Gå til hovedinnhold

HI positive til hummerfredningsområde i Indre Oslofjord


nærbilde av en hummer stående på teine med blått hav i bakgrunnen

Hummerbestanden i Indre Oslofjord er under sterkt press, og et fredningsområde kan bidra positivt, mener HI. 

Fotograf: Espen Bierud/HI

Havforskningsinstituttet (HI) mener fredningsområdet vil bidra til å gjenoppbygge en hardt presset hummerbestand, og anbefaler at området utvides. 

Ved utgangen av august 2022 sendte Havforskningsinstituttet (HI) en høringsuttalelse til Fiskeridirektoratet angående det foreslåtte hummerfredningsområdet i Indre Oslofjord.  

Det foreslåtte fredningsområdet inkluderer Oslo havn og dets havnebassenger, i Oslo kommune. 

HI mener et slikt fredningsområde vil bidra positivt til å bevare en hummerbestand som er under sterkt press. 

Instituttet foreslår videre å utvide området mot det allerede eksisterende fredningsområdet lenger ute i fjorden. 

HI anbefaler også at området opprettes uten noen tidsbegrensning. 

Slik oppsummerer HI sine råd i saken: 

  1. Havforskningsinstituttet mener det nå foreligger solid vitenskapelig dokumentasjon på at etablering av fredningsområde for hummer i Indre Oslofjord vil være et positivt bidrag for å bevare og gjenoppbygge en hardt presset hummerbestand i Oslofjorden.  
     
  2. Havforskningsinstituttet anbefaler at fredningsområdet utvides mot sørvest slik at grensene trekkes ut til det eksisterende fredningsområdet ved Nesoddtangen (figur 1). Dette vil sikre inkludering av dypere habitat innenfor fredningsområdet, og større samlet areal med større sannsynlighet for oppnåelse av en lokal forvaltningsrelevant effekt av tiltaket.  
     
  3. Havforskningsinstituttets vurdering av beste tilgjengelige kunnskap tilsier at inkludering av variert habitat av noe størrelse er viktige medvirkende faktorer til god utvikling av lokale hummerbestander. Samtidig oppnås økosystemeffekter gjennom redusert total påvirkning.
     
  4. Havforskningsinstituttet anbefaler at forskrift for fredningsområdet opprettes uten tidsbegrensning. 

Hele høringsuttalelsen leser du her

Les videre om temaet: Havforskere har oppsummert kunnskap og erfaringer fra arbeidet med verneområder langs kysten.