Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (251) Viser 1 - 30HIs båt utenfor Kvænangen mens forskerne merker en knølhval

Hvalene filmer når forskerne tester skremmelyder

22.12.2022

Målet er å hindre at hvalene blir fanget i nota under sildefisket.luseovervåking

Mye lakselus på Vestlandet i 2022 også

21.12.2022

Lite lus i Boknafjorden, mye i Hardanger og Sogn - og lite i Romsdals-, Trondheims- og Altafjorden.Håkon Otterå foran fangstprøvepakkene

– Nå haster det med de glemte fangstprøvene

21.12.2022

På mottaksanlegg og i frysere på fiskefartøy over hele landet ligger det omtrent 200 fangstprøver som HI trenger. Nå.sukkertare

Jod fra sukkertare tas mindre opp i kroppen

20.12.2022

I en ny studie har forskere sett at jod fra sukkertare tas mindre opp i kroppen, sammenlignet med jod fra kosttilskudd.kollasj som viser pukkellaks, amfipode, ungsild, småsei og krill.

Har avslørt pukkellaksens diett i sjøen

20.12.2022

Den spiste det den kom over på beite i hele Norskehavet.Forside av tidsskriftet Naturen nr 6 2022 om hav og klima, med illustrasjonsbilde av bølger.

Klimaendringer påvirker alt fra badetemperatur til fiskevelferd og sjømat

19.12.2022

I den nye utgaven av tidsskriftet Naturen om hav og klima kan du lære mer om hvordan det skjer.Lysefjorden møter Høgsfjorden i Rogaland erlend

– Kysten har størst risiko for negativ påvirkning

19.12.2022

Havområdene med størst risiko for å bli påvirket negativt av oss mennesker, er de som ligger nærmest kysten. Man i våtdrakt står i fjæra mens en annen mann dykker.

Søkelys på økosystemet i Skagerrak

16.12.2022

Skal peike på løysingar for å betre miljøtilstanden i Skagerrak inn i ei varmare og meir variabel framtid.Portrettfoto av Geir, sjø i bakgrunnen.

Ser inn i Nordens klima-framtid

16.12.2022

Skal skaffe ny viten om klimaendringer i nordiske havområder – fra Østersjøen via Kattegat og helt opp til Barentshavet.Snøkrabbe filmet med videorigg på bunnen av Barentshavet.

Mer enn nok mat til snøkrabben i Barentshavet

14.12.2022

Matfatet i Barentshavet er stort nok for den innvandrede snøkrabben.Portrettbilde av smilende kvinne med brunt og krøllete hår.

Linn Cecilie Moholt blir ny digital direktør

13.12.2022

Hun har sin første arbeidsdag 1. mars.Mann og to barn står med ryggen til kamera på en brygge og fisker.
kronikk

Hva betyr klimaendringene for norsk sjømat?

12.12.2022

Kan påvirke både næringsinnholdet i sjømaten vi spiser, og vilkårene for å produsere den.modellert havbunn
kronikk

Solid ballast for videre kystnær kartlegging

08.12.2022

Resultatene fra pilotprosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» peker ut kursen framover.foto av kvinne i baugspydet på seilskip, med skipet i bakgrunnen

Samler inn et hav av data fra jordomseilingen

08.12.2022

De første 13 månedene av jordomseilingen samlet «Statsraad Lehmkuhl» inn over 8,6 terabyte med forskningsdata.Koraller som står tett i tett. Innimellom vokser det svamper.

Kartlegger korallrevet ved Tisler

07.12.2022

Tislerrevet i Ytre Oslofjord ble oppdaget i 2002. Først nå begynner kartleggingen av det.Renseanlegg for kloakk.
kronikk

Avføringen avslører deg

06.12.2022

Visste du at kloakk kan hjelpe forskerne med å oppdage bakterier som er resistente mot antibiotika?Flere sammensatte bilder: laks med lus på, oppdrettslaks som svømmer, kart over Norge med merking av produksjonsområder. Fargesymbol som illustrerer trafikklys.

Ny trafikklysvurdering: HI har levert mye av kunnskapsgrunnlaget

06.12.2022

Kunnskap og data om lakselus fra både feltaktivitet og modeller inngår i HI sin leveranse til trafikklyssystemet.forskere plukker krill fra bord

Lite bifangst i krillfisket i Sørishavet

05.12.2022

Det fanges lite uønskte dyr i krillfiskeriet lengst sør i verden, viser ny forskning. Nærbilde av en snøkrabbe

Anbefaler økning i snøkrabbekvoten

01.12.2022

Kvoterådet for snøkrabbe i Barentshavet i 2023 innebærer en økning på drøye 1000 tonn.Illustrasjonsbilde som viser fiskebåtar på sjøen, snøkledde fjell i bakgrunnen.

Høge utslepp gir større klimarisiko for fiskebestandar

01.12.2022

Havforskarar har analysert korleis 13 nøkkelbestandar vil utvikle seg i tre ulike klimascenario.Spekkhogger under vann ser opp i kamera

18 storhvaler fanges i norske sildenøter hvert år, men de fleste overlever

30.11.2022

I snitt fanges 7 knølhvaler og 11 spekkhoggere i norske sildenøter hvert år. Men flesteparten slipper fra det med livet i behold.Båt på sjøen med større båt i bakgrunnen. Illustrasjonsbilde fra forskingsforsøk.

Gytetorsk stakk ikkje av då forskarane skaut med seismikk

29.11.2022

I to år har forskarane utsett torsk for kraftige smell frå luftkanonar under gytesesongen og spora åtferda deira. No er resultata frå forsøket klare.foto av hummer

Hummar i reservat vaks raskare

28.11.2022

Tidlegare har ein trudd det var motsett: At fleire om føda betyr lågare vekst.Bilde av svamp som har havnet i bunnen av et trålspor,

Store mengder trålspor nord for Svalbard

24.11.2022

Før toktstart forventet de å finne store områder med uberørt havbunn – og ett og annet trålspor fra fiskeriaktivitet. Fasiten viser et helt annet resultat.Dronebilde av et oppdrettsanlegg

Slik halverte forskerne mengden lakselus i et oppdrettsanlegg

24.11.2022

De kombinerte hyllevare med en ny strategi: Flytt laksen ned – og opp – unna lusa.Bakterier

Problembakterien Klebsiella finnes også i havet

23.11.2022

For første gang har forskere undersøkt problembakterien Klebsiella pneumoniae i havet. Konklusjon: Den finnes mest langs kysten, men lite i fisk og i åpent hav.
Bilde av juksarenner fra Havglans

Veksten påvirker makrellens vandringer

21.11.2022

Gjenfangstdata fra merkeforsøk viser at makrellen tar nye veier og drar lenger etter hvert som den blir eldre og større.kveis fra sel

Parasitten kveis: Disse larvene kan du finne i fiskekjøttet

18.11.2022

Har du noen gang oppdaget levende mark i fisken du skulle tilberede? De små hvite markene kalles for kveis og er samlebegrepet på larvene av parasittiske rundorm som er vanlig å finne hos fisk.haatuft

Hva smaker oppdrettskveite som har fått forskjellig fôr?

17.11.2022

Sammen med Michelin-kokk Christopher Haatuft arrangerte vi en uhøytidelig smakstest.Båt på strand, flere fiskebåtar på sjøen.

Militærkupp satte stopper for forskningssamarbeid

16.11.2022

Men fire studenter fra Myanmar fikk fullføre sine masteroppgaver i Norge. De er nå tilbake i hjemlandet med verdifull kompetanse i bagasjen.