Gå til hovedinnhold

Egil Karlsbakk

No image
Forsker
Telefon: 55238500
Avdeling: Smittespredning og sykdom

Ekspert på fiskesjukdommar og fiskeparasittar, med særleg fokus på nord-Atlantiske og Norske forhold. Taxonomi, biodiversitet, livssyklusar, vertsregister, utbreiing og patologi. Ei viktig rolle er identifisering av sjukdom og parasittar, funne av nyskjerrige eller bekymra folk (sports- og yrkesfiskarar etc.). Sjukdomsinteraksjonar oppdrett-villfisk, parasittar med næringsmiddelhygienisk betydning. Undervisning ved UiB, og masterstudiar UiB/HI. 

Arbeidsområde

Fiskesjukdommar og utbreiing av sjukdomsagens i villfisk og oppdrettsfisk:

  • Diversitet, vertsregister og utbreiing til norske Myxosporea (Myxozoa)
  • Kinetoplastide flagellatar hjå fisk ( Ichthyobodo, Cryptobia, Trypanosoma )
  • Parvicapsulose i oppdrettslaks – livssyklusstudiar på Parvicapsula parasitten
  • Ichthyophonus spp. og nærståande Mesomycetozoa i villfisk – vertar og smitteveiar
  • Spironucleose hos oppdrettslaks, vertsregister og Spironucleus salmonicida i villfisk
  • Utbreiining og genotypar av Betanodavirus i villfisk
  • Utbreiing av Francisella noatunensis, ein bakterie som infiserar torsk
  • Trichodina spp og andre trichodinider hos oppdrettsfisk
  • Fiskeparasittar i Noreg (biodiversitet)

Skalsjukdommar hjå krepsdyr (europeisk og amerikansk hummar)

Curriculum Vitae

1993 Cand. scient. Universitetet i Bergen (UiB) (Parasittologi)

2006 Dr. scient UiB

1993-2007 Tilsett UiB div. prosjekt fiskesjukdom/parasittologi

2007 (apr.)- Seniorforskar Havforskningsinstituttet

2011 (sep.) - Professor II (UiB) (bistilling)

2016 - Professor I UiB, bilstilling Havforskningsinstituttet

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)