Gå til hovedinnhold

Cathinka Krogness

No image
Senioringeniør
Telefon: 94132152
Avdeling: Bentiske ressurser

Arbeidsområde

Respirasjonsmålinger, dissekering, eksponeringsforsøk, stresstesting osv på svamp, havforsuringsforsøk på korall og tunikater, studier av korall og kråkeboller, kondisjonering av haneskjell og kamskjell, samt produksjon av larver til forsøk, respirasjon og spiseaktivitet på kamskjell og blåskjell, opparbeiding og stadiebestemmelse av reker, opparbeiding av sedimentprøver for fettsyreanalyser mm, bildebehandling av skjell-larver i programmet Image J (størrelsesmåling og deformitetsbestemmelse).

Tidligere jobbet med: produksjon av alger, Artemia og Calanus, hele produksjonssyklus på kveite, torsk og hyse (egginnsamling, klekkeri, plommesekkfase, startfôring, tilvenning til tørrfôr, tilvekst), opplæring av lærlinger innen mine fagfelt, samt oppfølgingsansvar for disse (1998-2016).

Curriculum Vitae

1998-dd: Havforskningsinstituttet, avd Austevoll

1998-2012: Hordaland Fylkeskommune (sensor ved praktisk utførelse av fagprøve i akvakultur)

1995-1997: Stolt Sea Farm, kveiteoppdrett

1989-1994: Cand. scient.-studier ved Universitetet i Trondheim (Vekst og kjemisk sammensetning av Isochrysis galbana (T. Iso) ved næringssaltbegrenset vekst)

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2023

High frequency monitoring of feeding activity in benthic suspension feeders

Antonio Aguera, Tore Strohmeier, Cathinka M. Krogness, Øivind Strand
Limnology and Oceanography : Methods
2018

Impact of particulate sediment, bentonite and barite (oil-drilling waste) on net fluxes of oxygen and nitrogen in Arctic-boreal sponges

James Kar-Hei Fang, Christine Rooks, Cathinka M. Krogness, Tina Kutti, Friederike Hoffmann, Raymond Bannister
Environmental Pollution (1987) 238 p. 948-958
2015

Metabolic responses of the deep-water sponge Geodia barretti to suspended bottom sediment, simulated mine tailings and drill cuttings

Kutti, T., Bannister, R., Helle, K., Krogness, C., Tjensvoll, I., Søvik, G.
Journal of Exp. Mar. Biol. 473 p. 64-72
2015

Metabolic responses of the deep-water sponge Geodia barretti to suspended bottom sediment, simulated mine tailings and drill cuttings

Tina Kutti, Raymond Bannister, Jan Helge Fosså, Cathinka M. Krogness, Ingrid Tjensvoll, Guldborg Søvik
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 473 p. 64-72
2011

Seasonal variability in nutrient regeneration by mussel Mytilus edulis rope culture in oligotrophic systems

Henrice M Jansen, Øivind Strand, Tore Strohmeier, Cathinka M. Krogness, Marc C.J. Verdegem, Aad C. Smaal
Marine Ecology Progress Series 431 p. 137-149
2007

Feeding behaviour and bioenergetic balance of Pecten maximus and Mytilus edulis in a low seston environment

Strohmeier, Tore, Strand, Oivind, Cranford, Peter, Krogness, M. Cathinka
Journal of Shellfish Research 26 (4) p. 1350-1350
1994

Vekst og kjemisk sammensetning hos Isochrysis galbana (Tahitian Strain) ved næringssaltbegrenset vekst

Krogness, M. Cathinka
Cand. scient.-avhandling p. 85

Faglige foredrag

2019

Can bomb calorimetry be used to determine the energy content of seston?

Tore Strohmeier, Øivind Strand, Cathinka M. Krogness

Rapporter og avhandlinger

2017

Ressursundersøkelse av taskekrabbe langs norskekysten - Rapport fra fangstregistreringer i 2001 - 2015

Guldborg Søvik, Maria Jenssen, Ann Merete Hjelset, Cathinka M. Krogness
2016

Effekter av utslipp av oppdrettsfôr på svamp

Tina Kutti, Cathinka M. Krogness, Vivian Husa
2008

An overview of Norwegian investigations of the shrimp stock off East Greenland in 1982-1986

Cathinka M. Krogness, Guldborg Søvik
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)