Gå til hovedinnhold

Nils Gunnar Kvamstø

Nils Gunnar Kvamstø
Telefon: 41268923
Avdeling: Administrerende direktør med stab

Administrerande direktør for Havforskningsinstituttet i eit seksårig åremål frå 2022
Marin dekan ved UiB (2019-2021)
Instituttleder for Geofysisk institutt (2011–2019)
Professor i meteorologi (2006)

Dr.scient. ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen i 1992

Arbeidsområde

Nils Gunnar Kvamstø begynte i stillingen som direktør ved Havforskningsinstituttet 1. januar 2022. Han kom fra Universitetet i Bergen, der han har vært marin dekan, nestleder og instituttleder og professor i meteorologi på Geofysisk Institutt. Som instituttleder spilte Kvamstø en nøkkelrolle i oppstarten av Bergen Offshore Wind Center. I tillegg har han hatt en sentral rolle ved  Bjerknessenteret for klimaforskning.

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)