomas Ryan-Keogh, Nicolas Sanchez Puerto, Asmita Singh, Jan Henrik Simonsen, Nadine Steiger, Sandy J. Thomalla, Andre van Tonder, Josef M Wiktor, Harald Steen
Nature Communications 14
2023

Wind-driven upwelling of iron sustains dense blooms and food webs in the eastern Weddell Gyre.

Moreau S, Hattermann T, de Steur L, Kauko HM, Ahonen H, Ardelan M, Assmy P, Chierici M, Descamps S, Dinter T, Falkenhaug T, Fransson A, Grønningsæter E, Hallfredsson EH, Huhn O, Lebrun A, Lowther A, Lübcker N, Monteiro P, Peeken I, Roychoudhury A, Różańska M, Ryan-Keogh T, Sanchez N, Singh A, Simonsen JH, Steiger N, Thomalla SJ, van Tonder A, Wiktor JM, Steen H.
Nature Communications 4(1) p. 1303
2022

Temporal Variability of Co-Occurring Calanus finmarchicus and C. helgolandicus in Skagerrak

Tone Falkenhaug, Cecilie Broms, Espen Bagøien, Nikolaos Nikolioudakis
Frontiers in Marine Science 9
2022

MesopTroph, a database of trophic parameters to study interactions in mesopelagic food webs.

Silva, M.A., Fonseca, C.T., Olivar, M.P. Bernal A, Spitz J, Chouvelon T, Jonasdottir S, Colaço A, Carmo V, Sutton T, Menezes G, Falkenhaug T, Bergstad OA & Pérez-Jorge S. (2022).
Scientific Data 9 p. 716
2022

Temporal Variability of Co-Occurring Calanus finmarchicus and C. helgolandicus in Skagerrak

Falkenhaug, T., broms, C., Bagøien., E., Nikolioudakis, N.
frontiers in Marine Science 9:779335 p. 1-17
2021

Toward a global reference database of COI barcodes for marine zooplankton.

Ann Bucklin, Katja T. C. A. Peijnenburg, Ksenia N. Kosobokova, Todd O’Brien, Leocadio Blanco-Bercial, Astrid Cornils, Tone Falkenhaug, Russ Hopcroft, Aino Laila Johanna Hosia, Silke Laakmann, Chaolun Li, Luis Felipe Martell Hernandez, Jennifer M. Questel, Deborah Wall-Palmer, Minxiao Wang, Peter H. Wiebe, Agata Weydmann-Zwolicka
Marine Biology 168
2021

Development of a TaqMan PCR assay for the identification of the non-native copepod Acartia tonsa, and detection of this species in Norwegian coastal waters

Camilla V.S. Moseid, Tone Falkenhaug, Audun Slettan
Journal of Plankton Research 43 p. 497-499
2021

Overwintering distribution, inflow patterns and sustainability of Calanus finmarchicus in the North Sea

Shuang Gao, Solfrid Sætre Hjøllo, Tone Falkenhaug, Espen Strand, Martin Edwards, Morten D. Skogen
Progress in Oceanography 194 p. 1-11
2021

Phenology and Environmental Control of Phytoplankton Blooms in the Kong Håkon VII Hav in the Southern Ocean

Hanna Maria Kauko, Tore Hattermann, Thomas J. Ryan-Keogh, Asmita Singh, Laura de Steur, Agneta Fransson, Melissa Chierici, Tone Falkenhaug, Elvar H. Hallfredsson, Gunnar Bratbak, Tatiana Margo Tsagaraki, Terje Berge, Qin Zhou, Sebastien Moreau
Frontiers in Marine Science 8
2020

Alien species in Norway: Results from quantitative ecological impact assessments

Hanno Sandvik, Olga Hilmo, Snorre Henriksen, Reidar Elven, Per Arvid Åsen, Hanne Hegre, Oddvar Pedersen, Per Anker Pedersen, Heidi Solstad, Vigdis Vandvik, Kristine Bakke Westergaard, Frode Ødegaard, Sandra Charlotte Helene Åström, Hallvard Elven, Anders Endrestøl, Øivind Gammelmo, Bjørn Arild Hatteland, Halvor Solheim, Björn Nordén, Leif Sundheim, Venche Talgø, Tone Falkenhaug, Bjørn Gulliksen, Anders Jelmert, Eivind Oug, Jan Henry Sundet, Elisabet Forsgren, Anders Gravbrøt Finstad, Trygve H. Hesthagen, Kjell Harald Nedreaas, Rupert Wienerroither, Vivian Husa, Stein Fredriksen, Kjersti Sjøtun, Henning Steen, Haakon Hansen, Inger Sofie Hamnes, Egil Karlsbakk, Christer Magnusson, Bjørnar Ytrehus, Hans Christian Pedersen, Jon Swenson, Per Ole Syvertsen, Bård Gunnar Stokke, Jan Ove Gjershaug, Dag Dolmen, Gaute Kjærstad, Stein Ivar Johnsen, Thomas Correll Jensen, Kristian Hassel, Lisbeth Gederaas
Ecological Solutions and Evidence 1
2019

Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota

Hanno Sandvik, Dag Dolmen, Reidar Elven, Tone Falkenhaug, Elisabet Forsgren, Haakon Hansen, Kristian Hassel, Vivian Husa, Gaute Kjærstad, Frode Ødegaard, Hans Christian Pedersen, Halvor Solheim, Bård Gunnar Stokke, Per Arvid Åsen, Sandra Åström, Tor Erik Brandrud, Hallvard Elven, Anders Endrestøl, Anders Gravbrøt Finstad, Stein Fredriksen, Øivind Gammelmo, Jan Ove Gjershaug, Bjørn Gulliksen, Inger Hamnes, Bjørn Arild Hatteland, Hanne Hegre, Trygve Hesthagen, Anders Jelmert, Thomas C Jensen, Stein Ivar Johnsen, Egil Karlsbakk, Christer Magnusson, Kjell Nedreaas, Björn Nordén, Eivind Oug, Oddvar Pedersen, Per Anker Pedersen, Kjersti Sjøtun, Jon Kristian Skei, Heidi Solstad, Leif Sundheim, Jon E Swenson, Per Ole Syvertsen, Venche Talgø, Vigdis Vandvik, Kristine B Westergaard, Rupert Wienerroither, Bjørnar Ytrehus, Olga Hilmo, Snorre Henriksen, Lisbeth Gederaas
Biological Invasions 21 p. 2997-3012
2018

Ocean current connectivity propelling secondary spread of a marine invasive comb jelly across western Eurasia

Cornelia Jaspers, Bastian Huwer, Elvire Antajan, Aino Hosia, Hans-Harald Hinrichsen, Arne Biastoch, D. Angel, Ragnhild Asmus, Christina Augustin, S. Bagheri, S.E Beggs, T.J.S. Balsby, Maarten Boersma, D. Bonnet, J.T. Christensen, A. Daenhardt, Floriane Delpy, Tone Falkenhaug, Galina Finenko, Nicholas E.C. Fleming, Veronica Fuentes, Bella S. Galil, Arjan Gittenberger, Donal C. Griffin, Holger Haslob, Jamileh Javidpour, Lyudmila Kamburska, Sandra Kube, Victor Langenberg, Maiju Lehtiniemi, Fabien Lombard, Arne Malzahn, Macarena Marambio, Veselina Mihneva, Lene Friis Møller, Ulrich Niermann, Melek Isinibilir Okyar, Zekiye Birinci Ôzdemir, Sophie Pitois, Thorsten B.H. Reusch, Johan Robbens, Kremena Stefanova, Delphine Thibault, Henk van der Veer, Lies Vansteenbrugge, Lodewijk van Walraven, Adam Wozniczka
Global Ecology and Biogeography 27 p. 814-827
2018

Ocean current connectivity propelling the secondary spread of a marine invasive comb jelly across western Eurasia

Cornelia Jaspers, Bastian Huwer, Elvire Antajan, Aino Hosia, Hans-Harald Hinrichsen, Arne Biastoch, Dror Angel, Ragnhild Asmus, Christina Augustin, Siamak Bagheri, Steven E. Beggs, Thorsten J.S. Balsby, Maarten Boersma, Delphine Bonnet, Jens T. Christensen, Andreas Dänhardt, Floriane Delpy, Tone Falkenhaug, Galina Finenko, Nicholas E.C. Fleming, Veronica Fuentes, Bella S. Galil, Arjan Gittenberger, Donal C. Griffin, Holger Haslob, Jamileh Javidpour, Lyudmila Kamburska, Sandra Kube, Victor Langenberg, Maiju Lehtiniemi, Fabien Lombard, Arne Malzahn, Macarena Marambio, Veselina Mihneva, Lene Friis Møller, Ulrich Niermann, Melek Isinibilir Okyar, Zekiye Birinci Ôzdemir, Sophie Pitois, Thorsten B.H. Reusch, Johan Robbens, Kremena Stefanova, Delphine Thibault, Henk W. van der Veer, Lies Vansteenbrugge, Lodewijk van Walraven, Adam Woźniczka
Global Ecology and Biogeography 27 p. 814-827
2018

Coincident mass occurrence of gelatinous zooplankton in Northern Norway

Tor Knutsen, Aino Hosia, Tone Falkenhaug, Rasmus Skern-Mauritzen, Peter H. Wiebe, Roger B. Larsen, Asgeir Aglen, Erik Berg
Frontiers in Marine Science 5
2017

Abundance, distribution and diversity of gelatinous predators along the northern Mid-Atlantic Ridge: A comparison of different sampling methodologies

Aino Hosia, Tone Falkenhaug, Emily J. Baxter, Fransesc Pages
PLOS ONE 12
2017

Coincident Mass Occurrence of Gelatinous Zooplankton in Northern Norway",

Knutsen T, Aino Hosia, Tone Falkenhaug, Rasmus Skern1, Peter H. Wiebe3, Roger B. Larsen4, Asgeir Aglen1, Erik Berg1
Frontiers in Marine Science Submitted
2017

Gelatinous Zooplankton Caught along the Northern Mid-Atlantic Ridge with the Macrozooplankton Trawl and Comparison with Catch from Other Gears

Hosia A, Baxter E, Falkenhaug T, Pages F
Plos One Submitted
2017

Ocean current connectivity propelling secondary spread of a marine invader across western Eurasia

Cornelia Jaspers, Bastian Huwer, Elvire Antajan, Aino Hosia, Hans-Harald Hinrichsen, Arne Biastoch, Dror Angel, Ragnhild Asmus, Christina Augustin, Siamak Bagheri, Steven Beggs, Thorsten Balsby, Maarten Boersma, Delphine Bonnet, Jens Christensen, Andreas Dänhardt, Floriane Delpy, Tone Falkenhaug, Galina Finenko, Nicholas Fleming, Veronica Fuentes, Bella Galil, Arjan Gittenberger, Donal Griffin, Holger Haslob, Jamileh Javidpour, Lyudmila Kamburska, Sandra Kube, Victor Langenberg, Maiju Lehtiniemi, Fabien Lombard, Arne Malzahn, Macarena Marambio, Veselina Mihneva, Lene Møller, Ulrich Niermann, Melek Okyar, Zekiye Özdemir, Sophie Pitois, Thorsten Reusch, Johan Robbens, Kremena Stefanova, Delphine Thibault, Henk van der Veer, Lies Vansteenbrugge, Lodewijk van Walraven, Adam Wozniczka
of Global Ecology and Biogeography. Submitted
2015

Maturation, fecundity and embryos development in three deep-water shrimps (Decapoda: Caridea: Pasiphaeidae, Oplophoridae) along the mid-Atlantic Ridge from Iceland to the Azores

Svetlana A. Sudnik, Tone Falkenhaug
Arthropoda Selecta 24 p. 401-416
2015

Feeding of the pelagic shrimp Acanthephyra pelagica (Risso, 1816) (Crustacea: Decapoda: Oplophoridae) in the northern Mid-Atlantic Ridge area in 1984 and 2004.

Burukovsky, R.N., Falkenhaug, T.
Arthropoda Selecta 24 (3) p. 303–316
2015

The effect of the North Atlantic Subpolar Front as a boundary in pelagic biogeography decreases with increasing depth and organism size

Michael Vecchione, Tone Falkenhaug, Tracey T. Sutton, April Cook, Astthor Gislason, Hege Øverbø Hansen, Mikko Petteri Heino, Peter Miller, Uwe Piatkowski, Filipe M. Porteiro, Henrik Søiland, Odd Aksel Bergstad
Progress in Oceanography 138 p. 105-115
2015

Biogeography of key mesozooplankton species in the North Atlantic and egg production of Calanus finmarchicus

Webjørn Raunsgård Melle, Jeffrey A. Runge, Erica J.H. Head, Stéphane Plourde, Claudia Castellani, Priscilla Licandro, James Pierson, Sigrún Huld Jónasdóttir, Catherine Lynn Johnson, Cecilie Broms, Høgni Hammershaib Debes, Tone Falkenhaug, Eilif Gaard, Astthor Gislason, Michael R. Heath, Barbara Niehoff, Torkel Gissel Nielsen, Pierre Pepin, Erling Kåre Stenevik, Guillem Chust
Earth System Science Data 7 p. 223-230
2015

Invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in Norway

Aino Hosia, Tone Falkenhaug
Marine Biodiversity Records 8:e31 p. 1-9
2015

Feeding ecology of the Stomiformes (Pisces) of the northern Mid-Atlantic Ridge. 1. The Sternoptychidae and Phosichthyidae

Vanda Carmo, Tracey T. Sutton, Gui Manuel Machado Menezes, Tone Falkenhaug, Odd Aksel Bergstad
Progress in Oceanography 130 p. 172-187
2014

Comparison between the shrimp species richness (Caridea and dendrobranchiata, decapoda, crustacea) of the south and north mid atlantic ridge

Ines Do Rosario Cardoso, Tone Falkenhaug, Luiz Fernando Loureiro Fernandes
Brazilian Journal of Oceanography 62 p. 47-56
2014

The North Atlantic Ocean as habitat for Calanus finmarchicus: Environmental factors and life history traits

Webjørn Raunsgård Melle, Jeffrey A. Runge, Erica J.H. Head, Stéphane Plourde, Claudia Castellani, Priscilla Licandro, James Pierson, Sigrún H. Jónasdóttir, Catherine Johnson, Cecilie Broms, Høgni Debes, Tone Falkenhaug, Eilif Gaard, Astthor Gislason, Michael Heath, Barbara Niehoff, Torkel Gissel Nielsen, Pierre Pepin, Erling Kåre Stenevik, Guillem Chust
Progress in Oceanography 129 p. 244-284
2014

Trends in abundance and phenology of Aurelia aurita and Cyanea spp. at a Skagerrak location, 1992-2011

Aino Hosia, Tone Falkenhaug, Lars Johan Naustvoll
Marine Ecology Progress Series 498 p. 103-115
2014

Diet composition and food selectivity of sprat (Sprattus sprattus) in Hardangerfjord, Norway

Tone Falkenhaug, Padmini Dalpadado
Marine Biology Research 10 p. 203-215
2013

Does presence of a mid-ocean ridge enhance biomass and biodiversity?

Imants G. Priede, Odd Aksel Bergstad, Peter I. Miller, Michael Vecchione, Andrey Gebruk, Tone Falkenhaug, David S.M. Billett, Jessica Craig, Andrew C. Dale, Mark A. Shields, Gavin H. Tilstone, Tracey T. Sutton, Andrew J. Gooday, Mark E. Inall, Daniel O.B. Jones, Victor Martinez-Vicente, Gui Manuel Machado Menezes, Tomasz Niedzielski, Þorsteinn Sigurðsson, Nina Rothe, Antonina Rogacheva, Claudia H.S. Alt, Timothy Brand, Richard Abell, Andrew S. Brierley, Nicola J. Cousins, Deborah Crockard, A. Rus Hoelzel, Åge Sigurd Høines, Tom B. Letessier, Jane F. Read, Tracy Shimmield, Martin J. Cox, John K. Galbraith, John D.M. Gordon, Tammy Horton, Francis Neat, Pascal Lorance
PLOS ONE 8
2013

Differences in vertical and horizontal distribution of fish larvae and zooplankton, related to hydrography

Hannes Höffle, Richard David Marriott Nash, Tone Falkenhaug, Peter Munk
Marine Biology Research 9 p. 629-644
2013

Extension of the match-mismatch hypothesis to predator-controlled systems

Joel Marcel Durant, Dag Øystein Hjermann, Tone Falkenhaug, Dian Gifford, Lars Johan Naustvoll, Barbara Sullivan, Grégory Beaugrand, Nils Christian Stenseth
Marine Ecology Progress Series 474 p. 43-52
2012

Concurrent recruitment failure in gadoids and changes in the plankton community along the Norwegian Skagerrak coast after 2002

Tore Johannessen, Einar Dahl, Tone Falkenhaug, Lars Johan Naustvoll
ICES Journal of Marine Science 69 p. 795-801
2011

Abundance patterns and species assemblages of euphausiids associated with the Mid-Atlantic Ridge, North Atlantic

Tom B Letessier, Tone Falkenhaug, Høgni Debes, Odd Aksel Bergstad, Andrew S Brierley
Journal of Plankton Research 33 p. 1510-1525
2011

Catchability of pelagic trawls for sampling deep-living nekton in the mid-North Atlantic

Mikko Petteri Heino, Filipe M. Porteiro, Tracey T. Sutton, Tone Falkenhaug, Olav Rune Godø, Uwe Piatkowski
ICES Journal of Marine Science 68 p. 377-389
2010

Deep-pelagic fish interactions with seamounts and mid-ocean ridges.

Sutton, T.T., F.M. Porteiro, C.I.H. Anderson, J. Horne, I. Byrkjedal, M. Heino, T. Falkenhaug, O.R. Godø, and O.A. Bergstad
In: Sato, K, (ed.) Proceedings of an International Symposium, Into the Unknown, Researching Mysterious Deep-Sea Animals. Feb. 23-24, 2007, Okinawa, Japan. Okinawa Churaumi Aquarium, Japan. p. 53-68
2009

Recruitment in a changing environment: the 2000s North Sea herring recruitment failure

M.R Payne, E.M.C Hatfield, Mark Dickey-Collas, Tone Falkenhaug, A Gallego, J Groger, Priscilla Licandro, M Llope, Peter Munk, Christine Röckmann, J.O Schmidt, Richard David Marriott Nash
ICES Journal of Marine Science 66 p. 272-277
2009

Recruitment in a changing environment: the 2000s North Sea herring recruitment failure

MR Payne, EMC Hatfield, M Dickey-Collas, T Falkenhaug, A Gallego, J Groger, P Licandro, Marcos Llope, P Munk, C Rockmann, JO Schmidt, RDM Nash
ICES Journal of Marine Science 66 p. 272-277
2008

Abundance, feeding and reproduction of Calanus finmarchicus in the Irminger Sea and on the northern Mid-Atlantic Ridge in June.

Gislason A, E. Gaard, H. Debes, T. Falkenhaug.
Deep Sea Research II, 66 p. 72-82
2008

Horizontal and vertical copepod distribution and abundance on the Mid-Atlantic Ridge in June 2004 ,

Gaard E, A. Gislason, T. Falkenhaug, H. Søiland, E. Musaeva, A. Vereshchaka, G. Vinogradov
Deep Sea Research II 55 p. 59-71
2008

Strategies, methods, and technologies adopted on the RV G.O. Sars MAR-ECO expedition to the mid-Atlantic Ridge in 2004.

Wenneck T de L, T. Falkenhaug, O.A. Bergstad
Deep Sea Research II 55 p. 6-28
2008

Towards improved understanding of the diversity and abundance patterns of the mid-ocean ridge macro- and megafauna

Odd Aksel Bergstad, Tone Falkenhaug, Olafur S. Astthorsson, Ingvar Byrkjedal, Andrey V. Gebruk, Uwe Piatkowski, Imants G. Priede, Ricardo S. Santos, Michael Vecchione, Pascal Lorance, John D.M. Gordon
Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 55 p. 1-5
2008

Vertical structure, biomass and topographic association of deep-pelagic fishes in relation to a mid-ocean ridge system

Tracey T. Sutton, Filipe M. Porteiro, Mikko Petteri Heino, Ingvar Byrkjedal, Gunnar Langhelle, Caristona I.H. Anderson, John Horne, Henrik Søiland, Tone Falkenhaug, Olav Rune Godø, Odd Aksel Bergstad
Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 55 p. 161-184
2001

Seasonal changes in feeding, gonad development and lipid stores in Calanus finmarchicus and C. hyperboreus from Malangen, northern Norway.

Pasternak A., Arashkevich E, Tande K., Falkenhaug, T.
Mar Biol. 138(6): p. 1141-1152
1997

Spatio-temporal variations in the copepod community in Malangen, Northern Norway.

Falkenhaug T., Tande K. & Timonin A.
J Plankton Res 19 p. 449-468
1997

Diel, seasonal and ontogenetic variations in the vertical distribution of four marine copepods.

Falkenhaug T., Tande K. & Semenova T.
Mar Ecol Prog Ser. 149 p. 105-119
1996

Chemical ecology of redator-prey interactions in Ctenophores.

Falkenhaug T & Stabell O.
Marine and Freshwater Behaviour and Physiology 27(4), 249-260. 27(4) p. 249-260
1996

Distributional and seasonal patterns of ctenophores in Malangen, northern Norway

Falkenhaug, T.
Mar Ecol Prog Ser. 140, 140 p. 59-70.
1995

Impact of advective processes on zooplankton biomass in a North Norwegian fjord system: A comparison between spring and autumn.

Falkenhaug T., Nordby E., Svendsen H. & Tande K. S.
In Skjoldal HR, Hopkins C, Erikstad KE, Leinaas HP (eds): Ecology of Fjords and Coastal Waters. Elsevier Science p. 195-217
1994

On the trophic fate of Phaeocystis pouchetii (Harriot). V. Trophic relationships between Phaeocystis and zooplankton: an assessment of methods and size dependence

Benni W Hansen, Peter Verity, Tone Falkenhaug, Kurt Steinar Tande, Fredrika Norrbin
Journal of Plankton Research 16 p. 487-511
1991

Prey composition and Feeding rate of Sagitta elegans var arctica Aurivillus Fishery (Chaetognatha) in the Barents Sea in early summer

Falkenhaug, T.
Polar Research 10 (2) p. 487-506

Faglige foredrag

2016

Including gelatinous zooplankton in plankton surveys – challenges, suggestions and potential gain

Aino Hosia, Sanna Majaneva, Priscilla Licandro, Tone Falkenhaug
2016

Look and you shall find – jellies and standard zooplankton surveys

Aino Hosia, Sanna Kristiina Majaneva, Priscilla Licandro, Tone Falkenhaug
2013

Fjorder i endring - klimaeffekter på miljø og økologi

Mari Skuggedal Myksvoll, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2013

Klimaendringer i kyst- og fjordstrøk - effekter på kystnært fiske og havbruk

Mari Skuggedal Myksvoll, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2013

Fjorder i endring - klimaeffekter på miljø og økologi

Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2012

Ny innsats, nye funn. Møte med stand-up-forskere som var der. Foredrag

Odd Aksel Bergstad, Tone Falkenhaug
2012

Jellyfish trends at Flødevigen Research Station, Norwegian Skagerrak coast, from 1993 to 2011

Aino Laila Johanna Hosia, Tone Falkenhaug, Lars Johan Naustvoll
2011

Distribution of pelagic shrimps (Decapoda) on the Mid-Atlantic Ridge.

Falkenhaug, T.
2011

Mid-Atlantic Ridge Biodiversity Patterns. .

Falkenhaug, T. , Bergstad, OA.
2011

Climate change impacts on the North Sea plankton community.

Falkenhaug, T.
2011

Scyphozoan jellyfish trends during 1992-2010 at Flødevigen, Southern Norway

Aino Laila Johanna Hosia, Tone Falkenhaug, Lars Johan Naustvoll
2006

Pelagic shrimps (Decapoda, Caridea) on the Mid-Atlantic Ridge

Tone Falkenhaug, Hege Øverbø Hansen, Endre Willassen, Marit Christiansen
2006

Pelagic shrimps (Decapoda, Caridea) on the Mid-Atlantic Ridge

Tone Falkenhaug, Hege Øverbø Hansen, Endre Willassen, Marit Christiansen

Poster

2016

Dynamics of co-occurring Calanus finmarchicus and C. helgolandicus in the Skagerrak

Tone Falkenhaug, Espen Bagøien, Cecilie Broms, Jon Albretsen
2015

Inventory of marine Copepoda and Cladocera (Crustacea) in Norway: COPCLAD

Tone Falkenhaug, Anders Hobæk, Endre Willassen
2013

Invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi in Norway

Aino Hosia, Tone Falkenhaug
2012

Dynamics of co-occurring Calanus finmarchicus and C. helgolandicus in the Skagerrak

Falkenhaug, Tone
2012

Ecological Function of the Mid-Atlantic Ridge

Imants G. Priede, Odd Aksel Bergstad, Peter I. Miller, Michael Vecchione, A.V. Gebruk, Tone Falkenhaug, David S.M. Billett, Jessica Craig, Andrew C. Dale, Mark A. Shields, Gavin H. Tilstone, Tracey T. Sutton, A.J. Gooday, Mark E. Inall, Daniel O.B. Jones, Victor Martinez-Vicente, Gui Manuel Machado Menezes, Tomasz Niedzielski, T Sigurdsson, Nina Rothe, Antonina Rogacheva, Claudia H.S. Alt, Richard Abell, A. S. Brierley, Nicola J. Cousins, Deborah Crockard, A. Rus Hoelzel, Åge Sigurd Høines, Tom B Letessier, Jane Read, Tracy Shimmield, M Cox, John K. Galbraith, J. D. M. Gordon, Tammy Horton, Francis Neat, Pascal Lorance
2012

The coastal monitoring programme - how is eutrophication and climatic change affecting the coastal ecosystem?

Kjell Magnus Norderhaug, Jan Aure, Birger Bjerkeng, Einar Dahl, Tone Falkenhaug, Janne kim Gitmark, Norman Whitaker Green, Hege Gundersen, Torbjørn Martin Johnsen, Anna Birgitta Ledang, Evy Rigmor Lømsland, J. Magnusson, Frithjof Emil Moy, Lena Omli, Eivind Oug, Are Pedersen, Brage Rygg, Kai Sørensen, Hilde Cecilie Trannum, Lise Ann Tveiten, Mats Walday
2005

Macrozooplankton on the mid-Atlantic Ridge: Material derived from pelagic trawl catches during GOS 2004, Leg1

Tone Falkenhaug, Stein Kaartvedt, A. Vereshchaka, Endre Willassen, Fransesc Pages

Rapporter og avhandlinger

2024

North Sea Ecosystem - Report_2023002006

Gayantonia Franzè, Tone Falkenhaug, Jon Albretsen, Sarah Joanne Lerch, Hannes Höffle, Hilde Elise Heldal, Elizaveta Ershova, Kjell Gundersen
Toktrapport
2024

Pilotprosjekt for vurdering av samlet påvirkning i Oslofjorden – ytre del

Johanna Myrseth Aarflot, Lars Johan Naustvoll, Frithjof Emil Moy, Kjell Magnus Norderhaug, Florian Berg, Cecilie Kvamme, Guldborg Søvik, Alf Ring Kleiven, Jon Albretsen, Carla Freitas, Susanna Huneide Thorbjørnsen, Tone Falkenhaug
Rapport fra havforskningen
2024

Monitoring marine alien species in Norway - A pilot study for implementing a national program

Vivian Husa, Frode Fossøy, Marie Davey, Ann-Lisbeth Agnalt, Hege Brandsegg, Leif Bruntveit, Mette Eilertsen, Tone Falkenhaug, Elisabet Forsgren, Ellen Sofie Grefsrud, Barbro Taraldset Haugland, Siri Aaserud Olsen, Ragni Olssøn, Rudolf Svensen, Øyvind Svensen
Rapport fra havforskningen
2023

ØKOKYST – delprogram Skagerrak. Årsrapport 2022, M-2579

Elisabeth Lundsør, Tone Falkenhaug, Jonas Thormar, Frithjof Emil Moy, Lars Johan Naustvoll
2023

North Sea Ecosystem Cruise Report_JH2022206

Gayantonia Franzè, Tone Falkenhaug, Jon Albretsen, Elizaveta Ershova, Kjell Gundersen, Hilde Elise Heldal, Sarah Lerch
2023

Toktrapport fra økosystemtokt i Vestlandsfjordene — Hydrografi, vannkjemi, reker, krill, bunnfisk, tobis og perifylla

Guldborg Søvik, Tone Falkenhaug, Fabian Zimmermann, Natalya Gallo, Kjell Harald Nedreaas, Jean-Baptiste Danre, Terje Hovland, Trude Hauge Thangstad, Siri Aaserud Olsen, Espen Johnsen, Lars Asplin
2023

Status for miljøet i norske havområder - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2023

Jon Albretsen, Per Arneberg, Karen Assmann, Philipp Assmy, Pernilla Bohlin-Nizzetto, Knut Yngve Børsheim, Melissa Chierici, Kai Håkon Christensen, Padmini Dalpadado, Markus Diesing, Lars Christian Espenes, Tone Falkenhaug, Per Fauchald, Sylvia Frantzen, Anne Kirstine Højholt Frie, Sebastian Gerland, Bjørn Einar Grøsvik, Hege Gundersen, Kjell Gundersen, Kasper Hancke, Eldbjørg Sofie Heimstad, Vivian Husa, Randi Brunvær Ingvaldsen, Anders Jelmert, Henning Hensen, Louise Kiel Jensen, Martin Jensen, Josefina Johansson, Hanne Johnsen, Lis Lindal Jørgensen, Kit M. Kovacs, Øystein Leiknes, Deanna Marie Leonard, Svein-Håkon Lorentsen, Erik Askov Mousing, Kjell Magnus Norderhaug, Elisabet Rosendal, Jorge Sanchez-Borque, Merete Schøyen, Øystein Skagseth, Hilde Kristin Skjerdal, Mette Skern-Mauritzen, Morten D. Skogen, Kristine O. Stene, Guldborg Søvik, Terje Thorsnes, Gro Ingleid van der Meeren, Ida Vee, Cecilie von Quillfeldt
2023

Ecosystem response to darkening of the coastal zone - food web implications - Pilot Study

Gayantonia Franzè, Lars Johan Naustvoll, Tone Falkenhaug
2023

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem

Per Arneberg, Berengere Husson, Anna Siwertsson, Jon Albretsen, Knut Yngve Børsheim, Côme Denechaud, Joël Durant, Tone Falkenhaug, Per Fauchald, Anders Martin Frugård Opdal, Sissel Jentoft, Tore Johannessen, Espen Johnsen, Elizabeth Marie Jones, Cecilie Kvamme, Anna Jeja Gabriella Ljungström, Pål Buhl-Mortensen, Yves Reecht, Hiroko Kato Solvang, Morten D. Skogen, Aril Slotte, Espen Strand, Guldborg Søvik, Gro Ingleid van der Meeren
2023

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of the North Sea Shelf Ecosystem - Appendices

Per Arneberg, Berengere Husson, Anna Siwertsson, Jon Albretsen, Knut Yngve Børsheim, Côme Denechaud, Joël Durant, Tone Falkenhaug, Per Fauchald, Anders Martin Frugård Opdal, Sissel Jentoft, Tore Johannessen, Espen Johnsen, Elizabeth Marie Jones, Cecilie Kvamme, Anna Jeja Gabriella Ljungström, Pål Buhl-Mortensen, Yves Reecht, Hiroko Kato Solvang, Morten D. Skogen, Aril Slotte, Espen Strand, Guldborg Søvik, Gro Ingleid van der Meeren
2022

Økokyst – delprogram Skagerrak. Årsrapport 2021. M-2280|2022

Elisabeth Lundsør, Tone Falkenhaug, Jonas Thormar, Frithjof Emil Moy, Lars Johan Naustvoll
2022

Alien marine species in Norway - Mapping, monitoring and assessment of vectors for introductions

Vivian Husa, Ann-Lisbeth Agnalt, Johan Henrik Hårdensson Berntsen, Tone Falkenhaug, Frode Fossøy, Elisabet Forsgren, Ellen Sofie Grefsrud, Ann Merete Hjelset, Frank Ole Hanssen, Even Husby, Anders Jelmert, Stein Mortensen, Siri Aaserud Olsen, Hanno Sandvik
2022

Metodikk for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge - Forslag til nasjonalt program

Vivian Husa, Ann-Lisbeth Agnalt, Tone Falkenhaug, Elisabet Forsgren, Frode Fossøy, Ellen Sofie Grefsrud, Frank Ole Hanssen, Anders Jelmert, Stein Mortensen
2021

Økokyst – delprogram Klima, årsrapport 2020

Lars Johan Naustvoll, Jonas Thormar, Elisabeth Lundsør, Tone Falkenhaug, Tone Kroglund, Frithjof Emil Moy
2021

Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020

Guldborg Søvik, Padmini Dalpadado, Tone Falkenhaug, Pål Næverlid Sævik, Maria Jenssen, Marita Larsen, Rita Hannisdal, Jon Rønning, Siri Aaserud Olsen, Ole Bent Samuelsen, Ann-Lisbeth Agnalt, Trude Hauge Thangstad, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Bjørn Einar Grøsvik, Siren Hatland, Aina Bruvik, Tore Tjensvoll, Felicia Dawn Couillard, Patrick-Andre Korneliussen
2020

Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet

Karen de Jong, Henning Steen, Tonje Nesse Forland, Henning Wehde, Daniel Nyqvist, Anne Christine Utne-Palm, Kjell Tormod Nilssen, Jon Albretsen, Tone Falkenhaug, Martin Biuw, Lene Buhl-Mortensen, Lise Doksæter Sivle
2020

Potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet

Karen de Jong, Henning Steen, Tonje Nesse Forland, Daniel Nyquist, Anne Christine Utne-Palm, Kjell Tormod Nilssen, Jon Albretsen, Tone Falkenhaug, Martin Biuw, Lene Buhl-Mortensen, Lise Doksæter Sivle
2019

Seamounts in the OSPAR maritime area - from species to ecosystems

Tina Kutti, Kristin Windsland, Cecilie Broms, Tone Falkenhaug, Martin Biuw, Trude Hauge Thangstad, Odd Aksel Bergstad
2009

Havets Ressurser og Miljø 2009

Harald Gjøsæter, Are Dommasnes, Tone Falkenhaug, Marie Hauge, Edda Johannesen, Erik Joel Steinar Olsen, Øystein Skagseth
2008

Length structure of deep-pelagic fishes sheds new light to their life histories

Mikko Petteri Heino, David Boukal, Tone Falkenhaug, Uwe Piatkowski, Filipe M. Porteiro, Tracey T. Sutton
2008

Size structure, age-size dynamics and life history variation

Mikko Petteri Heino, David Boukal, Tone Falkenhaug, Uwe Piatkowski, Filipe M. Porteiro, Tracey T. Sutton
2006

Molecular methods for detection of the medusae Periphylla periphylla and Atolla sp. in the diet of mesopelagic shrimps

Helene Axelsen, Audun H. Nerland, Tone Falkenhaug, Tonje Castberg, Kjetil Korsnes
1997

Studies on spatio-temporal variations in a zooplankton community. –Interactions between vertical distribution and physical processes. Dr. Scient Thesis, University of Tromsø

Falkenhaug T
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)