Gå til hovedinnhold

Vil utstyre deg med KI mot rømt oppdrettslaks

Forskere, utviklere og gründere går sammen om nye verktøy for å ta rømlingene. 

– I dag bruker vi skjellprøver for å få sikkert svar på om en laks er vill eller om den har rømt fra et oppdrettsanlegg. Men både forvaltningen og fritidsfiskere trenger gode metoder langs elvekanten, sier prosjektleder Monica Solberg fra Havforskningsinstituttet.

Derfor skal hun lede arbeidet med å trene en kunstig intelligens (KI) til å gjenkjenne rømt fisk på bilder.

Målet er at verktøyet skal gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom HI sin folkeforskningsportal Dugnad for havet og i Elveguidens app innen utgangen av 2025.

Kan bli slått i hjel i beste mening

– For laksefiskere er den typiske villaksen og den typiske oppdrettslaksen enkle å skille fra hverandre. Men så har du alle tilfellene imellom, sier Solberg.

En oppdrettslaks som rømte tidlig i livet kan se ut som en villaks. En villaks som har gytt mange ganger, kan ha samme slitasje på finnene som en oppdrettslaks.

foto av to laksehaler side om side
Typisk villakshale til venstre og typisk, slitt halefinne hos oppdrettslaksen til høyre. (Foto: Erlend A. Lorentzen / HI)

– I praksis er det nok en del rømlinger som blir sluppet ut igjen, og kanskje noen villakser eller sjøørreter som blir slått i hjel fordi folk tar feil og vil gjøre verden en tjeneste, sier hun.

Har store mengder laksebilder og -prøver på hånd

Planen er derfor å trene en kunstig intelligens med eksisterende laksebilder fra en rekke kilder sammen med "fasiten" – et arkiv av skjellprøver.

Materialet kommer fra HI sin fiskefelle i Etneelva, Veterinærinstituttet sin fiskefelle i Driva, overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks, og fritidsfiskeres egne fangstrapporteringer i Elveguiden – den ledende plattformen for salg av fiskekort i Norge.

Laks i fotoboksen i Etneelva.png

Etnelaks tar «selfies» med nytt og avansert kamera

Den nye fotoboksen skal lære kunstig intelligens å sortere mellom rømt og vill laks. Nå er den på plass i Etneelva.

Vil lære beste praksis av datamaskinen

Ut kommer muligheten for bildeanalyse med domsavsigelse: Vill eller oppdrett? Pluss et anslag for treffsikkerhet.

– Vi vil gjøre to ting. Det ene er å bruke masse, kvalitetssikret data vi allerede har, til å trene opp en KI som kan skille oppdrettslaks og villaks på bilder. 

– Samtidig vil vi programmere KI-en til å fortelle oss hva den legger vekt på – altså hva som er de objektivt beste, ytre kjennetegnene som skiller fiskene, sier Solberg.

foto av en fisk med farge på
Denne sjøørreten er analysert av kunstig intelligens. Fargekartet viser soner den har brukt til å klassifisere fisken.  Det røde partiet ved hodet og ved finne-hale-regionen, og det oransje området på midten av fisken (fiskens side) tyder på at form og prikkmønsteret har vært viktig ikategoriseringen.

Kommer også på "papir"

Det er godt mulig at en maskin kan se sammenhenger i fiskens ytre trekk som menneskelige eksperter ikke har fokusert på.

– En systematisk og objektiv tilnærming kan gi oss omforente kriterier for å skille rømt laks fra annen laksefisk i stedet for intuisjon, sier forskeren.

Disse vil teamet også gjøre tilgjengelig i form av en mer tradisjonell brosjyre.