Gå til hovedinnhold

Nina Sandlund

Profilbilde Nina
Forsker
Telefon: 45863496
Avdeling: Smittespredning og sykdom

Jobber generelt med sykdommer på fisk og skalldyr, Hovedsaklig bakterielle infeksjoner, men også virus og parasitter. Patologi (immunhistokjemi / histologi) er viktige metoder.

Jeg er også leder for sentral dyrevelferdsenhet ved HI.

Jobber mye med rådgivning f eks risikorapport og ICES arbeidsgrupper

Arbeidsområde

Jobber generelt med sykdommer på fisk og skalldyr, Hovedsaklig bakterielle infeksjoner, men også virus og parasitter. Patologi (immunhistokjemi / histologi) er viktige metoder.

Jeg er også leder for sentral dyrevelferdsenhet ved HI.

De siste årene har arbeid med sykdommer hos rensefisk vært hovedfokus i forskningen. Både hos ville leppefisk, men også oppdrettet rognkjeks. 

Har og er også involvert i prosjekter om sår og sårproblematikk hos laks.

I tillegg er jeg mye involvert i diverse rådgivning, inkl arbeid med risikorapporten og arbeidsgrupper i ICES.

Jeg jobbet på prosjektet "”Viral Haemorrhagic Septicaemia Virus (VHSV) in wild and farmed fish in Norway”. En viktig del av dette prosjektet er screening av ulike ville fiskebestander for VHS-virus i norske farvann.

Jeg har tidligre jobbet mye med sykdomsfremkallende bakterier i marine klekkerier. Det er dette fagfeltet som dr. gradsarbeidet omhandler. I dette arbeidet inngår også smittemodeller og histologi (immunhistokjemi) .

Jeg har også vært  involvert i instituttets arbeid på skallsyke på hummer.

Curriculum Vitae

Nåværende stilling: Forsker 1110

UTDANNING:
PhD ved universitetet i Bergen 2008
Autorisert Fiskehelsebiolog: Cand. scient. i akvakultur, retning fiskehelse, Institutt for Fiskeri og marinbiologi, Universitetet i Bergen, juni 2003.
Høgskolekandidat i Akvakultur ved Høgskulen i Sogn og Fjordane juni 1999.


DOKTORGRADSAVHANDLING

“The role of opportunistic bacteria in marine cold water larval cultures” (Disputerte 7.11.2008)

 

DIVERSE FOREDRAG, etc.

Genotyping av bakterier. Sandlund N. Selvvalgt emne, Ph.D seminer ved UiB 24.04.06

Prøveforelesning for PhD graden: Immunfunksjoner og forsvar mot patogener hos fiskelarver og yngel. 17.10.2008, Universitetet i Bergen

Å være forsker. Seminar ved Bekkestua Ungdomsskole 8 mai 2009, Bærum.


UNDERVISNING
AK205F fiskehelse i Bodø oktober 2007. Underviste i bakterielle og virale sykdommer.

Kurs i Bodø oktober 2007. Yngel og settefiskproduksjon av torsk. Forelesning med tittel: Helse og sykdom i larve/yngelstadiet hos torsk.

Foredrag seminar ved Universitetet i Bergen, 28 mars 2008: Opportunistic bacteria in marine larval cultures.

Ved Universitetet i Bergen, Fra 2012 fast gjesteforeleser i MAR272 Fiskesykdommer - bakterier sopp og ikke-infeksiøse sykdommer:

  • Utvalgte sykdommer forårsaket av Vibrio
  • Virulens mekanismer og quorum sensing
  • Bakterielle sykdommer, hygiene og generelle utfordringer i marine klekkerier.

KURS

Redningsdraktkurs, NUTEC treningssenter, ferbuar 2009

Forsøksdyrkurs ved Veterinærhøyskolen i Oslo i regi av Den norske Lægeforening 7. til 11. februar 2005.

Ph.D kurs: “Understanding Bacterial interactions – and the potential use of in sustainable control of fish disease” ved Danish Institute for Fisheries and Research, Department of Seafood Research, Lyngby, Danmark 11. til 16 April. 2005.

VITENSKAPELIG PRAKSIS
Studentveiledning for både studenter ved Høyskolen i Bergen og mastergradsstudenter i fiskehelse ved universitetet i Bergen.

ANNEN PRAKSIS

Arbeid som røkter/vedlikeholdsarbeider ved Osland Havbruk fra juni 1999- august 2000. Arbeidet ved samme sted som ferievikar i tidsrommet 2000-2004.
Lærervikar ved Bjordal skule i Bjordal høsten 2004. Hovedsakelig Matte (5kl.), naturfag (9. Kl), gymnastikk (Hele ungdoms trinnet 8-10 klasse)

TILLITSVERV

Under utdanning;
Høgskulen i Sogn og fjordane: Tillitsmann for klassen, Studentrepresentant i Tilsetningsutvalget.
Institutt for Fiskeri og marinbiologi: studentrepresentant i Instituttstyret.

Tillitsverv ved HI: nestleder i TEKNA og fungerende leder i perioder fra 2013-2019.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2024

Ecological interactions between farmed Atlantic salmon and wild Atlantic cod populations in Norway: A review of risk sources and knowledge gaps

Thomas Bøhn, John Frederik Strøm, Pablo Sanchez-Jerez, Nigel B. Keeley, Torild Johansen, Karl Øystein Gjelland, Nina Sandlund, Bjørn Steinar Sæther, Ingeborg Mathisen Sætra, Esben Moland Olsen, Jon Egil Skjæraasen, Sonnich Meier, Terje van der Meeren, Pål Arne Bjørn
Reviews in Aquaculture
2023

Viral Haemorrhagic Septicemia Virus (VHSV) Isolated from Atlantic Herring, Clupea harengus, Causes Mortality in Bath Challenge on Juvenile Herring

Øivind Bergh, Torsten Snogdal Boutrup, Renate Johansen, Helle Frank Skall, Nina Sandlund, Niels Jørgen Olesen
Viruses 15
2023

First identification of mycobacteriosis in Atlantic mackerel (Scomber scombrus)

Nina Sandlund, Cecilie Kristin Skår, Egil Erlingsson Karlsbakk
Journal of Fish Diseases
2022

Risk understanding and risk acknowledgement: a new approach to environmental risk assessment in marine aquaculture

Lasse Berg Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Nina Sandlund
ICES Journal of Marine Science 79 p. 987-996
2021

Susceptibility and pathology in juvenile atlantic cod gadus morhua to a marine viral haemorrhagic septicaemia virus isolated from diseased rainbow trout oncorhynchus mykiss

Nina Sandlund, Renate Johansen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Ann Cathrine B. Einen, Ingebjørg Modahl, Britt Gjerset, Øivind Bergh
Animals 11 p. 1-16
2021

Pasteurella spp. Infections in Atlantic salmon and lumpsucker

Nina Sandlund, Anita Rønneseth, Rebecca Marie Ellul, Stian Nylund, Liv Sandlund
Journal of Fish Diseases p. 1-14
2020

Microbial communities associated with the parasitic copepod Lepeophtheirus salmonis.

Sussie Dalvin, Kai Ove Skaftnesmo, Ketil Malde, Kevin Glover, Jong S Leong, Ben F. Koop, Rolf Brudvik Edvardsen, Nina Sandlund
Marine Genomics 49
2015

An automatic counting system for transparent pelagic fish eggs based on computer vision

Yane Duan, Lars Helge Stien, Anders Thorsen, Ørjan Karlsen, Nina Sandlund, Daoliang Li, Zetian Fu, Sonnich Meier
Aquacultural Engineering 67 p. 8-13
2015

Bruk av rensefisk i matfiskoppdrett

Stein Mortensen, Anne Berit Skiftesvik, Reidun Marie Bjelland, Egil Karlsbakk, Nina Sandlund
Fisken og Havet, Særnummer p. 146-156
2014

Screening for Viral Hemorrhagic Septicemia Virus in Marine Fish along the Norwegian Coastal Line

Nina Sandlund, Britt Gjerset, Øivind Bergh, Ingebjørg Modahl, Niels Jørgen Olesen, Renate Johansen
PLOS ONE 9
2013

High prevalence of Viral haemorrhagic septicemia virus (VHSV) in Norwegian spring spawning herring

Renate Johansen, Øivind Bergh, Ingebjørg Modahl, Britt Gjerset, Jens Christian Holst, Geir Dahle, Nina Sandlund
Marine Ecology Progress Series 478 p. 223-230
2013

High prevalence of viral haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) in Norwegian spring-spawning herring

Renate Johansen, Øivind Bergh, Ingebjørg Modahl, Geir Dahle, Britt Gjerset, Jens Christian Holst, Nina Sandlund
Marine Ecology Progress Series 478 p. 223-+
2012

First detection of piscine reovirus (PRV) in marine fish species

Christer R. Wiik-Nielsen, Marie Therese Løvoll, Nina Sandlund, Randi Faller, Jannicke Wiik-Nielsen, Britt Bang Jensen
Diseases of Aquatic Organisms 97 p. 255-258
2011

Tenacibaculum sp. associated with winter ulcers in sea-reared Atlantic salmon Salmo salar

Anne Berit Olsen, Hanne Nilsen, N Sandlund, Helene Mikkelsen, Henning Sørum, Duncan John Colquhoun
Diseases of Aquatic Organisms 94 p. 189-199
2010

Comparative susceptibility of turbot, halibut and cod yolk sac larvae to challenge with Vibrio spp

Nina Sandlund, Odd Magne Rødseth, Dag H. Knappskog, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
Diseases of Aquatic Organisms 89 p. 29-37
2008

Screening and characterisation of potentially pathogenic bacteria associated with Atlantic cod Gadus morhua larvae: bath challenge trials using a multidish system

Nina Sandlund, Øivind Bergh
Diseases of Aquatic Organisms 81 p. 203-217
2008

Immunohistochemistry of Atlantic codlarvae Gadus morhua experimentally challenged with Vibrio anguiallarum

Ane Rebecca Engelsen, Nina Sandlund, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
Diseases of Aquatic Organisms 80 p. 13-20
2006

Immunohistochemistry of great scallop Pecten maximus larvae experimentally challenged with pathogenic bacteria

Nina Sandlund, Lise Torkildsen, Thorolf Magnesen, Stein Mortensen, Øivind Bergh
Diseases of Aquatic Organisms 69 p. 163-173

Faglige foredrag

2023

One Ocean Expedition

Sandlund, Nina
2023

First identification of mycobacteriosis in Atlantic mackerel (Scomber scombrus)

Nina Sandlund, Cecilie Kristin Skår, Egil Erlingsson Karlsbakk
2023

Black spot syndrom in wild rock cook (Centolabrus exolatus; Labridae)

Nina Sandlund, Julie Aga, Anne Berit Skiftesvik, Egil Erlingsson Karlsbakk, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen
2023

Presence of salmon impact behaviour and survival of cleaner fish in sea-cages

Nina Sandlund, Johanne Kleppe, Lars Helge Stien, Frode Oppedal, Lena Geitung
2023

Sykdomsforskning på rensefisk ved Havforskningsinstituttet

Sandlund, Nina
2023

Velferd og sykdom hos rensefisk

Sandlund, Nina
2021

Pasteurella spp. infections in Atlantic salmon and lumpsucker

Nina Sandlund, Anita Rønneseth, Rebecca Marie Ellul, Stian Nylund, Liv Sandlund
2019

Climate change and mitigation of its impacts of north European aquaculture.

Øivind Bergh, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Nina Sandlund, Anne Dagrun Sandvik, João Gomes Ferreira, Nick Taylor
2018

Bacterial ulcer infections in land based production of large post smolts of Atlantic salmon

Nina Sandlund, Egenberg Marie, Ingrid Uglenes Fiksdal, Bjørn Erik Eversvik Axelsen, Are Klevan
2018

Screening for pathogens in wild goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris), an important cleaner fish in Norwegian aquaculture

Nina Sandlund, Stein Mortensen, Egil Karlsbakk, Åge Sigurd Høines, Bjørn Olav Kvamme
2018

Vurdering av smittespreiing frå oppdrett til villfisk

Bjørn Olav Kvamme, Abdullah Sami Madhun, Mark Powell, Nina Sandlund, Sonal Patel, Egil Karlsbakk
2018

Problemstillinger ved bruk av vill leppefisk - sykdom og helse

Bjørn Olav Kvamme, Nina Sandlund, Stein Mortensen
2018

Impacts of climate change on North European aquaculture

Øivind Bergh, Lars Asplin, Nina Sandlund, Anne Dagrun Sandvik, João Gomes Ferreira, Nick Taylor
2017

Bacterial ulcer infections in land based production of large post smolts of Atlantic salmon.

Nina Sandlund, Marie Egeberg, Ingrid Uglenes Fiksdal, Bjørn Erik Eversvik Axelsen, Are Klevan
2017

Salmonids storyline

Richard Corner, João Gomes Ferreira, Tom Doyle, Øivind Bergh, Nina Sandlund, Sarah Simmons
2017

Recirculation RAS vs. Flow Through ft systems during yolk sac and first feeding stages: effects on rearing systems bacteriology and survival, quality and growth of Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus larvae.

Torstein Harboe, Sonal Patel, Audun Helge Nerland, Nina Sandlund, Øivind Bergh, Birgitta Norberg
2017

Impact of global warming on diseases in aquaculture

Øivind Bergh, Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Nina Sandlund, Sonal Patel, João Gomes Ferreira, Nick Taylor
2017

Bacterial ulcer infections in land based production of large post smolts of Atlantic salmon.

Nina Sandlund, Marie Egenberg, Ingrid Uglenes Fiksdal, Bjørn Erik Eversvik Axelsen, Are Klevan
2016

Solving bottlenecks in commercial production of Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus: The Diversify project

Birgitta Norberg, Øivind Bergh, Børre Erstad, Torstein Harboe, Constantinos Mylonas, Sonal Patel, Nina Sandlund, Audun Helge Nerland, Kristin Hamre
2015

Solving bottlenecks in commercial production of Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus L: The Diversify project.

Birgitta Norberg, Øivind Bergh, Børre Erstad, Torstein Harboe, Constantinos Mylonas, Sonal Patel, Nina Sandlund, Audun Helge Nerland, Kristin Hamre
2015

Experiencec with American lobster (Homarus americanus) and shell disease from Norway.

Nina Sandlund, Ann-Lisbeth Agnalt, Ann Cathrine B. Einen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Eva Farestveit, Egil Karlsbakk
2013

VHSV in Herring C. harengus does it have any importance?

Renate Johansen, Torsten Snogdal Boutrup, Helle F. Skall, Nina Sandlund, Britt Gjerset, Ingebjørg Modahl, Øivind Bergh, Niels Jørgen Olesen
2013

Viral screening of wild fish along the Norwegian coast

Nina Sandlund, Renate Johansen, Øivind Bergh, Britt Gjerset, Ingebjørg Modahl, Torunn Taksdal, Trude Marie Lyngstad, Hilde Sindre, Monica Jankowska Hjortaas
2011

Viral Haemorrhagic septicaemia virus in wild and farmed fish in Norway (VHSV-wild-farmed)

Renate Johansen, Nina Sandlund, Ann Cathrine B. Einen, Ingebjørg Modahl, Britt Gjerset, Attila Tarpai, Øivind Bergh
2011

Viral Haemorrhagic septicaemia virus in wild and farmed fish in Norwegian waters

Øivind Bergh, Nina Sandlund, Ingebjørg Modahl, Attila Tarpai, Ann Cathrine B. Einen, Hari Prakash Rudra, Rolf Erik Olsen, Arve Kristiansen, Irene Ørpetveit, Britt Gjerset, Trude Marie Lyngstad, Edgar Brun, Birgit Helene Dannevig, Renate Johansen
2011

Viral haemorrhagic septicaemia (VHS) in wild and farmed fish in Norway

Renate Johansen, Nina Sandlund, Ingebjørg Modahl, Attila Tarpai, Ann Cathrine B. Einen, Rolf Erik Olsen, Anne Kristin Jøranlid, Arve Kristiansen, Trude Marie Lyngstad, Irene Ørpetveit, Britt Gjerset, Øivind Bergh
2011

Testing for virus hos flere arter villfisk trålet langs norskekysten

Christer R. Wiik-Nielsen, Inger Bøckerman, Randi Faller, Marie Therese Løvoll, Jannicke Wiik-Nielsen, Renate Johansen, Nina Sandlund, Britt Bang Jensen, Torstein Tengs
2011

Shell disease in American lobster (Homarus americanus) from Norwegian waters

Nina Sandlund, Karlsbakk Egil, Ann Cathrine Einen B., Ingrid Fiksdal U., Eva Farestveit, Knut Jørstad, Ann Lisbeth Agnalt
2010

Viral haemorrhagic septicaemia in Norway – possible interactions between farmed and wild fish

Nina Sandlund, Renate Johansen, Øivind Bergh
2010

Viral haemorrhagic septicemia in Norway – at the interface between cultured and wild fish

Øivind Bergh, Renate Johansen, Nina Sandlund
2007

Managing microbial ecology in atlantic cod Gadus morhua hatcheries: pathology, therapy and prophylaxis by microbial control

Øivind Bergh, Nina Sandlund, Irja Sunde Roiha, Laila Brunvold, Ane Rebecca Engelsen, Erling Otterlei, Trond Mork Pedersen, Geir Olav Melingen, Egil Karlsbakk, Ole Bent Samuelsen

Poster

2013

Susceptibility of juvenile Atlantic cod Gadus morhua toviral haemorrhagic septicaemia virus isolated from diseasedrainbow trout Oncorhynchus mykiss

Nina Sandlund, Renate Johansen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Ann Cathrine B. Einen, Ingebjørg Modahl, Britt Gjerset, Øivind Bergh
2013

ATLANTIC HERRING SHOWS HIGH MORTALITY RATE IN BATH CHALLENGE WITH VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA VIRUS (VHSV)

Renate Johansen, Øivind Bergh, Britt Gjerset, Ingebjørg Modahl, Nina Sandlund
2010

Undersøkelser for Viral hemoragisk septikemi virus (VHS-virus) i villfisk i Norge

Nina Sandlund, Renate Johansen, Attila Tarpai, Øivind Bergh
2008

Differences in susceptibility to Vibrio anguillarum serotypes in yolk sac larvae of turbot, halibut and cod

Nina Sandlund, O.M Rødseth, Dag H. Knappskog, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
2007

Immunohistological examinations of cod larvae, Gadus morhua, experimentally challenged with Vibrio anguillarum

Nina Sandlund, Ane Rebecca Engelsen, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh
2007

Cod, Gadus morhua, yolk sac larvae experimentally challenged with opportunistic bacteria

Nina Sandlund, Egil Karlsbakk, Erling Otterlei, Øivind Bergh
2007

Bacterial communities associated to Atlantic cod Gadus morhua larvae experimentally infectd with Listonella anguillarum and Vibrio logei through live feed

Laila Brunvold, Nina Sandlund, Øivind Bergh

Rapporter og avhandlinger

2024

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Ann-Lisbeth Agnalt, Lasse Berg Andersen, Ola Håvard Diserud, Katherine Mary Dunlop, Rosa Escobar, Peder Fiske, Ole Folkedal, Kevin Alan Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Rita Hannisdal, Pia Kupka Hansen, Kjetil Hindar, Vivian Husa, Eeva Jansson, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Sten Karlsson, Abdullah Sami Madhun, Kjell Harald Nedreaas, Jonatan Nilsson, Aoife Elizabeth Parsons, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra Llinares, Øystein Skaala, Rasmus Skern-Mauritzen, Anne Berit Skiftesvik, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien, Elisabeth Stöger, Terje Svåsand, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik
Rapport fra havforskningen
2023

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023 — Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Bjørn Einar Grøsvik, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Monica Favnebøe Solberg
2022

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus - Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien
2022

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - risikovurdering — Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien
2021

Towards a sustainable fishery and use of cleaner fish in salmonid aquaculture. Challenges and opportunities

Stein Mortensen, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Anne Berit Skiftesvik, Caroline Durif, Lars Helge Stien, Eeva Jansson, Maria Quintela, Nina Sandlund, Kjell Harald Nedreaas, Terje Jørgensen, Hans Hagen Stockhausen, Kjetil Korsnes, Inger Fyllingen, Hulda Bysheim, Patrick Reynolds, Ellika Faust, Håkan Wennhage, Carl André, Peter Rask Møller, Henrik Carl, Jacob Linnemann Rønfeldt, Albert K.D. Imsland, Lauren Henly
2021

Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk

Pål Arne Bjørn, Kevin Alan Glover, Ellen Sofie Grefsrud, Sigurd Heiberg Espeland, Egil Erlingsson Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Terje van der Meeren, Even Moland, Nina Sandlund, Bjørn-Steinar Sæther, Ingeborg Mathisen Sætra, Terje Svåsand
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2020

Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 - Miljøeffekter av lakseoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2014

Sekvensering av havet – fremtidens teknologi

Nina Sandlund, Sussie Trine Dalvin, Aina-Cathrine Øvergård, Rolf Edvardsen
2008

The role of opportunistic bacteria in marine cold-water larval cultures

Nina Sandlund, Øivind Bergh, Are Nylund
2007

Immunohistochemistry of Atlantic cod larvae (Gadaus morhua) experimentally challenged with Listonella (Vibrio) anguillarum

Ane Rebecca Engelsen, Øivind Bergh, Nina Sandlund
2003

Immunohistochemical examinations of Great Scallop, Pecten maximus larvae, experimentally challenged with opportunistic pathogenic bacteria

Sandlund, Nina
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)