Gå til hovedinnhold

Her er årets skreikart: Mest fisk på yttersida i år også


mannskap holder i trål på skip med fjell og sjø i bakgrunnen

Skreitoktet er et riktig så fotogent tokt. 

Fotograf: Elise Eidset/HI

Skreitoktet er vel i havn. Nå er årets kart klart. 

Hvert år drar havforskerne på tokt med forskningsfartøyet «Johan Hjort» for å følge skreien inn til gyting i Lofoten og Vesterålen. 

Her følger de oppskriften fra året før og året før der igjen – ja, faktisk på stort sett samme viset som de har gjort i alle år – med fast rute og faste stopp. 

Havforskerne prøver å finne ut hvor mye skrei det er, hovedsakelig ut fra akustiske undersøkelser med ekkolodd, men også tråling og håvtrekk etter torskeegg.  

kartet viser mengde fisk målt i ulike områder, illustrert med blåfarger. Det er sterkest blåfarge og med det mest målt fisk på yttersiden av Lofoten og Vesterålen.
Kartet viser hvor mye torsk forskerne fant i ulike områder under årets skreitokt i Lofoten og Vesterålen. Kart: Thomas de Lange Wenneck/HI 

– Mye liv og røre, men få overraskelser, sier toktleder

– Vi har fått til en god gjennomføring også i år. Hatt god fremdrift og fått dekket områdene som planlagt, forteller toktleder Edvin Fuglebakk ved Havforskningsinstituttet (HI). 

– Som vanlig er det livlig i området med både fisk, fiskere og forskere. En og annen spekkhugger har også vist seg frem.  
 
Det ble ingen store overraskelser for forskerne i årets innsig av skrei. 
 
– Vi er ikke helt i mål med beregningene ennå, men de foreløpige resultatene tyder ikke på de store sjokkene, nei. Som vi har sett de siste årene har vi litt akustiske forvekslingsarter i området, særlig sei. Det byr på litt ekstra utfordringer og forbehold i tolkingen. Men dette tar vi selvsagt høyde for i beregningene våre, sier Fuglebakk.