Gå til hovedinnhold

Ekstremværet «Hans» gjør sjøen mindre salt på Sørlandet


To kart over Oslofjorden som viser hvor det er salt og mindre salt vann i fjorden. Til venstre er kartet mer rødt enn på kartet til høyre.

Følg blåfargen: På kartet til venstre ser du hvor salt vannet var i Oslofjorden 13. august 2022, sammenlignet med kartet til høyre, som viser samme dag i år. Dess blåere farge, dess mindre salt er vannet. Tilsvarende; dess rødere farge, jo mer salt er sjøvannet.

Visualisering: Jon Albretsen/Havforskningsinstituttet basert på varslingsmodellen NorKyst800 driftet av Meteorologisk institutt.

Påfallende forskjell i saltholdigheten i Oslofjorden i år, sammenlignet med i fjor. 

Konsekvensene av ekstremværet «Hans» begynner å bli målbare i Oslofjorden. 

Ekstremværet som traff Østlandet 7.–9. august 2022 førte til flom, jordskred og oversvømmelser. De store vannmengdene skylles så nedover vassdragene, og renner ut i Oslofjorden.

Det kan føre til algeoppblomstring, fjordformørkelse og lavere oksygennivå, i et fjordsystem som allerede er sterkt presset fra før. 

For å vite hvordan fersk- og brakkvannet etter «Hans» vil spre seg og dermed hvilke områder som blir mest utsatt for påvirkning av ekstremværet, har Havforskningsinstituttet (HI) sett på nye simuleringer med den avanserte kystmodellen NorKyst800.

Det er en modell som er utviklet i samarbeid med Meteorologisk institutt, som også lager daglige varsler med denne.

brun elv som har gått over sine bredder, oversvømte grønne jorder
Ekstremværet "Hans" påvirker store deler av Sør-Norge. Her fra Dokka. Foto: Theodor Eilertsen / Forsvaret

Saltet gjør det mulig å spore hvor vannet er på vei 

Siden havet er salt, og ferskvann fra land er uten salt, så kan man bruke saltholdigheten fra kystmodellen til delvis å spore hvor ferskvannet brer seg i sjøen. 

– Ferskvann er lettere enn saltholdig vann, så elvevannet vil først legge seg på sjøoverflaten. Men så vil vind, bølger og bevegelse røre det til og blande det sammen. Etter hvert blir utslaget av mindre salt vann mindre synlig i modellene fordi andre vannmasser røres sammen, forklarer havforsker Jon Albretsen. 

Albretsen tok utgangspunkt i 13. august 2022 og 2023. Forskjellen var veldig lett å se. 

–  Ja her kommer det tydelig frem at spesielt Ytre Oslofjord er mye ferskere enn i fjor, og spesielt i områdene nedstrøms Glomma og nedstrøms Drammenselva. Der er også synlig mer ferskvann fra Numedalslågen ved Larvik og fra Skiensvassdraget.

mann i t-skjorte ser i kamera med nøytralt ansikt
Har undersøkt: Oseanograf Jon Albretsen ved HI. Foto: Runar Bjørkvik Mæland/HI

Vannet er på vei til Sørlandet – det vil sørlendingene merke 

Men hvor er vannet på vei? Jo, mot sørlandskysten. 

–  Alt dette vannet fra de store elvene skal hovedsakelig gå sørvestover og så langs sørlandskysten, forklarer HI-forskeren.  

–  Hele sørlandskysten vil merke at det kommer noe mindre salt i vannet som strømmer langs kysten. Men jeg kan legge til at saltholdigheten langs sørlandskysten varierer mye hele tiden, så det vil ikke bli noen ekstraordinær tilstand i den sammenheng.

Vær, vind og strøm vil påvirke hvordan flomvannet vil gå videre. Men trolig vil mye bli tatt inn i den norske kyststrømmen. Den går langs hele norskekysten, fra sør, oppover Vestlandet og Midt-Norge og helt nord, inn i Barentshavet. 

fire små kart over oslofjorden, med store felt i rødt og blått
Denne figuren viser utviklingen i saltholdighet fra 13.  til 21. august 2023. Forholdene i Ytre Oslofjord er preget av høy vannføring fra de store elvene hele denne perioden. Igjen: Se på blåfargen. Visualisering: Jon Albretsen/HI med NorKyst800. 


PS: Ser du på kartet øverst og lurer på om du har glemt ut en flom i Østfold i august i fjor? Nei da. Det er bare det at akkurat i det nordlige Kattegat så kommet det hyppig inn vann fra den mindre salte Østersjøen.