Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (215) Viser 1 - 30mann ved dreiebenk
HI-historie

Møt havforskningens Reodor Felgen

20.12.2023

Når havforskerne trenger nye og skreddersydde duppedingser, er det kun ett sted som duger: Harald Fitjes verksted.Nærbilde av en perlesnormanet.

Førebels resultat: Færre perlesnormanetar i merd med skjørt

19.12.2023

I lys av oppblomstringa av den giftige maneten, granskar havforskarane mogelegheita for avbøtande tiltak.Flatøsters på bunn
kronikk

I Rogaland er det fremdeles håp for flatøstersen

19.12.2023

I resten av Europa er flatøsters kun forbeholdt historiebøkene og dyre restaureringsprosjekter. Tekniker og mannskap på dekk. De inspiserer revnede flagg som har vært festet i bøyer, og nå byttes ut.
HI-historie

Henter «julebrev» fra torsken i Finnmark

18.12.2023

Mens andre pynter til jul, er teknikere fra HI i Finnmark for å sørge for at torsken kan «skrive hjem» også til neste år.Ein liten sjøhest under vatn. SJøhesten er lys rosa i fargen, og har svakt krumma hale

Denne bitte lille Sotra-turisten gjev forskarane hakeslepp

14.12.2023

I løpet av ein dryg månad har tre sjøhestar langs norskekysten vorte melde inn til havforskarane.En mann i oljehyre står ved et bord. På bordet ligger en stor torsk, som skal merkes.

Store torske-hoer ligg ikkje på latsida – dei er meir aktive enn småfrøknene

08.12.2023

Dei store ho-torskane beveger seg langt meir mellom gytefelt enn dei mindre individa. Et nært utsnitt av en vassild som ligger sammen med flere fisk. Vassilden er kjennetegnet av at den har store øyne

Har sjekka fiskekake-fisken for framandstoff

07.12.2023

Nokre få filetprøver hadde nivå som var høgare enn grenseverdiane.mann legger sild ned i kurv med flere sild i

Sunnmørsk sild er ikkje lokal

06.12.2023

Havforskarane finn ikkje særeigne bestandar i sunnmørsfjordane. mann henter prøve med fisk

Nå blir to av tre prøver levert til HI

05.12.2023

– Vi er på rett vei, men det er behov for ytterligere forbedring, sier forsker om prøvene som er viktige for bestandsvurderingerEn kvinnelig forsker sitter i styrehuset på en båt og ser på en skjerm

Slangestjerner, svampskogar og sjøfjør – no skal Noregs djupaste fjord granskast

04.12.2023

Havforskarane granskar kva sårbare naturtypar som lever på botnen av Sognefjorden og Tysfjorden.Mann i blå genser og blå jeans i et rom med blå fliser og masse forskjellig utstyr.

Nytt lydforsøk: Klarte å retningsbestemme menneskeskapt lyd i Bjørnafjorden

01.12.2023

Forskerne brukte dyrenes egen metode: partikkelbevegelse i vannet.Undervannsbilde av blåskjell som vokser på stein

Skal sjekke om laksen kan ete blåskjel

29.11.2023

Innan 2030 bør alt oppdrettsfôr vere frå ei berekraftig kjelde. Havforskarar skal no granske om blåskjel kan vere framtidas alternativ.Feltarbeid lakselus i Etne

Over 30 prosent dødelighet på laksesmolt fra Hardanger og Sogn

28.11.2023

Det viser den årlige lakselusovervåkingen på vill laksefisk.portrettfoto av en opptint brosme

Lette etter kveis i brosme – snublet over parasitt som gir gelé-filet

28.11.2023

Kudoa er ikke tidligere dokumentert i norsk torskefisk.luseovervåking

Skottelus er ikke feilkilde i lusetellingen

27.11.2023

Nye resultat viser at det er lite skottelus på vill laksefisk undersøkt i den nasjonale lakselusovervåkingen.Sjø med oppdrettsanlegg, fjell i bakgrunnen, snø og dunkelt lys.

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk

27.11.2023

Produksjonsområde 3 fra Karmøy til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av utvandrende villaks forårsaket av lakselus.Flere sammensatte bilder: laks med lus på, oppdrettslaks som svømmer, kart over Norge med merking av produksjonsområder. Fargesymbol som illustrerer trafikklys.

HI har levert oppdatert kunnskap

27.11.2023

Har oppdatert kunnskapsgrunnlaget om lakselus og påvirkning på vill laksefisk. Liten og mørkegrå sel ligger på land og kikker inn i kameraet med store øyne

Faren for at steinkobber blir fanget av fiskegarn er størst ved Hitra og Frøya om sommeren

23.11.2023

Ny modell viser hvor og når det er størst risiko for at steinkobber blir tatt av garn langs norskekysten.mann i arbeidsklær med laks på brett foran seg

Perlesnormanet har skada oppdrettsfisk fleire stadar

22.11.2023

Havforskingsinstituttet har måtte avlive eigen fisk grunna dyrevelferden etter manet-åtak på sjøanlegget i Austevoll. Bergnebb som svømmer

Større minstemål skal hindre leppefisk i å rømme fra oppdrettsnøter

21.11.2023

Forskerne anbefaler nye minstemål for bergnebb og grønngylt.Snøkrabber på nettinggulv i en teine under vann.

Hvordan kan snøkrabbefisket bli mer miljø- og ressursvennlig?

20.11.2023

I flere år har forskere testet mulige løsninger for økt effektivitet og forbedret seleksjon og velferd.en skål med iskrem foran en torsk

Fant jod i iskrem

16.11.2023

Men det betyr ikke at du bør droppe torsken til fordel for vaniljeisen.Ein perlesnormanet under vatn. Perlesnormaneten ser ut som ei glitterremse

Slik kan perlesnormanet påverke oppdrettsfisk

15.11.2023

Kolonimaneten kan dele seg i små bitar og såleis trenge inn i merdar.
Flatøsters på bunn

Østers fra Rogaland kan brukes for å hjelpe syke skjell i Europa

13.11.2023

Men da trenger vi å vite mer om hvordan det står til med bestandene.kollasj med tre bilder: foto av kvinne som undersøker pukkellaks, foto av 12 pukkellakser som ligger på en brygge, og nærfoto av en lakselus på en laksehale

Fant lus også på pukkellaks

07.11.2023

Forskerne registrerte både lakselus og skottelus på den invaderende stillehavslaksen under sommerens lakselusovervåkning.Kvinne smiler til kamera, står foran plakat

Den internasjonale konferansen om spøkelsesfiske

07.11.2023

7.-8. november arrangerte HI med flere den internasjonale konferansen om spøkelsesfiske i Arendal. Ein perlesnormanet under vatn. Perlesnormaneten er ei lang remse, med mange korte trådar.

Sett perlesnormanet? Registrer funnet ditt her

03.11.2023

Kolonimaneten kan føre til skadar på fisk.Tre kongekrabber ligger på en benk

Anbefaler nedgang i kvoten på kongekrabbe

01.11.2023

Årets kongekrabbetokt avdekket betydelig nedgang i bestanden. HI anbefaler derfor at kvoten i 2024 ikke overstiger 966 tonn.dekket på en båt i fart med en blå fjord og snøkledde fjelltopper i bakgrunnen

Førdefjorden: Dei minste partiklane kan føre til større spreiing enn det tillatne

31.10.2023

– Vi meiner desse resultata underbyggjer at sjødeponi ikkje ein berekraftig bruk av Førdefjorden, seier forskingsdirektør. Representanter fra sameksistensutvalget samlet på en brygge på Nordnes

Sameksistensgruppa diskuterer framtida for havvind

30.10.2023

OED si sameksistensgruppe møttest i Bergen for siste forskingsnytt og diskusjonar om følgjene av havvindsutbygging på norsk sokkel.