Gå til hovedinnhold

Anbefaler stopp i fisket av Jan Mayen-torsk


Fjellside som får ned i sjøen, skyer som ligger lavt i fjellsiden og en måke som flyr i forgrunnen.

Jan Mayen er en vulkansk øy som ligger 1000 kilometer vest for Fastlands-Norge på grensen mellom Norskehavet og Grønlandshavet.

Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Lavere fangstrater enn tidligere gjør at Havforskningsinstituttet anbefaler at det ikke gjennomføres noe kartleggingsfiske av torsk ved Jan Mayen i 2024.

Under kartleggingsfisket i 2023 var fangstratene (tonn per fiskedøgn) av torsk rundt Jan Mayen mye lavere enn de foregående årene.

– Derfor anbefaler vi at det ikke blir noe kartleggingsfiske etter torsk i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2024.

Det sier havforsker Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk og torsk ved Jan Mayen.

– Her slår føre-var-prinsippet inn. Ved å stoppe fisket i ett år, ønsker vi å la bestanden bygge seg opp igjen, forklarer han.

Har blitt fisket mye gammel fisk

Hvorfor det er mindre fisk enn tidligere, er ikke forskerne helt sikre på.

– Men det har nok med alderssammensetningen å gjøre. Vi ser at det har blitt fisket på fisk som har blitt ganske gammel. Det har vært litt rekruttering av yngre årsklasser, men ikke nok til å kompensere for de gamle årsklassene, som er på vei ut, sier Bogstad.

Eller sagt på en annen måte: Det kommer ikke nok ungtorsk inn for å dekke opp for eldrebølgen som er på vei ut.

Anbefaler kartleggingstokt i 2025

I rådet som Havforskningsinstituttet har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet, anbefaler havforskerne å gjenoppta et kartleggingstokt med linefiske på faste stasjoner i 2025.

– Dette gjorde vi også i 2019 og 2020, så da kan vi sammenligne med dataene fra de årene når vi vurderer tilstanden på bestanden i årene fremover, sier Bogstad.

Et torskemysterium

Før 2019 var ikke fisket etter torsk i Jan Mayen-sonen kvoteregulert. Men på bakgrunn av noen store fangster som ble gjort av et fiskefartøy i 2018, ble det gjennomført et kartleggingsfiske av torsk fra 2019 til 2023.

Etter den overraskende fangsten i 2018, gjennomførte HI-forskere også genetiske analyser og analyser av øresteiner for å finne ut hvilken type torsk som befant seg ved Jan Mayen. Konklusjon: Torsken kan ha sin opprinnelse både fra Barentshavet og fra Island. Dessuten er det dokumentert gyting ved Jan Mayen.