Gå til hovedinnhold

På sporet av det store uløste hummermysteriet


hummerunge i hånd

Denne hummeren er omtrent ett år gammel - og en sensasjon! Den kan gi oss flere svar på det store hummermysteriet.

Fotograf: Knut Jørgen Austevoll (etter avtale)

I over hundre år har havforskerne prøvd å finne ut hvor de små hummerne lever.

Under en fjærestein ved Bjørnafjorden i Vestland fylke ble det nylig funnet en hummer på knappe fem centimeter. Den er en aldri så liten sensajon.

– Dette er den minste hummeren vi har fått tak i til registrering, sier forsker Gro I. van der Meeren.

Hun og andre havforskere har lett etter unge hummere i lang tid. Helst de under ett år, men også ettåringer, slik som hummeren fra Bjørnafjorden.

Lånt og satt tilbake

Det var mange tilfeldigheter som førte til at vi fikk registrert data om denne hummeren.

– Finner delte tilfeldigvis opplevelsen på sosiale medier, og fikk tilfeldigvis tips fra en som kjente til interessen vår ved instituttet, forteller van der Meeren.

Tilfeldigvis var det også et forskerteam i området for å finne og rydde spøkelsesredskap – som med litt organisering plukket opp småhummeren fra skjulet. Og så var den på vei til forskningsstasjonen vår i Austevoll.

– Jeg fikk lånt den og registrert både mål og vekt. Så ble den satt tilbake der vi fant den neste dag, forklarer van der Meeren.

Og tilbake i vannet gikk den rett tilbake til stedet den var funnet i utgangspunktet.

dame med hummer og hummer i hånd
Forskerteamet fra HI og Green Bay var i området og fikk plukket med seg hummeren. Her viser forsker Susanna H. Thorbjørnsen hvor liten den faktisk er. Foto: Gro van der Meeren og Susanna H. Thorbjørnsen

Lever i et nettverk av huler

I hundre år har havforskerne diskutert hvor disse små hummerne lever. Er de på dypt vann. Er de på grunnen? Lever de i tangen?

– Mange mener de helst vil bo i en røys med mange sprekker og huler som stor hummer, men jeg har tenkt at disse hummerne lever i fjæren, gjerne i store nettverk av huler under steiner på sandbunn, forklarer hun og legger til:

– Småhummer i akvarier med variert bunnforhold, viser at atferden typisk er tilpasset høy- og lavvann. Der har de mange fluktruter i hulesystemet, så de slipper å gå ut av skjul før de er store nok til å være trygg for småkrabber, kutlinger og andre arter som er sultne og tallrike på bunnen på grunt vann. Akkurat som den vi nå har registrert.

I laboratorieforsøk viser det seg at når vann tappes ut av tankene, legger hummeren seg i ly under steiner og lignende. Gjerne på steder som er fuktigere enn andre. 

steiner i vann
Hummeren sitt skjulested var steinen til venstre, men den gjemte seg under den til høyre ved høyvann. Foto: Susanna H. Thorbjørnsen/HI

Kan bli opptil 70 år

Denne lille hummeren kan fiskes lovlig om cirka syv år. Og da produserer den kanskje 15.000 til 20.000 egg. Det er kun en sjettedel av eggene som en stor hummer kan gyte når de er blitt store nok.

– De yngste som blir høstet er knapt begynt å få egg, mot de eldre som kan få opptil 50.000 til 70.000 egg, forklarer van der Meeren.

For hunn-hummeren kan bli 50 år gammel, minst. Trolig kan de bli 70 år eller mer. Så hvor er alle de andre unge hummerne? 

– Dersom folk kommer over slike hummere i fjæren, vil vi gjerne at funnet blir registrert på Dugnad for havet. Dere trenger ikke ta den vekk fra der den bor. Men om det er mulig er det fint med bilde som viser hvor stor den er. Mål gjerne opp huleåpning, steiner eller tang som er med på bildet etter fotograferingen, så vi får et mål å beregne selve hummeren ut fra, sier havforskeren.

hummer og målestokk
De offisielle målene av den unge hummeren. – Om dere finner lignende små hummere langs kysten trenger dere ikke ta dem ut av vannet, men ta gjerne bilder av den med noe vi kan måle i etterkant for målestokk. Foto: Gro van der Meeren / HI

Respekter regler og fredningsområder

– Vi vet det er lite hummer langs kysten, sier van der Meeren.

Hun påpeker spesielt at hummeren i utgangspunktet skal leve lenge. 

– Det er hummerfisket som holder bestanden nede. Vanntemperaturen er ideell og tettheten av rovfisk som spiser hummer er blitt uvanlig lav. Likevel blir mange høstet før de har blitt ti år, og får ikke utnyttet potensialet for å rekruttere stadig nye hummere over et langt liv, forteller van der Meeren.

Hummersesongen er i gang, og havforskeren oppfordrer alle til å følge reglene for hummerfiske. Ikke minst at folk må holde seg vekke fra fredningsområdene.

tre mennesker på kai
Det ble fort en del hummersnakk på kaien da Susanna H. Thorbjørnsen (HI) og Pelle Boye fra Green Bay kom med hummeren. Her med Terje van der Meeren. Foto: Gro van der Meeren/HI