Gå til hovedinnhold

Kjell Rong Utne

Kjell
Forsker
Telefon: 93652875
Avdeling: Populasjonsgenetikk

Arbeidsområde

Jeg arbeider med interaksjoner mellom pelagisk fisk i Norskehavet med et fokus på NVG-sild, kolmule og makrell. Videre ser jeg på koblingen mellom dyreplankton og den pelagiske fisken. I arbeidet brukes både analyser av data fra toktvirksomhet og det er en stort fokus på utvikling og bruk av modeller. Modellen er hovedsaklig individbasert modeller av fiskens vandring som funksjon av miljø og mattilgang, men flerbestandsmodeller av fiskeartenes påvirkning på hverandre er og under utvikling.

Curriculum Vitae

Education

2007-2010         Philosophiae doctor (Ph.D.) University of Bergen. Title: “Spatial interactions
between pelagic fish in the Norwegian Sea”.
2003  -   2005    Master’s Degree in Fisheries Biology and Fisheries Management,
University of Bergen. Master thesis: “Acoustic shadowing in dense herring
layers, measured from a bottom-mounted transducer”.
2000-2003         Bachelor Degree in Biology, University of Bergen.

Relevant professional experience
2013 -    Researcher at the Institute of Marine Research, Bergen.
2010 - 2013   Post doc at the Institute of Marine Research. The work has mainly included data
analyses, ecosystem modeling, and survey activity as survey leader.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2024

Novel large-scale mapping highlights poor state of sea trout populations

Peder Fiske, Torbjørn Forseth, Eva Bonsak Thorstad, Vegar Bakkestuen, Sigurd Einum, Morten Falkegård, Øyvind A. Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Leif Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik
Aquatic conservation
2023

Predation of Atlantic salmon across ontogenetic stages and impacts on populations

Morten Falkegård, Robert Lennox, Eva Bonsak Thorstad, Sigurd Einum, Peder Fiske, Øyvind Aaberg Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Leif Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik, Torbjørn Forseth
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
2023

Prospects for the future of pink salmon in three oceans: From the native Pacific to the novel Arctic and Atlantic

Robert Lennox, Johan Henrik Hårdensson Berntsen, Åse Helen Garseth, Scott G. Hinch, Kjetil Hindar, Ola Ugedal, Kjell Rong Utne, Knut Wiik Vollset, Frederick G. Whoriskey, Eva Bonsak Thorstad
Fish and Fisheries
2023

Overruled by nature: A plastic response to environmental change disconnects a gene and its trait

Francois Besnier, Øystein Skaala, Vidar Wennevik, Fernando Ayllon, Kjell Rong Utne, Per Tommy Andersen-Fjeldheim, Kaja Christine Andersen-Fjeldheim, Sofie Knutar, Kevin Alan Glover
Molecular Ecology
2023

Diet analysis of Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts after the ecological regime shift in the Northeast Atlantic

Lea Marie Hellenbrecht, Kjell Rong Utne, Ørjan Karlsen, Kevin Alan Glover, Vidar Wennevik
Fisheries Research 262
2022

Ecological regime shift in the Northeast Atlantic Ocean revealed from the unprecedented reduction in marine growth of Atlantic salmon

Knut Vollset, Kurt Urdal, Kjell Rong Utne, Eva Bonsak Thorstad, Harald Sægrov, Astrid Raunsgard, Øystein Skagseth, Robert Lennox, Gunnel Marie Østborg, Ola Ugedal, Arne Johan Jensen, Geir Hysing Bolstad, Peder Fiske
Science Advances 8
2022

Impacts of a Changing Ecosystem on the Feeding and Feeding Conditions for Atlantic Salmon During the First Months at Sea

Kjell Rong Utne, Øystein Skagseth, Vidar Wennevik, Cecilie Broms, Webjørn Raunsgård Melle, Eva Bonsak Thorstad
Frontiers in Marine Science 9 p. 1-13
2022

Time series covering up to four decades reveals major changes and drivers of marine growth and proportion of repeat spawners in an Atlantic salmon population

Alison C. Harvey, Øystein Skaala, Reidar Borgstrøm, Per Tommy Andersen-Fjeldheim, Kaja Christine Andersen-Fjeldheim, Kjell Rong Utne, Ingrid Askeland Johnsen, Peder Fiske, Synnøve Winterthun, Sofie Knutar, Harald Sægrov, Kurt Urdal, Kevin Alan Glover
Ecology and Evolution 12
2022

Geographic distribution, abundance, diet, and body size of invasive pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) in the Norwegian and Barents Seas, and in Norwegian rivers

Beatriz Diaz Pauli, Johan Henrik Hårdensson Berntsen, Eva Bonsak Thorstad, Eydna í Homrum, Susan Mærsk Lusseau, Vidar Wennevik, Kjell Rong Utne
ICES Journal of Marine Science
2022

The diet of juvenile Atlantic mackerel (Scomber scombrus) feeding in new northern nursery areas along the Norwegian coast

Vilde Regine Bjørdal, Herdis Langøy Mørk, Kjell Rong Utne, Anders Fernø, Leif Nøttestad
Marine Biology Research 18 p. 415-425
2022

Time series covering up to four decades reveals major changes and drivers of marine growth and proportion of repeat spawners in an Atlantic salmon population

Harvey et al
2022

Ecological regime shift in the Northeast Atlantic Ocean revealed from the unprecedented reduction in marine growth of Atlantic salmon

Vollset et al
Science advances
2022

Impacts of a Changing Ecosystem on the Feeding and Feeding Conditions for Atlantic Salmon During the First Months at Sea

Utne et al
Frontiers in Marine Science
2021

Patterns, efficiency and ecosystem effects when fishing Calanus finmarchicus in the Norwegian Sea—using an individual-based model

Cecilie Hansen, Morten D. Skogen, Kjell Rong Utne, Cecilie Broms, Espen Strand, Solfrid Sætre Hjøllo
Marine Ecology Progress Series 680 p. 15-32
2021

Patterns, efficiency and ecosystem effects when fishing Calanus finmarchicus in the Norwegian Sea — using an individual-based model

Hansen et al
MEPS
2021

Poor feeding opportunities and reduced condition factor for salmon post-smolts in the Northeast Atlantic Ocean

Kjell Rong Utne, Beatriz Diaz Pauli, Monika Haugland, Jan Arge Jacobsen, Niall Maoileidigh, Webjørn Raunsgård Melle, Cecilie Thorsen Broms, Leif Nøttestad, Marianne Holm, Katie Thomas, Vidar Wennevik
ICES Journal of Marine Science 78 p. 2844-2857
2021

The early marine distribution of Atlantic salmon in the North-east Atlantic: A genetically informed stock-specific synthesis

John Gilbey, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik, Alexander Christian Beck, Kyrre Linné Kausrud, Kjetil Hindar, Carlos Garcia de Leaniz, Corrine Cherbonnel, Jamie Coughlan, Tom F. Cross, Eileen Dillane, Dennis Ensing, Eva García-Vázquez, Lars Robert Hole, Marianne Holm, Jens Christian Holst, Jan Arge Jacobsen, Arne Johan Jensen, Sten Karlsson, Niall Ó Maoiléidigh, Kjell Arne Mork, Einar Eg Nielsen, Leif Nøttestad, Craig R. Primmer, Paulo Prodöhl, Sergey Prusov, Jamie R. Stevens, Katie Thomas, Ken Whelan, Philip McGinnity, Eric Verspoor
Fish and Fisheries 22 p. 1274-1306
2020

Feeding interactions between Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts and other planktivorous fish in the Northeast Atlantic

Kjell Rong Utne, Katie Thomas, Jan Arge Jacobsen, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Niall Ó. Maoiléidigh, Cecilie Thorsen Broms, Webjørn Raunsgård Melle
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
2019

Geographical expansion of Northeast Atlantic mackerel (Scomber scombrus) in the Nordic Seas from 2007 to 2016 was primarily driven by stock size and constrained by low temperatures.

Anna H. Olafsdottir, Kjell Rong Utne, Teunis Jansen, Gudmundur Jóhann Óskarsson, Leif Nøttestad, Bjarki Elvarsson, Cecilie Broms, Aril Slotte
Deep-sea research. Part II, Topical studies in oceanography 159 p. 152-168
2018

Integrated modelling of Atlantic mackerel distribution patterns and movements: A template for dynamic impact assessments

Stefan Heinänen, Magda Ewa Chudzinska, Jonas Brandi Mortensen, Theophilus Zhi En Teo, Kjell Rong Utne, Lise Doksæter Sivle, Frank Thomsen
Ecological Modelling 387 p. 118-133
2018

Geographical expansion of Northeast Atlantic mackerel (Scomber scombrus) in the Nordic Seas from 2007 to 2016 was primarily driven by stock size and constrained by low temperatures

Anna H. Olafsdottir, Kjell Rong Utne, Jan Arge Jacobsen, Teunis Jansen, Guðmundur J. Óskarsson, Leif Nøttestad, Bjarki Elvarsson, Cecilie Broms, Aril Slotte
Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography
2018

Bioenergetics modeling of the annual consumption of zooplankton by pelagic fish feeding in the Northeast Atlantic

Eneko Bachiller, Kjell Rong Utne, Teunis Jansen, Geir Huse
PLOS ONE 13
2016

Quantifying changes in abundance, biomass, and spatial distribution of Northeast Atlantic mackerel (Scomber scombrus) in the Nordic seas from 2007 to 2014

Leif Nøttestad, Kjell Rong Utne, Gudmundur Jóhann Óskarsson, Sigurdur Jónsson, Jan Arge Jacobsen, Øyvind Tangen, Valentine Anthonypillai, Sondre Aanes, Jon Helge Vølstad, Matteo Bernasconi, Høgni Debes, Leon Smith, Sveinn Sveinbjörnsson, Jens Christian Holst, Teunis Jansen, Aril Slotte
ICES Journal of Marine Science 73 p. 359-373
2016

Changes in weight-at-length and size-at-age of mature Northeast Atlantic mackerel (Scomber scombrus) from 1984 to 2013: Effects of mackerel stock size and herring (Clupea harengus) stock size

Anna H. Olafsdottir, Aril Slotte, Jan Arge Jacobsen, Guðmundur J. Óskarsson, Kjell Rong Utne, Leif Nøttestad
ICES Journal of Marine Science 73 p. 1255-1265
2016

Pelagisk fisk og plankton i Norskehavet - er bæreevnen nådd?

Kjell Rong Utne, Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg
Naturen 140 p. 293-300
2015

Nursery areas and recruitment variation of Northeast Atlantic mackerel (Scomber scombrus)

Teunis Jansen, Kasper Kristensen, Jeroen van der Kooij, Søren Lorenzen Post, Andrew Campbell, Kjell Rong Utne, Pablo Carrera, Jan Arge Jacobsen, Ásta Guðmundsdóttir, Beatriz A. Roel, Emma M.C. Hatfield
ICES Journal of Marine Science 72 p. 1779-1789
2012

Horizontal distribution and overlap of planktivorous fish stocks in the Norwegian Sea during summers 1995-2006

Kjell Rong Utne, Geir Huse, Geir Ottersen, Jens Christian Holst, Vladimir Zabavnikov, Jan Arge Jacobsen, Gudmundur Jóhann Óskarsson, Leif Nøttestad
Marine Biology Research 8 p. 420-441
2012

Trophic-level determinants of biomass accumulation in marine ecosystems

Fabio Pranovi, Jason Link, Caihong Fu, Adam M. Cook, Hui Liu, Sarah Gaichas, Kevin D. Friedland, Kjell Rong Utne, Hugues P. Benoit
Marine Ecology Progress Series 459 p. 185-201
2012

Estimating the consumption of Calanus finmarchicus by planktivorous fish in the Norwegian Sea using a fully coupled 3D model system

Kjell Rong Utne, Solfrid Sætre Hjøllo, Geir Huse, Morten D. Skogen
Marine Biology Research 8 p. 527-547
2012

Effects of interactions between fish populations on ecosystem dynamics in the Norwegian Sea–results of the INFERNO project

Geir Huse, Jens Christian Holst, Kjell Rong Utne, Leif Nøttestad, Webjørn Raunsgård Melle, Aril Slotte, Geir Ottersen, Tom Fenchel, Franz Uiblein
Marine Biology Research
2012

Relative importance of fisheries, trophodynamic and environmental drivers in a series of marine ecosystems

Caihong Fu, Sarah Gaichas, Jason S. Link, Alida Bundy, Jennifer Boldt, Adam M. Cook, Robert Gamble, Kjell Rong Utne, Hui Liu, Kevin D. Friedland
Marine Ecology Progress Series 459 p. 169-184
2012

Estimating the horizontal and temporal overlap of pelagic fish distribution in the Norwegian Sea using individual-based modelling

Kjell Rong Utne, Geir Huse
Marine Biology Research 8 p. 548-567
2012

Vertical distribution of herring and blue whiting in the Norwegian Sea

Geir Huse, Kjell Rong Utne, Anders Fernø
Marine Biology Research 8 p. 488-501

Faglige foredrag

2023

Marine growth of a northern Atlantic salmon population over nearly 90 years

Grethe Robertsen, Astrid Raunsgard, Eva Bonsak Thorstad, Peder Fiske, Kjell Rong Utne, Ola Håvard Diserud, Jan Gunnar Jensås, Arne Johan Jensen
2023

Pukkellaks, villaksens nye konkurrent i havet?

Beatriz Diaz Pauli, Johan Henrik Hårdensson, Eva Bonsak Thorstad, Eydna í Homrum, Susan Mærsk Lusseau, Vidar Wennevik, Kjell Rong Utne
2022

Vekst hos laksen i Repparfjord – vår lengste dataserie!

Grethe Robertsen, Raunsgard Astrid, Eva Bonsak Thorstad, Peder Fiske, Kjell Rong Utne, Ola Håvard Diserud, Jan Gunnar Jensås, Arne Johan Jensen
2020

Post-smolt growth of Atlantic salmon from Repparfjordelva

Grethe Robertsen, Astrid Raunsgard, Arne Johan Jensen, Peder Fiske, Kjell Rong Utne, Eva Bonsak Thorstad
2020

Marin vekst hos postsmolt laks fra Repparfjordelva (preliminære resultater)

Grethe Robertsen, Peder Fiske, Astrid Raunsgard, Arne Johan Jensen, Eva Bonsak Thorstad, Kjell Rong Utne
2019

Assessing future climate effects on the pelagic complex in the Norwegian Sea

Solfrid Sætre Hjøllo, Erik Askov Mousing, Kjell Rong Utne, Morten D. Skogen, Unn Laksa, Sveinn Agnarsson, Juliana Arias-Hansen, H Brynjarsdottir, R Fridriksdottir, M Laksafoss, T. T. Nguyen, Jonas R. Vidarsson
2019

Atlantic salmon; National report for Norway 2018

Peder Fiske, Arne Johan Jensen, Vidar Wennevik, Kjell Rong Utne, Geir Hysing Bolstad
2018

Climate change effects on growth, reproduction and distribution of Norwegian Spring Spawning Herring

Morten D. Skogen, Erik Askov Mousing, Solfrid Sætre Hjøllo, Kjell Rong Utne
2018

Distribution of plankton and pelagic fish in a future climate

Kjell Rong Utne, Solfrid Sætre Hjøllo, Morten D. Skogen, Erik Askov Mousing
2017

Application of an ecosystem model in developing a management plan for Calanus finmarchicus

Solfrid Sætre Hjøllo, Kjell Rong Utne, Cecilie Hansen, Espen Strand, Morten D. Skogen
2016

IMR Ecosystem modelling with focus on Calanus finmarchicus

Solfrid Sætre Hjøllo, Morten D. Skogen, Espen Strand, Kjell Rong Utne, Cecilie Hansen, Georg Skaret, Padmini Dalpadado
2015

Increased biomass indices, spatial distribution and density of Northeast Atlantic (NEA) mackerel (Scomber scombrus) in the Nordic Seas from 2007 to 2014

Leif Nøttestad, Kjell Rong Utne, Øyvind Tangen, Valentine Anthonypillai, Sondre Aanes, Jon Helge Vølstad, Matteo Bernasconi, Jens Christian Holst, Aril Slotte
2015

Development of a standarized surface trawling swept area abundance technique for estimation of Northeast Atlantic mackerel

Leif Nøttestad, John Willy Valdemarsen, Shale Rosen, Kjell Rong Utne
2014

Integrated Ecosystem Assessments in Norway: Comparison over three different ecosystems

Daniel Howell, Edda Johannesen, Geir Huse, Hein Rune Skjoldal, Gro Ingleid van der Meeren, Kjell Rong Utne, Geir Ottersen

Rapporter og avhandlinger

2024

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2023. Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet

Vidar Wennevik, Eva Bonsak Thorstad, Elisabeth Stöger, Vegard M. Ambjørndalen, Tonje Aronsen, Ola Håvard Diserud, Per Tommy Andersen-Fjeldheim, Bjørn Florø-Larsen, Kevin Alan Glover, Mikko Petteri Heino, Åse Husebø, Kristina Johansen, Marius Kambestad, Sofie Knutar, Gitte Løkeberg, Øystein Skaala, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Ingrid Solberg, Vegard Pedersen Sollien, Enghild Steinkjer, Harald Sægrov, Tine Solvoll Tønder, Kurt Urdal, Kjell Rong Utne, Gunnel Marie Østborg
Rapport fra havforskningen
2024

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2023. Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet

Vidar Wennevik, Eva Bonsak Thorstad, Elisabeth Stöger, Vegard M. Ambjørndalen, Tonje Aronsen, Ola Håvard Diserud, Per Tommy Fjeldheim, Bjørn Florø-Larsen, Kevin Alan Glover, Mikko Petteri Heino, Åse Husebø, Kristina Johansen, Marius Kambestad, Sofie Knutar, Gitte Løkeberg, Øystein Skaala, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Ingrid Solberg, Vegard Pedersen Sollien, Enghild Steinkjer, Harald Sægrov, Tine Solvoll Tønder, Kurt Urdal, Kjell Rong Utne, Gunnel Marie Østborg
Rapport fra havforskningen
2024

Status for norske laksebestander i 2024

Torbjørn Forseth, Sigurd Einum, Peder Fiske, Morten Falkegård, Øyvind Aaberg Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Eva Bonsak Thorstad, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik
Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
2024

Metoder for vurdering av norske laksebestander i 2024

Torbjørn Forseth, Sigurd Einum, Peder Fiske, Morten Falkegård, Øyvind Aaberg Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Eva Bonsak Thorstad, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik
2024

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for bestemmelse av vandringsruter for vill postsmolt av atlantisk laks i Norge - Potensielle interaksjoner med planlagte områder for oppdrett til havs

Kjell Rong Utne, Rosa Maria Serra Llinares, Vidar Wennevik
Rapport fra havforskningen
2024

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Ann-Lisbeth Agnalt, Lasse Berg Andersen, Ola Håvard Diserud, Katherine Mary Dunlop, Rosa Escobar, Peder Fiske, Ole Folkedal, Kevin Alan Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Rita Hannisdal, Pia Kupka Hansen, Kjetil Hindar, Vivian Husa, Eeva Jansson, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Sten Karlsson, Abdullah Sami Madhun, Kjell Harald Nedreaas, Jonatan Nilsson, Aoife Elizabeth Parsons, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra Llinares, Øystein Skaala, Rasmus Skern-Mauritzen, Anne Berit Skiftesvik, Monica Favnebøe Solberg, Lars Helge Stien, Elisabeth Stöger, Terje Svåsand, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik
Rapport fra havforskningen
2023

Status for norske laksebestander i 2023

Torbjørn Forseth, Sigurd Einum, Peder Fiske, Morten Falkegård, Øyvind Aaberg Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Eva Bonsak Thorstad, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Leif Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik
Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
2023

A Review of Pink Salmon in the Pacific, Arctic, and Atlantic Oceans

Julien April, Colin W. Bean, Johan Henrik Hårdensson Berntsen, Karen M. Dunmall, Dennis Ensing, Jaakko Erkinaro, Ed Farley, Frode Fossøy, Sara Gilk-Baumer, Chris Habicht, Katie Howard, James R. Irvine, Sten Karlsson, Neala W. Kendall, Tor Kitching, Joseph A. Langan, Steve Latham, Elizabeth Lee, David Meerburg, Michael Millane, Andrew Munro, Polina Orlov, Dion Oxman, Vladimir I. Radchenko, Aidan Schubert, Eva Bonsak Thorstad, Kjell Rong Utne, Alan Walker, Alan Wells
North Pacific Anadromous Fish Commission. Technical Report
2023

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2022 — Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet for Rømt Oppdrettslaks

Vidar Wennevik, Tor Næsje, Vegard M. Ambjørndalen, Tonje Aronsen, Ola Håvard Diserud, Per Tommy Fjeldheim, Bjørn Florø-Larsen, Mikko Petteri Heino, Marius Kambestad, Øystein Skaala, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Ingrid Solberg, Elisabeth Stöger, Harald Sægrov, Eva Bonsak Thorstad, Tine Solvoll Tønder, Kurt Urdal, Kjell Rong Utne
2023

Status for norske laksebestander i 2023

Torbjørn Forseth, Sigurd Einum, Peder Fiske, Morten Falkegård, Øyvind Aaberg Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Eva Bonsak Thorstad, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik
2023

Rømt oppdrettslaks – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023 — Ytterligere genetisk endring hos villaks som følge av innkryssing av rømt oppdrettslaks

Monica Favnebøe Solberg, Kevin Alan Glover, Øystein Skaala, Elisabeth Stöger, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik, Ola Håvard Diserud, Peder Fiske, Kjetil Hindar, Sten Karlsson, Ellen Sofie Grefsrud
2022

Oppdatert status for små og sårbare laksebestander

Torbjørn Forseth, Peder Fiske, Sigurd Einum, Morten Falkegård, Øyvind Aaberg Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Eva Bonsak Thorstad, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Leif Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik
2022

Klassifisering av tilstanden til sjøørret i 1279 vassdrag

Torbjørn Forseth, Peder Fiske, Sigurd Einum, Morten Falkegård, Øyvind Aaberg Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Eva Bonsak Thorstad, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Leif Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik
2022

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2021 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet

Vidar Wennevik, Vegard M. Ambjørndalen, Tonje Aronsen, Gunnar O Bakke, Ola Håvard Diserud, Peder Fiske, Per Tommy Fjeldheim, Bjørn Florø-Larsen, Mikko Petteri Heino, Tor Næsje, Øystein Skaala, Elisabeth Stöger, Helge Skoglund, Ingrid Solberg, Monica Favnebøe Solberg, Harald Sægrov, Tine Solvoll Tønder, Kurt Urdal, Kjell Rong Utne
2022

Status for norske laksebestander i 2022

Eva Bonsak Thorstad, Torbjørn Forseth, Peder Fiske, Sigurd Einum, Morten Falkegård, Øyvind Aaberg Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Leif Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik
2022

Effekter av predasjon på laks

Morten Falkegård, Eva Bonsak Thorstad, Torbjørn Forseth, Sigurd Einum, Peder Fiske, Øyvind Aaberg Garmo, Åse Helen Garseth, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Kjell Rong Utne, Knut Vollset, Leif Asbjørn Vøllestad, Vidar Wennevik
2022

Årlig variasjon og trender i lakselusindusert villfiskdødelighet

Knut Vollset, Ola Håvard Diserud, Lars Qviller, Magnus Vikan Røsæg, Marit Stormoen, Kjell Rong Utne, Erik J.M Vikingstad
2021

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet

Vidar Wennevik, Vegard M. Ambjørndalen, Tonje Aronsen, Gunnar O Bakke, Bjørn Torgeir Barlaup, Ola Håvard Diserud, Peder Fiske, Per Tommy Andersen-Fjeldheim, Bjørn Florø-Larsen, Kevin Alan Glover, Mikko Petteri Heino, Tor Næsje, Øystein Skaala, Helge Skoglund, Ingrid Solberg, Monica Favnebøe Solberg, Harald Sægrov, Kurt Urdal, Kjell Rong Utne
2020

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019 : Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet

Tonje Aronsen, Gunnar O Bakke, Bjørn Torgeir Barlaup, Ola Håvard Diserud, Peder Fiske, Per Tommy Fjeldheim, Bjørn Florø-Larsen, Kevin Glover, Mikko Petteri Heino, Tor Næsje, Ingrid Solberg, Øystein Skaala, Helge Skoglund, Vegard Pedersen Sollien, Harald Sægrov, Kurt Urdal, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik
2020

Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2019: Screening of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts for viral infections

Abdullah Sami Madhun, Vidar Wennevik, Kjell Rong Utne, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Egil Karlsbakk
2019

Havbruk til havs – Fysiske miljøbetingelser og økosystempåvirkning

Jon Albretsen, Alexander Christian Beck, Martin Biuw, Mats Brockstedt Olsen Huserbråten, Tina Kutti, Bjørn Olav Kvamme, Øystein Skagseth, Kjell Rong Utne, Frode Bendiksen Vikebø, Vidar Wennevik
2018

PELFOSS (PELagic Fish Observation System Simulator)

Morten D. Skogen, Nils Olav Handegard, Arne Johannes Holmin, Solfrid Sætre Hjøllo, Erik Askov Mousing, Kjell Rong Utne, Rune Vabø
2017

Makrell i Norskehavet

Leif Nøttestad, Kjell Rong Utne
2017

Utbredelse, fangst og forskning av makrellstørje (Thynnus thunnus) i norsk økonomisk sone (NØS)

Leif Nøttestad, Øyvind Tangen, Kjell Rong Utne, Johannes Hamre
2017

Makrellstørja gjør comeback med stil

Leif Nøttestad, Kjell Rong Utne, Øyvind Tangen
2016

Final report of the Working Group on Integrated Assessments of the Norwegian Sea (WGINOR) 7-11 December 2015, Reykjavik, Iceland

Eydna í Homrum, Anna Ólafsdóttir, Gudmundur Oskarsson, Hildur Pétursdóttir, Héðinn Valdimarsson, Geir Huse, Hein Rune Skjoldal, Kjell Rong Utne, Øystein Skagseth, Elvar H. Hallfreðsson, Eneko Bachiller, Teunis Jansen, Gro Ingleid van der Meeren, Benjamin Planque, Tycho Anker-Nilssen, Svein Håkon Lorentsen
2016

Vitenskapelig bakgrunnsmateriale for forvaltningsplan for raudåte

Cecilie Broms, Espen Strand, Kjell Rong Utne, Solfrid Sætre Hjøllo, Svein Sundby, Webjørn Raunsgård Melle
2015

Nordsjømakrell

Leif Nøttestad, Kjell Rong Utne
2015

Makrellen er en velsignelse for verden og økosystemene

Leif Nøttestad, Espen Johnsen, Kjell Rong Utne
2015

Makrell: ICES godkjenner økt bestandsestimat fra ny trålmetode

Leif Nøttestad, John Willy Valdemarsen, Shale Rosen, Kjell Rong Utne
2014

2nd Interim Report of the Working Group on Integrated Assessments of the Norwegian Sea

Gudmundur Oskarsson, Geir Huse, Jan Arge Jacobsen, Eydna I. Homrum, Hein Rune Skjoldal, Webjørn Raunsgård Melle, Øystein Skagseth, Kjell Rong Utne, Leif Nøttestad, Are Salthaug, Gro Ingleid van der Meeren, Anne Kirstine Højholt Frie, Tycho Anker Nilssen, Svein-Håkon Lorentsen, Per Arneberg
2010

Spatial interactions between pelagic fish in the Norwegian Sea

Kjell Rong Utne, Geir Huse
2005

Acoustic shadowing in dense herring layers, measured from the ventral side by a bottom-mounted transducer

Egil Ona, Kjell Rong Utne
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)