Gå til hovedinnhold

Ann Merete Hjelset

ann
Forsker
Telefon: 99506229
Avdeling: Bentiske ressurser

Arbeidsområde

Jeg er ansatt som forsker i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser. Her jobber jeg med bestandsrådgivning og utbredelse av kongekrabbe, økologiske effekter av kongekrabbe, og reproduktive parametere hos kongekrabbe.

Curriculum Vitae

Jobberfaring

2012- Forsker 1109, Havforskninginstituttet
2004-2012 Forsker 1108, Havforskninginstituttet
2003-2003  Avdelingingeniør Havforskninginstituttet
2000-2002 Fast ansatt havforskerassistent, avdeling for Marine Ressurser ved Fiskeriforskning Tromsø
1999-2000  Fast ansatt som konsulent ved Akvaplan-niva. Jobbet i hovedsak med miljøprosjekt og oppdrett.
1998-1999  Vikariat som konsulent hos Akvaplan-niva, jobbet i hovedsak med miljøprosjekt, både innenfor Miljø- og Akvakulturavdelingen.
1998-1998  Engasjert som Forsker III på kortidskontrakt hos Fiskeriforskning i Tromsø. Jobbet med konsekvenser av bifangst av kongekrabbe under utøvelse av garn og linefiske i Øst-Finnmark. Arbeidet inkluderte utarbeidelse av spørreskjema som innsamlingsmetode av data, intervju av fiskere og behandling av innsamlete opplysninger. Assistent på kongekrabbetokt.
1998-1998  Stilling som prosjektmedarbeider ved Akvaplan-niva, med arbeid innenfor kystprosjekt, Nordsjøprosjekt og Svalbard-prosjekt.
Januar- Mars 98 Jobbet som hjelpelærer og feltassistent på kurs (F-130 Akvatisk økologi, Bio-224 Zoologi II, Bio-201 Marin Biologi I) ved Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø.
1997 – 1998 Sporadisk engasjert ved Fiskeriforskning, Senter for Marine Ressurser, som toktassistent og med opparbeiding av magemateriale fra kongekrabbe.
Juli - August 97  Jobbet totalt 156,5 timer med sortering av biologisk bunndyrsmateriale fra Nordsjøen ved Akvaplan-niva.
Mars 97 Feltassistent på kurs for Akvatisk økologi, ved Norges Fiskerihøgskole.
September 93 Deltok som assistent ved rotenon behandlingen av Rauma vassdraget i Møre og Romsdal høsten 1993.
Utdannelse
2012 Philosophiae doctor, Universitetet i Tromsø. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Female life-history parameters in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus, Tilesius 1815) in the Barnets Sea: a study of temporal and spatial variation in three Norwegian fjords
1998 Cand. scient Norges Fiskerihøgskole (NFH), Universitetet i Tromsø, Marin zoologi og ressursbiologi. Oppgavens tittel er “Feeding habits of bearded seals (Erignathus barbatus) in the Svalbard area, Norway”.
1995-1997 Hovedfagsstudent ved Norges Fiskerihøgskole (NFH), med arbeidsplass ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS), seinere NFH.
1994-1995 Årsstudent ved studieretning Arktisk biologi ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS).
Avsluttet Cand.mag.-graden i løpet av året.
1991-1994 Begynte som student ved Universitetet i Trondheim. Tok grunnfag i matematikk første året og gikk deretter over på biologi, og fortsatte studiene med hovedvekt innenfor biologi.
1990-1991 Avsluttet gymnas ved Molde videregående skole våren 1990. Tok eksamen philosophicum ved Universitetet i Bergen, via fjernundervisning i Molde høsten 1990. Var ellers elev ved Molde videregående skole, hvor jeg tok eksamen i 3 FY våren 1991.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2023

Modelled dispersal of snow crab (Chionoecetes opilio) larvae and potential settlement areas in the western Barents Sea

Mats Brockstedt Olsen Huserbråten, Ann Merete Hjelset, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Carsten Hvingel, Ann-Lisbeth Agnalt
ICES Journal of Marine Science 80 p. 1342-1350
2022

Genetic analysis of the exploited snow crab (Chionoecetes opilio) in the Barents Sea - possibilities of origin

Geir Dahle, Bernard Sainte-Marie, Sarah L. Mincks, Eva Farestveit, Knut Eirik Jørstad, Ann Merete Hjelset, Ann-Lisbeth Agnalt
ICES Journal of Marine Science 79 p. 2389-2398
2022

Working Group on the Integrated Assessments of the Barents Sea (WGIBAR)

Elena Eriksen, Anatoly A. Filin, Jon Aars, Espen Bagøien, Alexandr Benzik, Bjarte Bogstad, Stepan Boitsov, Padmini Dalpadado, Andrey V Dolgov, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Per Fauchald, Sylvia Frantzen, Harald Gjøsæter, Anne Gordeeva, Bjørn Einar Grøsvik, Hilde Elise Heldal, Ann Merete Hjelset, Berengere Husson, Carsten Hvingel, Randi Brunvær Ingvaldsen, Edda Johannesen, Hanne Johnsen, Lis Lindal Jørgensen, Stine Karlson, Roman Klepikovskiy, Kit M. Kovacs, Yuri A. Kovalev, Pavel Krivosheya, Alexandra Kudryashova, Anna Mikhina, Nina Mikkelsen, Mikhail Novikov, Tatiana Prokhorova, Irina P. Prokopchuk, Dmitry A. Prozorkevich, Jon Rønning, Alexey A. Russkikh, Georg Skaret, Hiroko Kato Solvang, Nataliya Strelkova, Alexandr Trofimov, Gro Ingleid van der Meeren, Denis Zacharov, Kseniya Zaytseva, Nils Inge Øien
ICES Scientific Reports 4
2022

Infaunal and epifaunal secondary production in the BarentsSea, with focus on snow crab (Chionoecetes opilio)preyresources and consumption

Børge Holte, Mona Maria Fuhrmann, Anne Helene S. Tandberg, Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset
ICES Journal of Marine Science
2021

Highly mixed impacts of near-future climate change on stock productivity proxies in the North East Atlantic

Olav Sigurd Kjesbu, Svein Sundby, Anne Britt Sandø, Maud Alix, Solfrid Sætre Hjøllo, Maik Tiedemann, Mette Skern-Mauritzen, Claudia Junge, Maria Fossheim, Cecilie Broms, Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann, Kjell Harald Nedreaas, Elena Eriksen, Hannes Höffle, Ann Merete Hjelset, Cecilie Kvamme, Yves Reecht, Halvor Knutsen, Asgeir Aglen, Ole Thomas Albert, Erik Berg, Bjarte Bogstad, Caroline Durif, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Åge Sigurd Høines, Carsten Hvingel, Edda Johannesen, Espen Johnsen, Even Moland, Mari Skuggedal Myksvoll, Leif Nøttestad, Erik Joel Steinar Olsen, Georg Skaret, Jon Egil Skjæraasen, Aril Slotte, Arved Staby, Erling Kåre Stenevik, Jan Erik Stiansen, Martina H. Stiasny, Jan Henry Sundet, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Huse
Fish and Fisheries 23 p. 601-615
2021

Taxonomic and genetic confirmed findings of snow crab (Chionoecetes opilio) larvae in the Barents Sea

Ann Merete Hjelset, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Jon-Ivar Westgaard, Ann-Lisbeth Agnalt
Polar Biology 44 p. 2107-2115
2021

Snow crab (Chionoecetes opilio), a new food item for North-east Arctic cod (Gadus morhua) in the Barents Sea

Rebecca Emma Holt, Carsten Hvingel, Ann-Lisbeth Agnalt, Andrey V. Dolgov, Ann Merete Hjelset, Bjarte Bogstad
ICES Journal of Marine Science 78 p. 491-501
2021

Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea

Odd Børre Humborstad, Lasse Krøger Eliassen, Sten Ivar Siikavuopio, Svein Løkkeborg, Ólafur Arnar Ingólfsson, Ann Merete Hjelset
Marine Pollution Bulletin 173, Part A p. 1-7
2021

Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea

Odd Børre Humborstad, Lasse Krøger Eliassen, Sten Ivar Siikavuopio, Svein Løkkeborg, Ólafur Arnar Ingólfsson, Ann Merete Hjelset
Marine Pollution Bulletin 173 p. 1-7
2019

A first fecundity study of the female snow crab Chionoecetes opilio Fabricius, 1788 (Decapoda: Brachyura: Oregoniidae) of the newly established population in the Barents Sea

Hanna Ellerine Helle Danielsen, Ann Merete Hjelset, Bodil Bluhm, Carsten Hvingel, Ann-Lisbeth Agnalt
Journal of Crustacean Biology 39 p. 485-492
2018

Effects of the invasive red king crab on food web structure and ecosystem properties in an Atlantic fjord

Torstein Pedersen, Mona Maria Fuhrmann, Ulf Lindstrøm, Einar Magnus Nilssen, Trond Ivarjord, Virginie Ramasco, Lis Lindal Jørgensen, Jan Henry Sundet, Knut Sivertsen, Emma Kube, Ann Merete Hjelset, Christer Michaelsen, Geir Helge Rødli Systad, Fredrika Norrbin, Martin Svenning, Arne Jostein Bjørge, Henning Steen, Kjell Tormod Nilssen
Marine Ecology Progress Series 596 p. 13-31
2014

Fishery-induced changes in Norwegian red king crab (Paralithodes camtschaticus) reproductive potential

Hjelset, Ann Merete
ICES Journal of Marine Science 71 p. 365-373
2012

Reduced size composition and fecundity related to fishery and invasion history in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus) in Norwegian waters

Ann Merete Hjelset, Einar Magnus Nilssen, Jan Henry Sundet
Fisheries Research 121 p. 73-80
2008

Size at sexual maturity in the female red king crab (Paralithodes camtschaticus) in a newly settled population in the Barents Sea, Norway

Ann Merete Hjelset, Jan H. Sundet, Einar Magnus Nilssen
Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 41 p. 173-182

Faglige foredrag

2023

Spatiotemporal cross-validation of three survey methods for improved abundance indices of red king crab (Paralithodes camtschaticus)

Johanna Bjånes Marcussen, Ann Merete Hjelset, Fabian Zimmermann, Guldborg Søvik, Ane Timenes Laugen, Carsten Hvingel
2023

Spatiotemporal cross-validation of three survey methods for improved abundance indices of red king crab (Paralithodes camtschaticus)

Johanna Bjånes Marcussen, Ann Merete Hjelset, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Carsten Hvingel, Guldborg Søvik, Ane Timenes Laugen, Fabian Zimmermann
2023

Survey time series integration: comparing video observations of snow crab (Chionoecetes opilio) in the Barents Sea with demersal trawl and pot data

Georgina Vickery, Ann Merete Hjelset, Mikko Petteri Heino, Fabian Zimmermann
2022

Catches in abandoned snow crab pots in the Barents Sea

Lasse Krøger Eliassen, Odd Børre Humborstad, Ann Merete Hjelset, Anette Hustad, Svein Løkkeborg, Gustav Martinsen, Sten Ivar Siikavuopio, Martin Wiech
2021

National Report from Norway, 2021

Anders Jelmert, Vivian Husa, Jan Henry Sundet, Ann Merete Hjelset, Ann-Lisbeth Agnalt, Carsten Hvingel, Per Erik Jorde

Rapporter og avhandlinger

2024

Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område – 2022 - Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 05. september – 26. september 2022 (2022624)

Ann Merete Hjelset, Maria Jenssen, Erik Schuster, Siri Aaserud Olsen, Marita Larsen, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Ragni Olssøn, Mona Maria Fuhrmann, Reidar Johannesen
Toktrapport
2024

Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område - 2023 - Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 04.-28. september 2023 (2023006016)

Ann Merete Hjelset, Maria Jenssen, Erik Schuster, Siri Aaserud Olsen, Marita Larsen, Ragni Olssøn, Mona Maria Fuhrmann, Reidar Johannesen, Rune Strømme
Toktrapport
2023

Working Group on the Biology and Life History of Crabs (WGCRAB; outputs from 2020–2022 meetings)

Carlos Mesquita, Ann-Lisbeth Agnalt, Francis Binney, Samantha Blampied, Paul Chambers, Matthew Coleman, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Alisa Ellis, Jack Emmerson, Elena Guijarro, Ann Merete Hjelset, Natalie Hold, Carsten Hvingel, Idongesit Ikpewe, Alf Ring Kleiven, Alexandros Kokkalis, Johanna-Luise Kozák, Martial Laurans, Johanna Bjånes Marcussen, Guillermo Martin, Carrie McMinn, Alec Moore, Darrell Mullowney, Emily Roebuck, Samantha Stott, Jan Henry Sundet, Oliver Tully, Martin Wiech, Fabian Zimmermann
2023

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet - Status og rådgivning for 2024

Ann Merete Hjelset, Carsten Hvingel, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann, Odd Børre Humborstad, Terje Jørgensen, Svein Løkkeborg, Neil Anders
Rapport fra havforskningen
2023

Råd om fiske av snøkrabbe i 2024

Ann Merete Hjelset, Carsten Hvingel, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann, Odd Børre Humborstad, Terje Jørgensen, Svein Løkkeborg, Neil Anders
Rapport fra havforskningen
2023

Survey report from the joint Norwegian/Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea and the adjacent waters August- December 2022

Geir Odd Johansen, Dmitry Prozorkevich, Alexander Trofimov, Randi Brunvær Ingvaldsen, Tatiana Prokhorova, Bjørn Einar Grøsvik, Pavel Krivosheya, Espen Bagøien, Sarah Joanne Lerch, Irina Prokopchuk, Elena Eriksen, Berengere Husson, Georg Skaret, Edda Johannesen, Bjarte Bogstad, Kristin Windsland, Hannes Höffle, Rupert Wienerroither, Carsten Hvingel, Andrey Dolgov, Ann Merete Hjelset, Sergey Bakanev, Aleksei Stesko, Lis Lindal Jørgensen, Nils Inge Øien, Frederike Boehm, Natalia Strelkova, Daria Blinova, Roman Klepikovskiy, Per Fauchald, Gro Ingleid van der Meeren
IMR/PINRO Joint Report Series
2023

Bestandsvurdering av kongekrabbe 2023 og råd for 2024

Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset, Mona Maria Fuhrmann, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann
Rapport fra havforskningen
2023

Råd om fiske på kongekrabbe i 2024

Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset, Mona Maria Fuhrmann, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann
Rapport fra havforskningen
2022

Alien marine species in Norway - Mapping, monitoring and assessment of vectors for introductions

Vivian Husa, Ann-Lisbeth Agnalt, Johan Henrik Hårdensson Berntsen, Tone Falkenhaug, Frode Fossøy, Elisabet Forsgren, Ellen Sofie Grefsrud, Ann Merete Hjelset, Frank Ole Hanssen, Even Husby, Anders Jelmert, Stein Mortensen, Siri Aaserud Olsen, Hanno Sandvik
2021

Working group on the biology and life history of crabs (WGCRAB; outputs from 2019 meeting)

Ann-Lisbeth Agnalt, Ann Merete Hjelset, AnnDorte Burmeister, Carlos Mesquita, Darrell Mulloway, Fabian Zimmermann, Jack Emmerson, Jan Henry Sundet, M Laurans, Martin Wiech, Matthew Coleman, Paul Chambers, Rosslyn McIntyre, Samantha Stott, Sara Clarke, Snorre Bakke
2020

Kunnskapsgrunnlaget for taskekrabbe langs norskekysten

Fabian Zimmermann, Maria Jenssen, Kjell Harald Nedreaas, Guldborg Søvik, Ann Merete Hjelset, Snorre Bakke
2019

A “snowcrab-bag” attached to the fishing line of Campelen 1800 research trawl : Does it affect the catch rates and species composition in the cod end?

Asgeir Aglen, Alexander Pavlenkov, Ann Merete Hjelset, Edvin Fuglebakk, Arill Engås
2017

Ressursundersøkelse av taskekrabbe langs norskekysten - Rapport fra fangstregistreringer i 2001 - 2015

Guldborg Søvik, Maria Jenssen, Ann Merete Hjelset, Cathinka M. Krogness
2016

Fangsteffektivitet i dykkebasert fiske etter stort kamskjell (Pecten maximus) i Sør-Trøndelag

Øivind Strand, Tore Strohmeier, Ann Merete Hjelset, Ellen Sofie Grefsrud
2012

Kongekrabbe i Norsk sone, Bestandstaksering og rådgivning 2014

Jan Henry Sundet, Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset
2012

Female life-history parameters in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus, Tilesius 1815) in the Barents Sea: A study of temporal and spatial variation in three Norwegian fjords

Hjelset, Ann Merete
2012

Kongekrabbe i norsk sone, Bestandstaksering og rådgivning 2012

Jan Henry Sundet, Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset
2003

Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2002

Ann Merete Hjelset, Jan Henry Sundet, Brynjulf Fermann
2002

Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2001

Jan Henry Sundet, Ann Merete Hjelset, Brynjulf Fermann
2002

Toktrapport fra haneskjellundersøkelser i Porsangerfjorden 9. – 11. april 2002

Jan Henry Sundet, Ann Merete Hjelset
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)