Gå til hovedinnhold

Nils Olav Handegard

handegard profil
Forsker
Telefon: 95854057
Avdeling: Økosystemakustikk

Arbeidsområde

Eg er interessert i bruk av teknologi i marin økologi og fiskeriforvalting. Eg har arbeidd med utvikling av sensorar og algoritmar for å observera fiskeåtferd, og korleis ein kan nytta desse metodane til å studera antropogen påverking på åtferd og fordeling av fisk og dyreplankton. Eg er og interessert i korleis dess åtferdsendringane påverkar resultata frå trål og akustikktokt. Eg er interessert i bruk av ny metodikk i åtferdsbiologi, og dette har ført til fleire publikasjonar innan teoretisk og anvendt økologi. Eg er og interessert i maskinlæring og bruk av djupe nevrale nettverk, og korleis vi kan nytta desse metodane i fiskeriforvalting og anvendt og teoretisk økologi. Eg har erfaring med e-vitskap, dataforvalting og dataprosesseringsrammeverk, og eg har leia prosjekt og samarbeida tett med HI sitt datasenter på data og prosesseringsløyper for fiskeriforvalting.

Eg har leiarerfaring frå internasjonale organisasjonar og HI. Eg har vore involvert i «International Council for Exploration of the Sea» (ICES) gjennom mange arbeidsgrupper, og eg har leia arbeidsgruppa i fiskeriakustikk «Fisheries Acoustics Science and Technology» (WGFAST) og styringsgruppa som koordinerer ICES sine forskingstokt. Eg har og bidrege til ICES sin strategiplan.  Eg har og lang erfaring I prosjektleiing, inkludert store prosjekt med deltakarar frå fleire fagdisiplinar.

Eg leier SFI senteret til HI på akustikk (https://crimac.no/).

Curriculum Vitae

ARBEIDSERFARING

05.2013 –

Seniorforskar, Havforskingsinstituttet, Bergen Norway, Norway

 

 

01.2010 - 07.2010

Gjesteforskar, Department of Ecology and Evolutionary Biology, Princeton University

 

10.2007 - 12.2007

Fungerande fagruppeleiar “Observasjonsmetodikk”, Havforskingsinstituttet, Bergen Norway

 

11.2005 - 10.2006

Gjesteforskar, Alaska Fisheries Science Center, NOAA, Seattle, WA, USA

 

11.2005 - 10.2006

Gjesteforskar, School of Oceanography, University of Washington, USA

 

08.2004 - 04.2013

Forskar, Institute of Marine Research, Norway

 

06.2001 - 08.2001

Young Scientists Summer Program, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

 

08.2000 - 12.2000

Prosjektforskar, Nansensenteret

 

02.1998 - 01.2000

IT konsulent, Havforskingsinstituttet (timebasert, full tid sommaren 1998)

 

07.1996 – 06.1997

Sivilteneste, Havforskingsinstituttet

 

               

UTDANNING

01.2001 - 06.2004

Dr. Scient. Anvendt Matematikk, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

06.1997 - 01.2000

Cand. Scient. Anvendt Matematikk, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

08.1993 - 06.1996

Høgskuleingeniør (Maskin), Høgskulen i Sør Trøndelag

AWARDS

Nominert til beste artikkel ved Havforskingsinstiuttet i 2013 (out if 3 papers): Handegard, N.O. et al. (2013) Towards an acoustic-based coupled observation and modelling system for monitoring and predicting ecosystem dynamics of the open ocean, Fish and Fisheries 14(4): 605-615, doi:10.1111/j.1467-2979.2012.00480.x

Medforfattar på artikkelen som vann beste presentasjon på 2010 ICES Annual Science Conference: Lehodey, P. et al. (2010). “Towards Operational Management Of Pelagic Ecosystems”, ICES CM 2010/A:04

Beste artikkel frå Havforskingsinstituttet i 2007: Ona, Egil and Godø, Olav Rune and Handegard, Nils Olav and Hjellvik, Vidar and Patel, Ruben and Pedersen, Geir (2007). "Silent research vessels are not quiet", J. Acoust. Soc. Am, Vol 121, JASA Express letters online

Beste presentasjon under ICES Annual Science Conference 2004: Handegard, N.O. and Tjøstheim, D. "The effective swept volume of a bottom trawl", ICES CM 2004/R:07, ICES Annual Science conference, Vigo Sep 2004.

VERV

Sekretær for Havforskerlaget (2018-ongoiing)

Norsk representant til ICES Science Committee (2012-ongoing)

Leiar av ICES SCICOM steering group on Ecosystem Surveys, Science and Technology (2012-2016)

Leiar av Chair of the “MAAS group” in the Cliotop programme

Leiar av ICES Working Group on Fisheries Acoustics Science and Technology 2010-2013

Studentrepresentant, Instituttstyret, Matematisk Institutt, Universitet i Bergen (1999)

Kasserar, Trondheim Teknikersamfunn (1995/96)

Studentrepresentant, Telemark Ingeniørhøgskole (1993/94)

Studentrepresentant, Kvinnherad Vidaregåande Skule (1991/92)

Member of the Acoustical Society of America
 

PROSJEKT

Eg har leia meir enn 15 prosjekt ved HI, inkludert store og komplekse prosjekt med bidrag frå fleire faggrupper. Eg har motteke finansiering frå Forskningsrådet, Fiskerinæringens Havbruksfond, og EU Horizon 2020. Eg har leia arbeidspakkar I EU prosjekt, og eg har fått tilslag i FriPro frå Forskingsrådet

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2024

Broadband backscattering by Atlantic herring (Clupea harengus L.) differs when measured from a research vessel vs. a silent uncrewed surface vehicle

Geir Pedersen, Espen Johnsen, Babak Khodabandeloo, Nils Olav Handegard
ICES Journal of Marine Science
2024

Environmental impact on visual perception modulates behavioral responses of schooling fish to looming predators

Ivan I. Rodriguez-Pinto, Guillaume Rieucau, Nils Olav Handegard, Kevin M. Boswell, Jamie C. Theobald
Journal of Experimental Biology 227
2023

Applications and analytical approaches using imaging sonar for quantifying behavioural interactions among aquatic organisms and their environment

Ryan T. Munnelly, Jose Carlos Castillo, Nils Olav Handegard, Matthew E. Kimball, Kevin M. Boswell, Guillaume Rieucau
ICES Journal of Marine Science
2023

Quantitative processing of broadband data as implemented in a scientific split-beam echosounder

Lars Nonboe Andersen, Dezhang Chu, Nils Olav Handegard, Harald Heimvoll, Rolf Korneliussen, Gavin Macaulay, Egil Ona, Ruben Patel, Geir Pedersen
Methods in Ecology and Evolution
2023

Age interpretation of cod otoliths using deep learning

Endre Moen, Rune Vabø, Szymon Smolinski, Côme Denechaud, Nils Olav Handegard, Ketil Malde
Ecological Informatics
2023

Addressing class imbalance in deep learning for acoustic target classification

Ahmet Pala, Anna Oleynik, Ingrid Utseth, Nils Olav Handegard
ICES Journal of Marine Science p. 1-15
2023

Machine learning in marine ecology: an overview of techniques and applications

Peter Rubbens, Stephanie Brodie, Tristan Cordier, Diogo Desto Barcellos, Paul DeVos, Jose A Fernandes-Salvador, Jennifer Fincham, Alessandra Gomes, Nils Olav Handegard, Kerry L. Howell, Cédric Jamet, Kyrre Heldal Kartveit, Hassan Moustahfid, Clea Parcerisas, Dimitris V. Politikos, Raphaëlle Sauzède, Maria Sokolova, Laura Uusitalo, Laure Van den Bulcke, Aloysius van Helmond, Jordan T. Watson, Heather Welch, Oscar Beltran-Perez, Samuel Chaffron, David S. Greenberg, Bernhard Kühn, Rainer Kiko, Madiop Lo, Rubens M. Lopes, Klas Ove Möller, William Michaels, Ahmet Pala, Jean-Baptiste Romagnan, Pia Schuchert, Vahid Seydi, Sebastian Villasante, Ketil Malde, Jean-Olivier Irisson
ICES Journal of Marine Science 80 p. 1829-1853
2023

Machine learning in marine ecology: an overview of techniques and applications

Peter Rubbens, Stephanie Brodie, Tristan Cordier, Diogo Desto Barcellos, Paul DeVos, Jose A Fernandes-Salvador, Jennifer Fincham, Alessandra Gomes, Nils Olav Handegard, Kerry L. Howell, Cédric Jamet, Kyrre Heldal Kartveit, Hassan Moustahfid, Clea Parcerisas, Dimitris V. Politikos, Raphaëlle Sauzède, Maria Sokolova, Laura Uusitalo, Laure Van den Bulcke, Aloysius van Helmond, Jordan T. Watson, Heather Welch, Oscar Beltran-Perez, Samuel Chaffron, David S. Greenberg, Bernhard Kühn, Rainer Kiko, Madiop Lo, Rubens M. Lopes, Klas Ove Möller, William Michaels, Ahmed Pala, Jean-Baptiste Romagnan, Pia Schuchert, Vahid Seydi, Sebastian Villasante, Ketil Malde, Jean-Olivier Irisson
ICES Journal of Marine Science 80 p. 1829-1853
2023

How to obtain clear images from in-trawl cameras near the seabed? A case study from the Barents Sea demersal fishing grounds

Maria Tenningen, Shale Rosen, Eugenie Heliana Taraneh Westergerling, Nils Olav Handegard
Fisheries Research 268
2023

Deep Semisupervised Semantic Segmentation in Multifrequency Echosounder Data

Changkyu Choi, Michael Kampffmeyer, Nils Olav Handegard, Arnt-Børre Salberg, Robert Jenssen
IEEE Journal of Oceanic Engineering 48 p. 384-400
2023

Characterizing coastal cod vocalization using a towed hydrophone array

Sai Geetha Seri, Matthew Edward Schinault, Seth Michael Penna, Chenyang Zhu, Lise Doksæter Sivle, Karen de Jong, Nils Olav Handegard, Purnima Ratilal
ICES Journal of Marine Science 80 p. 1727-1745
2023

Behavioural responses of wild, spawning Atlantic cod (Gadus morhua L.) to seismic airgun exposure

Kate McQueen, Jon Egil Skjæraasen, D Nyqvist, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Justin James Meager, Petter Helgevold Kvadsheim, Nils Olav Handegard, Tonje Nesse Forland, Karen de Jong, Lise Doksæter Sivle
ICES Journal of Marine Science 80 p. 1052-1065
2023

Diversity and seasonal development of large zooplankton along physical gradients in the Arctic Barents Sea

Tom Van Engeland, Espen Bagøien, Anette Wold, Heather Anne Cannaby, Sanna Kristiina Majaneva, Anna Vader, Jon S. Rønning, Nils Olav Handegard, Padmini Dalpadado, Randi Brunvær Ingvaldsen
Progress in Oceanography 216
2023

Deep Semisupervised Semantic Segmentation in Multifrequency Echosounder Data

Changkyu Choi, Michael Kampffmeyer, Robert Jenssen, Nils Olav Handegard, Arnt-Børre Salberg
IEEE Journal of Oceanic Engineering 48 p. 384-400
2023

Deep Semi-Supervised Semantic Segmentation in Multi-Frequency Echosounder Data

Changkyu Choi, Michael Kampffmeyer, Robert Jenssen, Nils Olav Handegard, Arnt-Børre Salberg
IEEE Journal of Oceanic Engineering
2022

Evaluation of echosounder data preparation strategies for modern machine learning models

Alba Ordonez, Ingrid Utseth, Olav Brautaset, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
Fisheries Research 254
2022

Spawning Atlantic cod (Gadus morhua L.) exposed to noise from seismic airguns do not abandon their spawning site

Kate McQueen, Justin James Meager, Daniel Nyqvist, Jon Egil Skjæraasen, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Petter Helgevold Kvadsheim, Nils Olav Handegard, Lise Doksæter Sivle, Tonje Nesse Forland
ICES Journal of Marine Science 79 p. 2697-2708
2021

Anthropogenic Marsh Impoundments Alter Collective Tendency in Schooling Fish

Ivan I. Rodriguez-Pinto, Guillaume Rieucau, Nils Olav Handegard, Matthew E. Kimball, Kevin M. Boswell
Estuaries and Coasts p. 1-10
2021

A real-world dataset and data simulation algorithm for automated fish species identification

Vaneeda Allken, Shale Pettit Rosen, Nils Olav Handegard, Ketil Malde
Geoscience Data Journal
2021

Automatic interpretation of salmon scales using deep learning

Rune Vabø, Endre Moen, Szymon Smolinski, Åse Husebø, Nils Olav Handegard, Ketil Malde
Ecological Informatics 63
2021

A deep learning-based method to identify and count pelagic and mesopelagic fishes from trawl camera images

Vaneeda Allken, Shale Pettit Rosen, Nils Olav Handegard, Ketil Malde
ICES Journal of Marine Science 78 p. 3780-3792
2021

Semi-supervised target classification in multi-frequency echosounder data

Changkyu Choi, Michael Kampffmeyer, Nils Olav Handegard, Arnt Børre Salberg, Olav Brautaset, Line Eikvil, Robert Jenssen
ICES Journal of Marine Science 78 p. 2615-2627
2020

Evaluating acoustic-trawl survey strategies using an end to end ecosystem model

Arne Johannes Holmin, Erik Askov Mousing, Solfrid Sætre Hjøllo, Morten D. Skogen, Geir Huse, Nils Olav Handegard
ICES Journal of Marine Science
2020

Evaluating acoustic-trawl survey strategies using an end-to-end ecosystem model

Arne Johannes Holmin, Erik Askov Mousing, Morten D. Skogen, Solfrid Sætre Hjøllo, Geir Huse, Nils Olav Handegard
ICES Journal of Marine Science
2020

Environmental context elicits behavioural modification of collective state in schooling fish

Ivan I. Rodriguez-Pinto, Guillaume Rieucau, Nils Olav Handegard, Kevin M. Boswell
Animal Behaviour 165 p. 107-116
2020

Acoustic classification in multifrequency echosounder data using deep convolutional neural networks

Olav Brautaset, Anders Ueland Waldeland, Espen Johnsen, Ketil Malde, Line Eikvil, Arnt-Børre Salberg, Nils Olav Handegard
ICES Journal of Marine Science 77 p. 1391-1400
2020

Machine intelligence and the data-driven future of marine science

Ketil Malde, Nils Olav Handegard, Line Eikvil, Arnt Børre Salberg
ICES Journal of Marine Science
2019

An efficient protocol and data set for automated otolith image analysis

Savannah Carolyn Myers, Anders Thorsen, Szymon Smolinski, Jane Aanestad Godiksen, Ketil Malde, Nils Olav Handegard
Geoscience Data Journal p. 1-9
2019

Airgun blasts used in marine seismic surveys have limited effects on mortality, and no sublethal effects on behaviour or gene expression, in the copepod Calanus finmarchicus

David M. Fields, Nils Olav Handegard, John Dalen, Christiane Eichner, Ketil Malde, Ørjan Karlsen, Anne Berit Skiftesvik, Caroline Durif, Howard Browman
ICES Journal of Marine Science 76 p. 2033-2044
2019

StoX: An open source software for marine survey analyses

Espen Johnsen, Atle Totland, Åsmund Skålevik, Arne Johannes Holmin, Gjert Endre Dingsør, Edvin Fuglebakk, Nils Olav Handegard
Methods in Ecology and Evolution 10 p. 1523-1528
2019

From siphonophores to deep scattering layers: Uncertainty ranges for the estimation of global mesopelagic fish biomass

Roland Proud, Nils Olav Handegard, Rudy Kloser, Martin J. Cox, Andrew S. Brierley
ICES Journal of Marine Science 76 p. 718-733
2019

Effects on individual level behaviour in mackerel (Scomber scombrus) of sub-lethal capture related stressors: Crowding and hypoxia

Neil Anders, Kirsten Howarth, Bjørn Totland, Nils Olav Handegard, Maria Tenningen, Michael Breen
PLOS ONE 14
2019

Temporal-spatial, spectral, and source level distributions of fin whale vocalizations in the Norwegian Sea observed with a coherent hydrophone array

Heriberto A. Garcia, Chenyang Zhu, Matthew E. Schinault, Anna I. Kaplan, Nils Olav Handegard, Olav Rune Godø, Heidi Ahonen, Nicholas C. Makris, Delin Wang, Wei Huang, Purnima Ratilal
ICES Journal of Marine Science 76 p. 268-283
2019

Data interoperability between elements of the global ocean observing system

Derrick P. Snowden, Vardis Tsontos, Nils Olav Handegard, Marcos Zarate, Kevin M. O'Brien, Kenneth S. Casey, Neville Smith, Helge Sagen, Kathleen Bailey, Mirtha Lewis, Sean Arms
Frontiers in Marine Science 6:442 p. 1-15
2019

Estimating purse seine volume during capture: implications for fish densities and survival of released unwanted catches

Maria Tenningen, Armin Pobitzer, Nils Olav Handegard, Karen de Jong
ICES Journal of Marine Science
2018

Detection, Localization and Classification of Multiple Mechanized Ocean Vessels over Continental-Shelf Scale Regions with Passive Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing

Chenyang Zhu, Heriberto Garcia, Anna Kaplan, Matthew Schinault, Nils Olav Handegard, Olav Rune Godø, Wei Huang, Purnima Ratilal
Remote Sensing 10
2018

Fish species identification using a convolutional neural network trained on synthetic data

Vaneeda Allken, Nils Olav Handegard, Shale Rosen, Tiffanie Schreyeck, Thomas Mahiout, Ketil Malde
ICES Journal of Marine Science 76 p. 342-349
2018

Echo integration using non-vertical sonar beams: The bias caused by non-uniform distribution of fish within the echo beam

Sindre Vatnehol, Nils Olav Handegard
Journal of the Acoustical Society of America 144 p. 2160-2165
2018

A method to automatically detect fish aggregations using horizontally scanning sonar

Sindre Vatnehol, Hector Pena, Nils Olav Handegard
ICES Journal of Marine Science 75 p. 1803-1812
2018

Automatic interpretation of otoliths using deep learning

Endre Moen, Nils Olav Handegard, Vaneeda Allken, Ole Thomas Albert, Alf Harbitz, Ketil Malde
PLOS ONE 13 p. 1-14
2017

Effects on schooling function in mackerel of sub-lethal capture related stressors: Crowding and hypoxia

Nils Olav Handegard, Maria Tenningen, Kirsten Howarth, Neil Anders, Guillaume Rieucau, Michael Breen
PLOS ONE 12 p. 1-16
2017

The loss of schooling function in mackerel in response to crowding but not hypoxia

Nils Olav Handegard, Maria Tenningen, Kirsten Howarth, Neil Anders, Guillaume Rieucau, Michael Breen
PLOS ONE
2017

Method to observe large scale behavioural waves propagating through fish schools using 4D sonar

Nils Olav Handegard, Arne Johannes Holmin, Guillaume Rieucau
ICES Journal of Marine Science 74 p. 804-812
2016

Herring perform stronger collective evasive reactions when previously exposed to killer whales calls

Guillaume Rieucau, Lise Doksæter Sivle, Nils Olav Handegard
Behavioral Ecology 27 p. 538-544
2016

School level structural and dynamic adjustments to risk promote information transfer and collective evasion in herring

Guillaume Rieucau, Arne Johannes Holmin, Jose Carlos Castillo, Iain D. Couzin, Nils Olav Handegard
Animal Behaviour 117 p. 69-78
2016

Mackerel behaviour and seismic signals – a net pen study. Rapport fra Havforskningen nr 19 2016. ISSN 1893-4536.

Lise Doksæter Sivle, Rune Roland Hansen, Hans Erik Karlsen, Nils Olav Handegard
Rapport fra havforskningen 19
2016

Investigating the Effect of Tones and Frequency Sweeps on the Collective Behavior of Penned Herring (Clupea harengus).

Nils Olav Handegard, Kevin Boswell, Alex DeRobertis, Gavin Macaulay, Guillaume Rieucau, Lise Doksæter Sivle
Advances in Experimental Medicine and Biology 875 p. 391-398
2016

Observing the ocean interior in support of integrated management

Verena M. Trenkel, Nils Olav Handegard, Thomas C. Weber
ICES Journal of Marine Science 73 p. 1947-1954
2016

Collective responses of a large mackerel school depend on the size and speed of a robotic fish but not on tail motion

Maarja Kruusmaa, Guillaume Rieucau, José Carlos Castillo Montoya, Riho Markna, Nils Olav Handegard
Bioinspiration & Biomimetics 11
2015

Ecosystem processes are rarely included in tactical fisheries management

Mette Skern-Mauritzen, Geir Ottersen, Nils Olav Handegard, Geir Huse, Gjert Endre Dingsør, Nils Christian Stenseth, Olav Sigurd Kjesbu
Fish and Fisheries 17 p. 165-175
2015

Acoustic surveys of euphausiids and models of baleen whale distribution in the Barents Sea

Patrick H Ressler, Padmini Dalpadado, Gavin Macaulay, Nils Olav Handegard, Mette Skern-Mauritzen
Marine Ecology Progress Series 527 p. 13-29
2015

The reaction of a captive herring school to playbacks of a noise-reduced and a conventional research vessel

Nils Olav Handegard, Alex De Robertis, Guillaume Rieucau, Kevin Boswell, Gavin Macaulay
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 72 p. 491-499
2014

Marine ecosystem acoustics (MEA): Quantifying processes in the sea at the spatio-temporal scales on which they occur

Olav Rune Godø, Nils Olav Handegard, Howard Browman, Gavin Macaulay, Stein Kaartvedt, Jarl Giske, Egil Ona, Geir Huse, Espen Johnsen
ICES Journal of Marine Science 71 p. 2357-2369
2014

School density affects the strength of collective avoidance responses in wild-caught Atlantic herring (Clupea harengus): a simulated-predator encounter experiment

Guillaume Rieucau, Alex De Robertis, Kevin M. Boswell, Nils Olav Handegard
Journal of Fish Biology 85 p. 1650-1664
2014

Towards of a firmer explanation of large shoal formation, maintenance and collective reactions in marine fish

Guillaume Rieucau, Anders Fernø, Christos Ioannou, Nils Olav Handegard
Reviews in Fish Biology and Fisheries 25 p. 21-37
2014

Experimental evidence of threat-sensitive collective avoidance responses in a large wild-caught herring school

Guillaume Rieucau, Kevin M. Boswell, Alex De Robertis, Gavin Macaulay, Nils Olav Handegard
PLOS ONE 9
2014

Harmful routines? Uncertainty in science and conflicting views on routine petroleum operations in Norway

Anne Blanchard, Kjellrun Hiis Hauge, Gisle Andersen, Jan Helge Fosså, Bjørn Einar Grøsvik, Nils Olav Handegard, Matthias Kaiser, Sonnich Meier, Erik Joel Steinar Olsen, Frode Bendiksen Vikebø
Marine Policy 43 p. 313-320
2013

Feeding herring schools do not react to seismic air gun surveys

Hector Pena, Nils Olav Handegard, Egil Ona
ICES Journal of Marine Science 70 p. 1174-1180
2013

Evaluating the effect of seismic surveys on fish — the efficacy of different exposure metrics to explain disturbance

Nils Olav Handegard, Tron Tronstad, Jens Martin Hovem
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 70 p. 1271-1277
2013

Towards an acoustic-based coupled observation and modelling system for monitoring and predicting ecosystem dynamics of the open ocean

Nils Olav Handegard, Louis du Buisson, Patrice Brehmer, Stewart J Chalmers, Alex De Robertis, Geir Huse, Rudy Kloser, Gavin Macaulay, Olivier Maury, Patrick H Ressler, Nils Christian Stenseth, Olav Rune Godø
Fish and Fisheries 14 p. 605-615
2013

Fish avoidance of research vessels and the efficacy of noise-reduced vessels: a review

Alex De Robertis, Nils Olav Handegard
ICES Journal of Marine Science 70 p. 34-45
2012

Behavioral Responses of Captive Herring to Sonar Signals (1-1.6 kHz) of a Naval Frigate Throughout a Yearly Cycle

Lise Henriksen Doksæter, Petter Helgevold Kvadsheim, Nils Olav Handegard, Nina Nordlund, Olav Rune Godø
Journal of the Acoustical Society of America 131 p. 1632-1642
2012

Simulations of multi-beam sonar echos from schooling individual fish in a quiet environment

Arne Johannes Holmin, Nils Olav Handegard, Rolf Korneliussen, Dag Bjarne Tjøstheim
Journal of the Acoustical Society of America 132 p. 3720-3734
2012

Behavior of captive herring exposed to naval sonar transmissions (1.0-1.6 kHz) throughout a yearly cycle

Lise Henriksen Doksæter, Nils Olav Handegard, Olav Rune Godø, Petter Helgevold Kvadsheim, Nina Nordlund
Journal of the Acoustical Society of America 131 p. 1632-1642
2012

Vortex formation and foraging in polyphenic spadefoot toad tadpoles

Sepideh Bazazi, Pfennig Karin S., Nils Olav Handegard, Iain D. Couzin
Behavioral Ecology and Sociobiology 66 p. 879-889
2012

Impact of naval sonar signals on Atlantic herring (Clupea harengus) during summer feeding

Lise Henriksen Doksæter, Petter Helgevold Kvadsheim, Michael Ainslie, Andrew Solow, Nils Olav Handegard, Nina Nordlund, Frans-Peter A. Lam
ICES Journal of Marine Science 69 p. 1078-1085
2012

The dynamics of coordinated group hunting and collective information transfer among schooling prey

Nils Olav Handegard, Kevin M. Boswell, Christos Ioannou, Simon P. Leblanc, Dag Bjarne Tjøstheim, Iain D. Couzin
Current Biology 22 p. 1213-1217
2010

Effekter av seismiske undersøkelser på fiskefordeling og fangstrater for garn og line i Vesterålen sommeren 2009

Svein Løkkeborg, Egil Ona, Aud Vold, Hector Pena, Are Salthaug, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal, John Dalen, Nils Olav Handegard
Fisken og Havet 2
2009

Lateral-aspect, target-strength measurements of in situ herring (Clupea harengus)

Geir Pedersen, Nils Olav Handegard, Egil Ona
ICES Journal of Marine Science 66 p. 1191-1196
2009

The sampling volume of trawl and acoustics: estimating availability probabilities from observations of tracked individual fish

Nils Olav Handegard, Dag Bjarne Tjøstheim
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 66 p. 425-438
2009

Estimating tail-beat frequency using split-beam echosounders

Nils Olav Handegard, Geir Pedersen, Ole Brix
ICES Journal of Marine Science 66 p. 1252-1258
2009

Behavioral responses of herring (Clupea harengus) to 1-2 and 6-7 kHz sonar signals and killer whale feeding sounds

Lise Doksæter, Olav Rune Godø, Nils Olav Handegard, Petter Helgevold Kvadsheim, Frans-Peter A. Lam, Carl Donovan, Patrick J.O. Miller
Journal of the Acoustical Society of America 125 p. 554-564
2006

Pre-spawning herring in a protected area showed only moderate reaction to a surveying vessel

Georg Skaret, Aril Slotte, Nils Olav Handegard, Bjørn Erik Axelsen, Roar Jørgensen
Fisheries Research 78 p. 359-367
2005

When fish meet a trawling vessel: examining the behaviour of gadoids using a free-floating buoy and acoustic split-beam tracking

Nils Olav Handegard, Dag Bjarne Tjøstheim
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 62 p. 2409-2422
2004

Possible vessel avoidance behaviour of capelin in a feeding area and on a spawning ground

Roar Jørgensen, Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Aril Slotte
Fisheries Research 69 p. 251-261
2003

Avoidance behaviour in cod (Gadus morhua) to a bottom-trawling vessel

Nils Olav Handegard, Kathrine Michalsen, Dag Bjarne Tjøstheim
Aquatic Living Resources 16 p. 265-270

Annet tidsskriftbidrag

2021

Fisken som leikar i havet

Handegard, Nils Olav
Fiskeribladet
2021

Betre ekkolodd vil gi betre forståing av våre marine økosystem

Nils Olav Handegard, Tonny Algrøy, Egil Ona
Skipsrevyen

Faglige foredrag

2024

Fisheries acoustics and deep learning

Nils Olav Handegard, Leif Bildøy, Olav Brautaset, Tomasz Furmanek, Arne Johannes Holmin, Ingrid Utseth, Ketil Malde
2024

Exploring the impact of Fourier window lengthon target strength frequency response estimation in broadband echosounders

Babak Khodabandeloo, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2024

Behaviour and platform dependent broadband backscattering by physostome fish (Clupea harengus L.) revisited

Geir Pedersen, Babak Khodabandeloo, Espen Johnsen, Nils Olav Handegard
2024

Testing acoustic data quality and performance on Sounder USV

Nils Olav Handegard, Arne Johannes Holmin, Espen Johnsen, Rolf Korneliussen, Geir Pedersen, Joakim Skjefstad, Rabea Patricia Rogge, Mikal Arntzen Samuelsen
2024

Annotation-Free Feature Learning for Improved Acoustic Target Classification

Ahmet Pala, Anna Oleynik, Ketil Malde, Nils Olav Handegard
2024

Unraveling Acoustic Signal Patterns in Fisheries Through DINO-Based Self-Supervised Learning

Ahmet Pala, Anna Oleynik, Ketil Malde, Nils Olav Handegard
2023

Learning from weakly labelled marine acoustic data

Olav Brautaset, Ingrid Utseth, Line Eikvil, Arnt-Børre Salberg, Nils Olav Handegard
2023

A story about data extraction and deep learning applied to fishery acoustic data

Nils Olav Handegard, Leif Bildøy, Olav Brautaset, Tomasz Furmanek, Arne Johannes Holmin, Ingrid Utseth, Sindre Vatnehol, Ketil Malde
2023

Towards a multi-platform armada strategy for ecosystem based marine surveys

Espen Johnsen, Nils Olav Handegard, Atle Totland, Arne Johannes Holmin, Cecilie Kvamme, Are Salthaug, Geir Huse
2023

Armadastrategi og digitalisering

Handegard, Nils Olav
2023

IMRs strategy for unmanned vehicles

Handegard, Nils Olav
2023

Visual Intelligence – Marine science

Handegard, Nils Olav
2023

Resolving and characterizing nearby targets by means of broadband acoustics

Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf J. Korneliussen, Nils Olav Handegard
2023

Investigation of broadband acoustic to resolve and identify nearby targets using different pulse durations

Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2023

Investigation of broadband acoustic to resolve and identify nearby targets using different pulse durations

Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2023

Investigation of broadband acoustic to resolve and identify nearby targets using different pulse durations

Babak Khodabandeloo, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2023

Behaviour dependent broadband backscattering by physostomous fish (Clupea harengus L.)

Geir Pedersen, Nils Olav Handegard, Espen Johnsen
2023

Resolving and characterizing nearby targets by means of broadband acoustics

Babak Khodabandeloo, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2023

Resolving and characterizing nearby targets by means of broadband acoustics

Babak Khodabandeloo, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Rolf Korneliussen, Nils Olav Handegard
2022

Deep learning models for fisheries acoustic target classification

Handegard, Nils Olav
2022

Using deep learning models to count and identify fish species from in-trawl images

Vaneeda Allken, Thor Aleksander Klevjer, Kristoffer Løvall, Ketil Malde, Shale Pettit Rosen, Eugenie Heliana Taraneh Westergerling, Nils Olav Handegard
2022

Selecting maximally informative frequency subsets for acoustic surveys

Knut T. A. Holager, Nils Olav Handegard, Ketil Malde
2022

Developing and deploying machine learning methods for acoustic data

Nils Olav Handegard, Olav Brautaset, Changkyu Choi, Tomasz Furmanek, Arne Johan Hestnes, Espen Johnsen, Alba Ordonez, Ingrid Utseth, Sindre Vatnehol, Geir Huse
2022

Monitoring salmon with broad band echo sounders – investigate acoustic parameters as indicators for welfare

Maren F. Rong, Frode Oppedal, Geir Pedersen, Nils Olav Handegard, Tonje Nesse Forland
2022

Quantitative processing of broadband data as implemented in a scientific split-beam echosounder

Lars N Andersen, Dezhang Chu, Nils Olav Handegard, Harald Heimvoll, Rolf Korneliussen, Gavin Macaulay, Egil Ona, Ruben Patel, Geir Pedersen
2022

Behavioural responses of spawning Atlantic cod (Gadus morhua) to seismic airgun exposure.

Kate McQueen, Jon Egil Skjæraasen, Daniel Nyqvist, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Justin James Meager, Petter Helgevold Kvadsheim, Nils Olav Handegard, Tonje Nesse Forland, Lise Doksæter Sivle
2021

Combined trawl-mounted optic and acoustic methods to study the mesopelagic ecosystem

Shale Pettit Rosen, Eva Garcia Seoane, Melanie Underwood, Thor Aleksander Klevjer, Gavin John Macaulay, Mette Dalgaard Agersted, Webjørn Raunsgård Melle, Nils Olav Handegard, Ketil Malde, Vaneeda Allken
2021

Using model averaging ensembles in semantic segmentation of marine echosounder data for acoustic classification of species

Alba Ordonez, Ingrid Utseth, Line Eikvil, Nils Olav Handegard
2021

CRIMAC - Center for Research-based Innovation in Marine Acoustic Abundance Estimation and Backscatter Classification

Nils Olav Handegard, Tonje Nesse Forland, Espen Johnsen, Geir Pedersen, Maria Tenningen, Egil Ona
2021

Direct measurements of the migration speed of spawning herring

Egil Ona, Guosong Zhang, Nils Olav Handegard, Sverre Berg, Lars N Andersen
2019

The COGMAR project

Arnt Børre Salberg, Line Eikvil, Ketil Malde, Nils Olav Handegard
2019

Machine Learning

Nils Olav Handegard, William Michaels
2019

The IMR deep vision pipeline for the Herring survey

Handegard, Nils Olav
2019

Automated acoustic data processing with deep learning

Olav Brautaset, Nils Olav Handegard
2019

Using a CNN trained on synthetic data for fish species identification

Vaneeda Allken, Nils Olav Handegard, Shale Rosen, Ketil Malde
2019

Using a CNN trained on synthetic data for fish species identification

Vaneeda Allken, Nils Olav Handegard, Shale Rosen, Ketil Malde
2018

Sea2Data - from acquisition to advice

Sjur Ringheim Lid, Åge Fotland, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Jens-Otto Krakstad, Helge Sagen, Edvin Fuglebakk, Nils Olav Handegard
2018

Drowning in data: Can deep learning approaches be the solution?

Nils Olav Handegard, Vaneeda Allken, Ketil Malde
2017

Challenges and lessons learned in fisheries advice work, and the complex interplay between science, method development and people management

Geir Huse, Harald Gjøsæter, Nils Olav Handegard, Erik Joel Steinar Olsen
2016

Sea2Data - from data acquisition to advice

Sjur Ringheim Lid, Åge Fotland, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Jens-Otto Krakstad, Helge Sagen, Thomas de Lange Wenneck, Nils Olav Handegard
2015

Lyd i havet

Handegard, Nils Olav
2015

Using acoustics to observe fine scale schooling behaviour in open ocean and controlled net pen experiments

Nils Olav Handegard, Guillaume Rieucau, Jose Castillo Montoya, Arne Johannes Holmin
2014

Snakkar fisk i stim med kvarandre?

Handegard, Nils Olav
2014

The reaction of a captive herring school to playbacks of a noisy and a conventional research vessel

Nils Olav Handegard, Alex De Robertis, Guillaume Rieucau, Kevin Boswell, Gavin Macaulay
2014

Risk perception affects the schooling dynamic collective anti-predator responses in herring

Guillaume Rieucau, Nils Olav Handegard
2013

"StoX" - an open source approach to survey calculations

Atle Totland, Harald Gjøsæter, Nils Olav Handegard, Espen Johnsen, Sjur Ringheim Lid
2013

Sounds in fishes and the environmental impact of noise – the Norwegian experience

Handegard, Nils Olav
2013

A framework for data flow from observations to advice – the development of a new, efficient data infrastructure at IMR

Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Geir Odd Johansen, Jens-Otto Krakstad, Sjur Ringheim-Lid, Helge Sagen, Trond Westgård, Geir Huse
2013

Integrated Ecosystem Observations

Handegard, Nils Olav
2013

A multifrequency acoustic index of Barents Sea euphausiid (krill) biomass?

Ressler Patrick, Gavin Macaulay, Nils Olav Handegard, Padmini Dalpadado, Mette Skern-Mauritzen
2013

Investigating the effect of tones and frequency sweeps on the collective behavior of penned herring (Clupea harengus)

Nils Olav Handegard, Kevin Boswell, Alex De Robertis, Gavin Macaulay, Guillaume Rieucau, Lise Doksæter Sivle
2013

An overview of underwater acoustics applied to observe fish behaviour at the Institute of Marine Research

Handegard, Nils Olav
2010

Sea2Data - Havforskingsinstituttets datainfrastrukturprosjekt for feltdata

Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Geir Odd Johansen, Jens-Otto Krakstad, Erlend Moksness, Helge Sagen, Jon Helge Vølstad, Trond Inge Westgaard
2010

Behaviorural responses of captive herring to sonar signals (1-1.6 kHz) of a naval frigate throughout a yearly cycle

Lise Henriksen Doksæter, Petter Helgevold Kvadsheim, Nils Olav Handegaard, Olav Rune Godø, Nina Nordlund
2003

Avoidance behaviour in cod (Gadus morhua) to a bottom-trawling vessel

Nils Olav Handegard, Kathrine Michalsen, Dag Bjarne Tjøstheim

Poster

2023

Direct measurements of the migration speed of spawning herring

Egil Ona, Guosong Zhang, Sindre Vatnehol, Sverre Berg, Lars Nonboe Andersen, Nils Olav Handegard
2023

Learning from weakly labelled marine acoustic data

Olav Brautaset, Ingrid Utseth, Line Eikvil, Arnt-Børre Salberg, Nils Olav Handegard
2023

Deep Semi-supervised Semantic Segmentation in Multi-frequency Echosounder Data

Changkyu Choi, Michael Christian Kampffmeyer, Nils Olav Handegard, Arnt-Børre Salberg, Robert Jenssen
2023

Mitigating Class-Imbalance in Acoustic Target Classification for Fisheries via Similarity-Based Data Selection

Ahmet Pala, Anna Oleynik, Nils Olav Handegard, Guttorm Alendal
2023

Similarity-Based Data Selection to Improve Automatic Acoustic Target Classification

Ahmet Pala, Anna Oleynik, Nils Olav Handegard, Guttorm Alendal
2023

Deep Learning for Acoustic Target Classification: Addressing Class-Imbalance with a Similarity-Based Sampling Approach

Ahmet Pala, Anna Oleynik, Nils Olav Handegard, Guttorm Alendal
2023

Centre for research based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification (CRIMAC)

Nils Olav Handegard, Tonny Algrøy, Inge Kristian Eliassen, Tonje Nesse Forland, Espen Johnsen, Audun Oppedal Pedersen, Geir Pedersen, Maria Tenningen, Ingrid Utseth
2022

Improving marine acoustic target classification with context information

Ingrid Utseth, Alba Ordonez, Line Eikvil, Olav Brautaset, Arnt Børre Salberg, Nils Olav Handegard
2022

Explaining Marine Acoustic Target Classification in Multi-channel Echosounder Data using Self-attention Mask, Information-Bottleneck, and Mask Prior

Changkyu Choi, Shujian Yu, Michael Kampffmeyer, Arnt-Børre Salberg, Nils Olav Handegard, Suaiba Amina Salahuddin, Robert Jenssen
2021

Improving marine acoustic target classification with context information

Ingrid Utseth, Alba Ordonez, Line Eikvil, Olav Brautaset, Arnt-Børre Salberg, Nils Olav Handegard
2021

Semi-supervised Semantic Segmentation in Multi-frequency Echosounder Data

Changkyu Choi, Michael Kampffmeyer, Nils Olav Handegard, Arnt Børre Salberg, Line Eikvil, Robert Jenssen
2020

Automatic interpretation of salmon scales using deep learning

Rune Vabø, Endre Moen, Hyeongji Kim, Nils Olav Handegard, Ketil Malde
2018

Towards seamless integration of data and processing software: data products generated from machine-to-machine interfaces

Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Sjur Ringheim Lid, Erik Joel Steinar Olsen, Helge Sagen, Ibrahim Umar, Geir Huse
2017

Automatisk klassifisering av svømming i not

Nils Olav Handegard, Ketil Malde, Maria Tenningen, Hector Pena

Rapporter og avhandlinger

2024

Survey report for CRIMAC SFI 2023

Nils Olav Handegard, Vaneeda Allken, Arne Johannes Holmin, Espen Johnsen, Rolf Korneliussen, Geir Pedersen, Joakim Skjefstad, Rabea Patricia Rogge, Mikal Arntzen Samuelsen, Maria Tenningen, Lise Doksæter Sivle
Toktrapport
2023

The One Ocean Expedition: Science and Sailing for the Ocean We Want

Geir Huse, Thierry Baussant, Meike Becker, Martin Biuw, Gunhild Bødtker, Jeremy Cook, Alessio Gomiero, Bjørn Einar Grøsvik, Nils Olav Handegard, Arne Johan Hestnes, Lars Robert Hole, Berengere Husson, Pierre Franqois Jaccard, Johnny Andre Johannessen, Adriana Krolicka, Vidar Surén Lien, Christian Lindemann, Are Olsen, Angelika Renner, Sjur Ringheim Lid, Hans Christian Steen-Larsen, Espen Strand, Jon-Ivar Westgaard, Geir Pedersen
Rapport fra havforskningen
2023

CRIMAC cruise report: Development of acoustic and optic methods for underwater target calssification - G.O. Sars 22.11 - 03.12 2022

Nils Olav Handegard, Maria Tenningen, Leif Bildøy, Jon Even Corneliussen, Kameran Esmail, Jens Heinsdorf, Babak Khodabandeloo, Rolf Korneliussen, Rokas Kubilius, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Eirik Svoren Osborg, Ahmed Pala, Geir Pedersen, Shale Rosen, Jostein Saltskår, Erik Schuster, Ingrid Ulset, Eugenie Heliana Taraneh Westergerling
2022

Joint survey report for CRIMAC SFI and IMR sampling gear project

Nils Olav Handegard, Maria Tenningen
2022

CRIMAC - Annual Report 2021

Nils Olav Handegard, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Maria Tenningen, Espen Johnsen
2022

Selecting Maximally Informative Frequency Subsets for Acoustic Surveys

Ketil Malde, Nils Olav Handegard, Knut T. A. Holager
2021

CRIMAC - Annual Report 2020

Egil Ona, Nils Olav Handegard, Geir Pedersen, Tonje Nesse Forland, Maria Tenningen, Espen Johnsen
2021

Fisheries acoustics and Acoustic Target Classification - Report from the COGMAR/CRIMAC workshop on machine learning methods in fisheries acoustics

Nils Olav Handegard, Lars Nonboe Andersen, Olav Brautaset, Changkyu Choi, Inge Kristian Eliassen, Yngve Heggelund, Arne Johan Hestnes, Ketil Malde, Håkon Osland, Alba Ordonez, Ruben Patel, Geir Pedersen, Ibrahim Umar, Tom Van Engeland, Sindre Vatnehol
2021

Final report for the REDUS project - Reduced Uncertainty in Stock Assessment

Erik Joel Steinar Olsen, Sondre Aanes, Magne Tommy Aldrin, Olav Nikolai Breivik, Edvin Fuglebakk, Daisuke Goto, Nils Olav Handegard, Cecilie Hansen, Arne Johannes Holmin, Daniel Howell, Espen Johnsen, Natoya Jourdain, Knut Korsbrekke, Kotaro Ono, Håkon Magne Otterå, Holly Ann Perryman, Samuel Subbey, Guldborg Søvik, Ibrahim Umar, Sindre Vatnehol, Jon Helge Vølstad
2021

CRIMAC cruise report 2020116

Egil Ona, Nils Olav Handegard, Espen Johnsen, Rokas Kubilius, Rolf Korneliussen, Geir Pedersen, Atle Totland, Shale Rosen, Melanie Underwood, Lars N Andersen, Ivar Wangen, Eirik Svoren Osborg
2019

Machine learning to improve marine science for the sustainability of living ocean resources: Report from the 2019 Norway - U.S. Workshop

Ketil Malde, Nils Olav Handegard, Hege Hammersland, William Michaels
2018

PELFOSS (PELagic Fish Observation System Simulator)

Morten D. Skogen, Nils Olav Handegard, Arne Johannes Holmin, Solfrid Sætre Hjøllo, Erik Askov Mousing, Kjell Rong Utne, Rune Vabø
2016

Korleis kan vi dokumentera at fisken overlever slipping frå not?

Nils Olav Handegard, Maria Tenningen, Marie Hauge
2000

Simulering av torsk (Gadus Morhua) sin reaksjon på fartøystøy

Handegard, Nils Olav
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)