Gå til hovedinnhold

Pia Kupka Hansen

No image
Forsker
Telefon: 99533955
Avdeling: Bentiske ressurser

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2020

Sediment-focused environmental impact of long-term large- scale marine bivalve and seaweed farming in Sungo Bay, China

Jihong Zhang, Pia Kupka Hansen, Wenguang Wu, Yi Liu, ke Sun, Yunxia Zhao, Yunchen Li
Aquaculture 528
2020

The effects of teflubenzuron on mortality, physiology and accumulation in Capitella sp.

Jinghui Fang, Ole Bent Samuelsen, Øivind Strand, Pia Kupka Hansen, Henrice M Jansen
Ecotoxicology and Environmental Safety 203 p. 1-7
2019

Enhancing opportunistic polychaete communities under fish farms: an alternative concept for integrated aquaculture

Henrice M Jansen, Pia Kupka Hansen, N. Brennan, Thomas Gunnar Dahlgren, J. Fang, M.A.J Nederlof, Tore Strohmeier, H. Sveier, Øivind Strand
Aquaculture Environment Interactions 11 p. 331-336
2017

Utslipp av partikulære og løste stoffer fra matfiskanlegg

Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Raymond Bannister, Tina Kutti, Stein Fredriksen
Fisken og Havet, Særnummer p. 99-116
2016

Near- and far-field dispersal modelling of organic waste Atlantic salmon aquaculture in fjord systems

Raymond Bannister, Ingrid Askeland Johnsen, Pia Kupka Hansen, Tina Kutti, Lars Asplin
ICES Journal of Marine Science 73 p. 2408-2419
2015

Impact of deep-water fish farms on benthic macrofauna communities under different hydrodynamic conditions

Thomas Valdemarsen, Pia Kupka Hansen, Arne S Ervik, Raymond Bannister
Marine Pollution Bulletin 101 p. 776-783
2015

Changes in fatty acid composition and stable isotope signature of Atlantic cod (Gadus morhua) in response to laboratory dietary shifts

Siri Aaserud Olsen, Pia Kupka Hansen, Henriette Givskud, Arne S Ervik, Ole Bent Samuelsen
Aquaculture 435 p. 277-285
2014

Changes in benthic sediment conditions under an atlantic salmon farm at a deep, well-flushed coastal site

Raymond Bannister, Thomas Valdemarsen, Pia Kupka Hansen, Marianne Holmer, Arne S Ervik
Aquaculture Environment Interactions 5 p. 29-47
2014

Regional impact from fin-fish farming in an intensive production area (Hardangerfjord, Norway)

Vivian Husa, Tina Kutti, Arne S Ervik, Kjersti Sjøtun, Pia Kupka Hansen, Jan Aure
Marine Biology Research 10 p. 241-252
2012

Biogeochemical malfunctioning in sediments beneath a deep-water fish farm

Thomas Valdemarsen, Raymond Bannister, Pia Kupka Hansen, Marianne Holmer, Arne S Ervik
Environmental Pollution (1987) 170 p. 15-25
2010

Stable isotopes and fatty acids as tracers of the assimilation of salmon fish feed in blue mussels (Mytilus edulis)

Kirsten Jayne Redmond, Thorolf Magnesen, Pia Kupka Hansen, Øivind Strand, Sonnich Meier
Aquaculture 298 p. 202-210
2009

Assessment of the local environmental impact of intensive marine shellfish and seaweed farming-Application of the MOM system in the Sungo Bay, China

Jihong Zhang, Pia Kupka Hansen, Jianguang Fang, Wei Wang, Zengjie Jiang
Aquaculture 287 p. 304-310
2007

Effects of organic effluents from a salmon farm on a fjord system. II. Temporal and spatial patterns in infauna community composition

Tina Kutti, Pia Kupka Hansen, Arne Ervik, Tore Høisæter, Per J Johannessen
Aquaculture 262 p. 355-366
2004

Regulating the local environmental impact of intensive marine fish farming. III: A model for estimation of the holding capacity in the MOM system (Modelling – Ongrowing fish farm – Monitoring).

Anders Stigebrandt, Jan Aure, Arne S Ervik, Pia Kupka Hansen
Aquaculture 234 p. 239-261
2002

The stability and persistence of Diflubenzuron in marine sediments studied under laboratory conditions and the dispersion to the sediment under a fish farm following medication

Agnethe Selvik, Pia Kupka Hansen, Arne Ervik, Ole Bent Samuelsen
Science of the Total Environment 285 p. 237-245
2001

Regulating environmental impact of intensive, marine fish farming II. The monitoring programme of the MOM system (Modelling – Ongrowing fish farms – Monitoring)

Pia Kupka Hansen, Arne S Ervik, Morten Schaanning, Per J Johannessen, Jan Aure, Terje L. Jahnsen, Anders Stigebrandt
Aquaculture 194 p. 75-92
1997

Regulating the local environmental impact of intensive marine fish farming I. The concept of the MOM system (Modelling - Ongrowing fish farms - Monitoring)

Arne S Ervik, Pia Kupka Hansen, Jan Aure, Anders Stigebrandt, Per J Johannessen, Terje L. Jahnsen
Aquaculture 158 p. 85-94
1993

Effects of oxytetracycline, oxolinic acid and flumequine on bacteria in an artificial marine fish farm sediment

Pia Kupka Hansen, Bjørn Tore Lunestad, Ole Bent Samuelsen
Canadian Journal of Microbiology (print) 39 p. 1307-1312
1991

Organic waste from marine fish farms - effects on the seabed

Pia Kupka Hansen, Karin Pittman, A. Ervik
Marine Aquaculture and Environment, Nord. 22 p. 105-120

Faglige foredrag

2018

Development of benthic IMTA by coupling polychaete production to salmon farming.

Henrice Maria Jansen, Jinghui Fang, Marit A.J. Nederlof, Natalie Brennan, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Øivind Strand
2009

Stable isotopes and fatty acids as tracers of the assimilation of salmon fish feed in blue mussels (Mytilus edulis)

Kirsten Jayne Redmond, Thorolf Magnesen, Pia Kupka Hansen, Øivind Strand, Sonnich Meier

Rapporter og avhandlinger

2024

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Ann-Lisbeth Agnalt, Lasse Berg Andersen, Ola Håvard Diserud, Katherine Mary Dunlop, Rosa Escobar, Peder Fiske, Ole Folkedal, Kevin Alan Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Rita Hannisdal, Pia Kupka Hansen, Kjetil Hindar, Vivian Husa, Eeva Jansson, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Sten Karlsson, Abdullah Sami Madhun, Kjell Harald Nedreaas, Jonatan Nilsson, Aoife Elizabeth Parsons, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra Llinares, Øystein Skaala, Rasmus Skern-Mauritzen, Anne Berit Skiftesvik, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien, Elisabeth Stöger, Terje Svåsand, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik
Rapport fra havforskningen
2023

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023 — Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Bjørn Einar Grøsvik, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Monica Favnebøe Solberg
2022

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus - Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien
2022

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - risikovurdering — Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien
2021

Utskifting av bassengvatn i djupe terskelfjordar

Ingrid Askeland Johnsen, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Frode Bendiksen Vikebø
2021

Miljøpåvirkning fra dyrking av makroalger — Risikovurdering for norske farvann

Kjell Magnus Norderhaug, Pia Kupka Hansen, Stein Fredriksen, Bjørn Einar Grøsvik, Lars Johan Naustvoll, Henning Steen, Frithjof Emil Moy
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2021

Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram

Kasper Hancke, Ole Jacob Broch, Yngvar Olsen, Trine Bekkby, Pia Kupka Hansen, Reinhold Fieler, Karl Attard, Gunhild Borgersen, Hartvig C Christie
2020

Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 - Miljøeffekter av lakseoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2017

Vurdering av egnethet av utslippsindikator for næringssalter og organisk materiale på produksjonsområdenivå

Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Raymond Bannister, Tina Kutti, Kjell Magnus Norderhaug, Lars Johan Naustvoll, Henrik Rye Jakobsen
2017

Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017

Anders Karlsson-Drangsholt, Solveig van Nes, Reinhold Fieler, Pia Kupka Hansen, Annelise Sabine Chapman, Pierrick Francois Denis Stévant, Celine Rebours, Sten Ivar Siikavuopio, Atle Mortensen, Roy Robertsen, Kjell Inge Reitan, Gunvor Øie, Aleksander Handå, Erik Skontorp Hognes, Stein Arne Rånes, Brit Tørud, Atle Lillehaug
2016

Næringsutslipp fra havbruk – nasjonale og regionale perspektiv

Ole Torrissen, Pia Kupka Hansen, Jan Aure, Vivian Husa, Tore Strohmeier, Rolf Erik Olsen
2014

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Geir Lasse Taranger, Terje Svåsand, Bjørn Olav Kvamme, Tore Kristiansen, Karin Kroon Boxaspen, Jon Albretsen, Lars Asplin, Jan Aure, Britt Bang-Jensen, Raymond Bannister, Pål Arne Bjørn, Geir Dahle, Arne S Ervik, Per-Gunnar* Fjelldal, Bengt Finstad, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Tom Hansen, Mikko Heino, Vivian Husa, Peder Andreas Jansen, Daniel Jimenez, Ingrid Askeland Johnsen, Knut Jørstad, Egil Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Anja Kristoffersen, Rosa Maria Serra Llinnares, Abdullah Madhun, Stein Mortensen, Morton Craig, Rune Nilsen, Håkon Otterå, Sonal Patel, Bjørn-Steinar Sæther, Ole B. Samuelsen, Anne Sandvik, Jofrid Skardhamar, Anne Berit Skiftesvik, Ove Skilbrei, Øystein Skaala, Cecilie Skår, Lars H. Stien, Ingebrigt Uglem, Terje van der Meeren, Vidar Wennevik
2013

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012

Lars Asplin, Jan Aure, Raymond Bannister, Pål Arne Bjørn, Karin Kroon Boxaspen, Geir Dahle, Arne S Ervik, Bengt Finstad, Kevin A. Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Mikko Heino, Vivian Husa, P. A. Jansen, Ingrid Askeland Johnsen, Knut Eirik Jørstad, Egil Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Tore S Kristiansen, Bjørn Olav Kvamme, Rosa Maria Serra Llinares, Abdullah Madlhun, Terje van der Meeren, Stein Mortensen, Craig Morton, Rune Nilsen, Håkon Otterå, Sonal Patel, Bjørn-Steinar Sæther, Ole Bent Samuelsen, Øystein Skaala, Cecilie Skår, Ove Skilbrei, Lars Helge Stien, Terje Svåsand, Geir Lasse Taranger, Ingebrigt Uglem, Vidar Wennevik
2011

Utslipp fra matfiskanlegg- Påvirkning på grunne og dype hardbunnslokaliteter

Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Raymond Bannister
2007

Sædkvalitet hos steinbit

marianne Frantzen, Einar Dahl, Pia K. Hansen, Tore Haug, Ørjan Karlsen, Helge Tveiten
1995

Brukerveiledning og miljøstandarder for overvåkningsprogram i oppdrett

A. Ervik, Pia Kupka Hansen, J. Aure, Per J Johannessen, T. Jahnsen, M. Schaaning
1991

Organic waste from marine fish farms. - Effects on the seabed

Pia Kupka Hansen, K. Pitman, A. Ervik
1989

Interactions between environment and fish farming

A Ervik, Pia Kupka Hansen
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)