Gå til hovedinnhold

Genene avslører rømt oppdrettstorsk


Bilde av oppdrettstorsk i et kar på land.

Illustrasjonsfoto: Villfanget torsk.

Fotograf: Arnbjørg Aagesen / Havforskningsinstituttet

Ved hjelp av DNA-analyser sjekker vi hvilket oppdrettsanlegg rømt oppdrettsfisk kommer fra.

På bestilling fra Fiskeridirektoratet er HI i gang med å undersøke om torsk som er fisket utenfor Meløy i Nordland, er rømt oppdrettstorsk – og hvilket anlegg den eventuelt kommer fra.

– Når det er mistanke om rømt oppdrettstorsk, samtidig som ingen anlegg har rapportert rømming, kan vi sjekke hvilket oppdrettsanlegg fisken kommer fra, sier forskningssjef Kevin Glover.

Til det bruker de metoder kjent fra utallige tv-serier: DNA-analyse.

Enkelt forklart så blir det tatt prøver av både de mistenkte rømlingene og fra torsk i nærliggende oppdrettsanlegg. Deretter blir det gjort genetiske analyser av DNA-et for å se om den rømte fisken stammer fra et oppdrettsanlegg.

– Denne metoden gir svar på hvor stor sannsynlighet det er for at rømt oppdrettsfisk kommer fra ett bestemt anlegg, sier Glover.

På animasjonen kan du se hva som skjer fra det kommer melding om rømt fisk og til prøvene er analysert:

Metoden for å spore rømt fisk blir brukt på både laks, regnbueørret og torsk.

Svarene på analysene blir overlevert til Fiskeridirektoratet som er ansvarlig for videre oppfølging av saken.