Gå til hovedinnhold

Åse Husebø

aase
Senioringeniør
Telefon: 41650146
Avdeling: Bunnfisk

Arbeidsområde

- Aldersbestemmelse
- Dagsoner pelagiske fisk
- Årssoner bunnfisk
- Shape-analyser otolitter
- Toktvirksomhet
- Otolittarkivet

Curriculum Vitae

Utdannelse:

1996 Cand. scient. i fiskeribiologi UiB

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Automatic interpretation of salmon scales using deep learning

Rune Vabø, Endre Moen, Szymon Smolinski, Åse Husebø, Nils Olav Handegard, Ketil Malde
Ecological Informatics 63
2018

Earlier hatching and slower growth, a key to survival in the early life history of Norwegian spring spawning herring

Aril Slotte, Åse Husebø, Florian Berg, Erling Kåre Stenevik, Arild Folkvord, Petter Fossum, Henrik Mosegaard, Frode Bendiksen Vikebø, Richard David Marriott Nash
Marine Ecology Progress Series 617-618 p. 25-39
2017

Spawning time of Atlantic herring (Clupea harengus) populations within a restricted area reflects their otolith growth at the larval stage

Florian Berg, Åse Husebø, Jane Aanestad Godiksen, Aril Slotte, Arild Folkvord
Fisheries Research 194 p. 68-75
2015

Latitudinal Gradient in Otolith Shape among Local Populations of Atlantic Herring (Clupea harengus L.) in Norway

Lisá Anne Libungan, Aril Slotte, Åse Husebø, Jane Amtoft Godiksen, Snæbjörn Pálsson
PLOS ONE 10
2014

The dynamics of a metapopulation: Changes in life-history traits in resident herring that co-occur with oceanic herring during spawning

Arne Johannessen, Georg Skaret, Lise Langård, Aril Slotte, Åse Husebø, Anders Fernø
PLOS ONE 9
2012

Spatio-temporal overlap of hatching in Norwegian spring-spawning herring and the spring phytoplankton bloom at available spawning substrata

Frode Bendiksen Vikebø, Anton Korosov, Erling Kåre Stenevik, Åse Husebø, Aril Slotte
ICES Journal of Marine Science 69 p. 1298-1302
2010

Effect of hatching date, vertical distribution, and interannual variasjon in physical forcing on northward displacement and temperature conditions of Norwegian spring-spawning herring larvae (Clupea harengus L.)

Vikebø, F. B., Husebø, Å., Slotte, A., Stenevik, E. K., and Lien,V. S.
ICES Journal of Marine Science 67 p. 1948-1956
2009

Effects of hatching time on year-class strength in Norwegian spring spawning herring (Clupea harengus L.)

Husebø, Å., Stenevik, E. K, Slotte, A., Fossum, P., Salthaug, A., Vikebø, F., Aanes, S., and Folkvord, A.
ICES Journal of Marine Science 66 p. 1710-1717
2007

Growth of juvenile Norwegian spring spawning herring related to temperature and acoustic abundance in the coastal and fjord nursery areas.

Husebø, Å., Slotte, A. and Stenevik, E.K.
ICES Journal of Marine Science 64 p. 1161-1172
2005

Mixing of populations or year class twinning in Norwegian spring spawning herring?

Husebø Å., A. Slotte, L. A.W. Clausen and H. Mosegaard
Marine and Freshwater Research 56 p. 1-10
2004

Haemoglobin variation in cod: a description of new variants and their geographical distribution

Husebø, Å., Imsland, A.K. and G. Nævdal
Sarsia 89 p. 369–378
2002

Distribution and abundance of fish in deep-sea coral habitats.

Åse Husebø, Leif Nøttestad, Jan Helge Fosså, Dag Mathias Furevik, Søren Jørgensen
Hydrobiologia 471 p. 91-99
1999

A comparison of genetic variability in artificial and natural populations of brown trout in a regulated river system

Linløkken, A., Taugbol, T., Næss, T. Igland, O. and Å. Husebø
Regulated Rivers-Research & Management 15 (1-3) p. 159-168

Faglige foredrag

2014

Post-settlement growth of hake from the Norwegian coast based on otolith microstructure analysis: Evidence for countergradient variation?

Arved Staby, Jane Amtoft Godiksen, Christel Krossøy, Åse Husebø, Audrey J. Geffen

Poster

2015

Discrimination of mixing Atlantic herring (Clupea harengus) populations during spawning season based on otolith growth at the larval stage

Florian Eggers, Åse Husebø, Jane Amtoft Godiksen, Aril Slotte

Rapporter og avhandlinger

2024

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2023. Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet

Vidar Wennevik, Eva Bonsak Thorstad, Elisabeth Stöger, Vegard M. Ambjørndalen, Tonje Aronsen, Ola Håvard Diserud, Per Tommy Andersen-Fjeldheim, Bjørn Florø-Larsen, Kevin Alan Glover, Mikko Petteri Heino, Åse Husebø, Kristina Johansen, Marius Kambestad, Sofie Knutar, Gitte Løkeberg, Øystein Skaala, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Ingrid Solberg, Vegard Pedersen Sollien, Enghild Steinkjer, Harald Sægrov, Tine Solvoll Tønder, Kurt Urdal, Kjell Rong Utne, Gunnel Marie Østborg
Rapport fra havforskningen
2024

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2023. Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet

Vidar Wennevik, Eva Bonsak Thorstad, Elisabeth Stöger, Vegard M. Ambjørndalen, Tonje Aronsen, Ola Håvard Diserud, Per Tommy Fjeldheim, Bjørn Florø-Larsen, Kevin Alan Glover, Mikko Petteri Heino, Åse Husebø, Kristina Johansen, Marius Kambestad, Sofie Knutar, Gitte Løkeberg, Øystein Skaala, Helge Skoglund, Monica Favnebøe Solberg, Ingrid Solberg, Vegard Pedersen Sollien, Enghild Steinkjer, Harald Sægrov, Tine Solvoll Tønder, Kurt Urdal, Kjell Rong Utne, Gunnel Marie Østborg
Rapport fra havforskningen
2024

Fordeling og mengde av tobis i norsk sone av Nordsjøen i mai 2023 — Tobistokt i Nordsjøen 23. april – 13. mai 2023

Espen Johnsen, Hector Pena, Ronald Pedersen, Åse Husebø, Lisbet Solbakken
Toktrapport
2022

Gytefeltskartlegging Nordøstarktisk hyse: Toktnummer 2022609

Edda Johannesen, Heidi Kathrine Gabrielsen, Håvard G Frøysa, Else Agnete Holm, Åse Husebø, Ronald Pedersen, Marianne Petersen, Silje Elisabeth Seim
2019

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet

Tonje Aronsen, Gunnar O Bakke, Bjørn Torgeir Barlaup, Johan Henrik Hårdensson Berntsen, Ola Håvard Diserud, Peder Fiske, Per Tommy Fjeldheim, Bjørn Florø Larsen, Kevin Glover, Mikko Petteri Heino, Åse Husebø, Tor Næsje, Helge Skoglund, Vegard Pedersen Sollien, Harald Sægrov, Kurt Urdal, Vidar Wennevik
2000

Sluttrapport for overvåkning av fiskeegg og – larver, samt dyreplankton på Draupnerfeltet i Nordsjøen 1997-1998

Husebø, Å. & A. Hassel 2000
– Interne notat Nr.6-2000 p. 58
2000

Distribution and concentration of fish in areas with deep sea corals

Åse Husebø, Leif Nøttestad, Dag Mathias Furevik, Jan Helge Fosså, Sebastian Jørgensen
1999

Effekt av Kristin kondensat på sildelarver ved ulike stadier i utviklingen.

Sergistad, B., Å. Husebø, C. Cooper, M. Fonn, S.I. Kristiansen & K. Westrheim
p. 31
1998

Sammensetningen av dyrplankton og fiskeegg og –larver på Kristin Nord-feltet i perioden april til september1998

Hassel, A. & Å. Husebø
Interne notat p. 30
1996

Geografisk fordeling av hemoglobintyper hos torsk, Gadus morhua L. Hovedfagsoppgave i fiskeribiologi Institutt for Fiskeri- og Marinbiologi, Universitetet i Bergen.

Husebø, Å.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)