Gå til hovedinnhold

Lofoten-hai dro på sydentur


Håbrann munn

Som mange andre nordlendinger, satte haien kurs rett mot varmere strøk da høstkulda meldte seg.

Med en fart på opp mot 100 kilometer per dag, svømte håbrannen mer eller mindre strake veien fra Lofoten mot Kanariøyene.

– Det er rett og slett fascinerende å se hvor raskt haien forflytter seg, og veldig spennende å kunne vise resultater fra merkingen vi har gjennomført, forteller haiforsker Claudia Junge, som leder forskningsprosjektet Sharks on the Move,

I en ny vitenskapelig artikkel følges vandringsmønsteret til tre haier av arten håbrann, som alle ble merket i løpet av 2022.

– Den merket vi utenfor Vesterålen i august. De to andre er merket av irske kolleger utenfor kysten av Irland i april samme år.

Les mer: Her merker forskerne den illsinte haien

På ferie samme sted

Havforsker og merkeekspert Keno Ferter, som leder arbeidet med å merke brugde og håbrann, befant seg tilfeldigvis på ferie i samme område som satellittmerket løsnet.

– Jeg lå på stranda i solen da det kom melding om at merket fra haien var løsnet og sendte signaler. Fire måneder før merket jeg haien i Lofoten, og nå var vi plutselig i Syden begge to. Det var helt vilt, forteller Ferter.

Merket var litt for langt unna til at den ferierende forskeren kunne hente det opp, men han innrømmer at det fristet å hive seg rett om bord i nærmeste båt.

– Selv om vi får bedre data om merket kommer til rette, sender det signaler når det er i overflaten. Vi får mye informasjon likevel, så vi har hatt en god del å jobbe med, sier Ferter.

Bildet viser havforskerne Keno Ferter, Otte Bjelland og stipendiat Antonia Klöcker. De smiler med solbrillene på og viser frem et satelittmerke som ble funnet og hentet opp i 2023.
Fra venstre: HI-forskerne Otte Bjelland og Keno Ferter sammen med stipendiat Antonia Klöcker viser frem ett av satellittmerkene fra 2022 som kom til rette etter ett år. Foto: Havforskningsinstituttet

Svømte i ulike retninger

Håbrannene har krysset flere jurisdiksjoner, nasjonale og fysiske grenser i løpet av de 4–12 månedene de ble sporet.

– Det de tre merkede haiene har til felles, er at de vandrer langt og beveger seg fort. Men det skilte seg veldig hvor de la ferden, forteller Junge og utdyper:

– Den ene av haiene som ble merket i Irland, holdt seg stort sett i irske og britiske farvann. Den andre svømte helt opp til Barentshavet, før den tok mer eller mindre samme rute til Kanariøyene som haien vi merket i Norge. Senere svømte den tilbake nordover.  

Kart som viser vandringene til de tre haiene.
Kartet viser de ulike reiserutene de tre haiene tok. Den blå streken viser "vår" hai, som stakk rett til Kanariøyene. 

Viktig internasjonalt samarbeid

Håbrann har vært definert som en sårbar art, og nå ser det ut til at bestanden er «på bedringens vei».

I fjor kom det ny fangstanbefaling for håbrann, for første gang siden 2009. Den nye anbefalingen åpner for å lande bifangst av arten i Nord-Atlanteren.

– Håbrannens lange og raske vandringer understøtter hvor viktig samarbeid på tvers av landegrenser er, for å kunne opprettholde bærekraftig fiske og forvaltning av håbrann, sier Junge.

Les mer: Haisommeren 2023

Merket fire håbrann i 2023

Forskerne har mer data om håbrannens vandringer å jobbe med fremover. I august i 2023 lyktes merketeamet fra HI med å merke ytterligere fire håbrann utenfor Lofoten. Disse er merket både med satellittmerker og med sporingsmerker.

– Det vil gi oss kunnskap om hvordan håbrannen beveger seg rent geografisk i sanntid, fordi vi kan følge dem på ferden. Når satellittmerkene løsner, får vi også dybdekunnskap, bokstavelig talt, og finner ut mer om hvordan den beveger seg i vannsøylen underveis, forklarer Ferter.  

Se video: Merket fire ilske muskelbunter på 2,5 meter

– Vi får inn data fra 2023-haiene fortløpende, og det blir spennende å finne ut om de norske haiene oppfører seg like forskjellig som haiene i denne studien, avslutter Junge.

Bildet viser en haifinne med et merke festet til.
Her er sporingsmerket festet på en av håbrannene som ble merket i 2023. Foto: Havforskningsinstituttet

Referanse: 

J.R. Bortoluzzi, G.E. McNicholas, A.L. Jackson, C. A. Klöcker, K. Ferter, C. Junge, O. Bjelland, A. Barnett, A.J. Gallagher, N. Hammerschlag, W.K. Roche, N.L. Payne,
Transboundary movements of porbeagle sharks support need for continued cooperative research and management approaches, Fisheries Research, 2024. Lenke: https://doi.org/10.1016/j.fishres.2024.107007

Merking av håbrann i Norge

Merking av hai i norske farvann er finansiert av Norges forskningsråd som en del av Sharks on the Move-prosjektet. Prosjektet ledes av HI og involverer 20 eksperter fra syv vitenskapelige partnerinstitusjoner i Norge og utlandet, samt nært samarbeid med Fiskeridirektoratet og Runde Miljøsenter AS. Les mer om prosjektet: Haier på farten

Det norske satellittmerket ble finansiert av ICCAT gjennom Shark Research and Data Collection Program, som støttes gjennom ICCAT Science Envelope. 

Artikkelen er skrevet i samarbeid med forskere fra Trinity College i Irland som merket to håbrann utenfor kysten av Irland i 2022. Ferter og Junge er medforfatter på artikkelen, sammen med Sharks on the Move-stipendiat Antonia Klöcker og HI-forsker Otte Bjelland.