Gå til hovedinnhold

Mars

Resultat: (22)Liten fiskebåt på fjorden, med mange måsar som flyg rundt båten.
kronikk

Økt rapportering bidrar til bærekraftig kystfiske

31.03.2023

Gjestekommentar i Fiskeribladet 28.03.23: I debatten om økte rapporteringskrav for fiskeflåten, har nytteverdien kommet i bakgrunnen. Her er grunnen til at vi forskere ser frem til det nye elektroniske rapporteringssystemet.Stortare

Norsk tareskog er et stort karbonlager – men trues av klimaendringer

29.03.2023

Ny statusrapport peker på kunnskapshull.  foto av skipsbaug med hav og soloppgang

Toktrapport: Dette fann forskarane på sildegytetoktet

29.03.2023

Dei såg meir nvg-sild enn i fjor, men usikkerheita var større.Bildet viser arbeidsdekket på båten der to personer holder på å heise opp egg-håven.

Fant oppdrettsegg på gytefeltene til villtorsken

28.03.2023

Under et eggtokt på Nordlandskysten fant forskerne 38 torskeegg: 29 var fra oppdrettstorsk, sju fra villfisk og to egg hadde usikker opprinnelse.Forskningsfartøy og isbryter «Kronprisn Haakon» i Vesterisen.

Havet første prioritet for Norge i Arktisk råd

28.03.2023

HI er en viktig bidragsyter inn med kunnskap om havområdene og marine økosystem i Arktis .fisken hyse svømmer over rosa havbunn

Selv en liten oljedråpe påvirker hysa sitt hjerte

28.03.2023

Det skal bare ørlite olje til for at hjertet ikke utvikler seg normalt. smitteforsøk

Million-støtte til forskning på lakseparasitt

23.03.2023

Den lille parasitten Spironucleus salmonicida skaper bekymring for lakseoppdretterne i Nord-Norge.toskjen

Forskaren forklarer: Dette er dei norske torskane

22.03.2023

Korleis kan det stå dårleg til med torsken, når fiskarane i Nord-Norge får masse torsk? Havforskar Sigurd Heiberg Espeland forklarer.Blå og hvis fiskebåt foran øy med snøkledde fjell og en isbre.

Tilrår kvote på 315 tonn for Jan Mayen-torsk

22.03.2023

Kvoterådet for 2023 er dermed litt lavere enn for året før.Bølge

Finner tydelige endringer i økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak

21.03.2023

Mindre dyreplankton, endrede fiskebestander og sjøfugl. Vårt sørligste hav har blitt betydelig forandret av klimaendringer og annen menneskeskapt påvirkning, viser ny overvåkningsrapport. Bygd som ligger nedenfor fjeller med en fjord i forgrunnen under grå skyer

Fant mye søppel og plast utenfor tre elvemunninger i Hardanger

20.03.2023

På 30-70 meters dyp fant forskerne mye byggemateriale, metall og plast fra jordbruket.foto av reker i en teine

Lønsamt rekefiske med teiner?

16.03.2023

Tja, er konklusjonen i ny rapport.Tre makreller i en blå bøtte

Nye regler om PFAS: Dette vet vi om stoffene i sjømat

13.03.2023

De syntetiske stoffene har blitt brukt i ulike produkter i mer enn 50 år. Nå innfører EU og Norge strenge grenseverdier for PFAS i både mat og miljø.reker

Liten økning i kvoteråd på reker i Barentshavet

08.03.2023

Fangst på reker i Barentshavet i 2023 tilrådes å ikke overskride 153 000 tonn.Doktorgradsstipendiat ved HI, Vera Radisic sitter bak en rekke med prøveglass stablet oppå hverandre.

Fant multiresistent bakterie i Bergens-kloakken

08.03.2023

Problembakterien Klebsiella pneumoniae har resistens mot såkalt "siste utvei"-antibiotika.laks i merd

Luseforebygging og ny teknologi i oppdrett til havs

07.03.2023

Det finnes en rekke forebyggende tiltak oppdretteren kan benytte seg av. Slik funker de.foto av tre stangfiskere i en båt

Fritidsfiskere lander 2160 tonn torsk i Troms og 73 tonn i Hordaland per år

06.03.2023

I Hordaland utgjør det mer enn fangstene i det kommersielle kystfiskeriet. lodde tømmes ut av en trålsekk

Slik gikk årets loddegytetokt

03.03.2023

Toktrapporten er klar. Hale av hval stikker opp fra havet.

Vil spore hval og hai gjennom DNA-prøver fra havet

03.03.2023

Kan eDNA brukes til å overvåke hval og hai? Det skal forskerne finne ut av.foto av mann med fisk
HI-historie

Denne vanlige rovfisken har du sikkert aldri fått

02.03.2023

Det krever ekstrainnsats å stifte bekjentskap med "kaldtvannsbarracudaen". Vår fremste stangfiskeekspert gir deg lysingens hemmeligheter.Ammodytes marinus 16 12 2014 2

Foreløpig kvoteråd for tobis i 2023 er 60 000 tonn

02.03.2023

Det er likt som det foreløpige rådet i fjor.Lakselus på liggende svart bakgrunn

«Brakkvann» fungerer bra til avlusing

24.03.2023

Lusebehandling i «brakkvann» er en effektiv behandlingsmetode, men lengden på behandlingen bør begrenses. Det viser en ny studie.