Gå til hovedinnhold

Rødlista 2021: Hvorfor er hummeren sårbar?


Mann holder hummer

Forskerene estimerer at hummerbestanden har blitt redusert med rundt 30 prosent nasjonalt i løpet av de siste 54 år. 

Fotograf: Espen Bierud/HI

Hummer i Norge blir vurdert til å være en sårbar bestand på den oppdaterte rødlista. Overvåkning viser nedgang i en bestand som er utsatt for sterkt fiskepress. 

Forrige gang rødlista ble oppdatert, i 2015, ble den norske hummeren regnet som en livskraftig bestand. 

I 2021-versjonen er den tilbake på lista, vurdert som sårbar. 

– Det skyldes i hovedsak at vi har justert på generasjonstiden for hummer, sier HI-forsker Alf Ring Kleiven. Han er ansvarlig for kunnskapsgrunnlaget som den nye vurderingen bygger på. 

Går flere år tilbake enn man gjorde sist 

I 2015 var generasjonstiden beregnet til ti år. Nå legger forskerne en generasjonstid på 18 år til grunn. 

Når en art skal vurderes for rødlista, skal forskerne se på utviklingen gjennom de tre siste generasjonene. For hummer har altså dette tidsspennet økt fra 30 til 54 år.

I 2021 ser forskerne dermed på bestandsutviklingen over flere tiår mer enn de gjorde i 2015. 

– I faggrunnlaget estimerer vi at hummerbestanden har blitt redusert med rundt 30 prosent nasjonalt i løpet av de siste tre generasjonene, forklarer Kleiven. 

mann med teine
Havforsker Alf Ring Kleiven er ansvarlig for faggrunnlaget. Foto: Erlend A. Lorentzen/HI 

Overfiske en alvorlig trussel 

Hummerfiske er populært, både for kommersielle og ikke minst privatpersoner. Siden 2017 må alle som skal fiske hummer registrere seg. I 2020 var over 35.000 fiskere påmeldt. 

For rødlistevurderingen er det benyttet en nitti år lang tidsserie basert på rapporter fra yrkesfiskere direkte til HI. 

– Gjennom vår langtidsovervåkning av hummer registrerer vi at bestanden er nedadgående, og overfiske er en alvorlig trussel mot en redusert bestand, sier Kleiven. 

Spøkelsesfiske: Mista teiner fisker videre 

Det er ikke bare villet fiske som er et problem. 

– Mellom fem og ti prosent av alle hummerteiner blir mistet hvert år. Disse kan fortsette å fange hummer, selv om de har havnet på avveie. Vi kaller det for spøkelsesfiske, forklarer Kleiven. 

– Spøkelsesfiske kan også være en del av forklaringen på bestandsnedgangen, men vi kan ikke si noe om i hvor stor grad det har påvirket bestanden. 

Les også: Trenger teinevett like mye som fjellvett 

Bare i Raet nasjonalparker ligger det 10.000 tapte fiskeredskaper. Hver fjerde teine fisker aktivt. 

Lokal økning i fredningsområder

Et lyspunkt er det likevel i faggrunnlaget. 

– Vi ser at i fredningsområder for hummer så øker bestanden raskt etter at man slutter å fiske. I Norge er det nå over 50 fredningsområder for hummer. 

Visste du at: Hummer i fredningsområder har større klør enn hummer i fiskede områder?