Gå til hovedinnhold

Ny risikorapport om norsk fiskeoppdrett


Laks i oppdrett2

Havforskningsinstituttet sin årlige Risikorapport norsk fiskeoppdrett viser små endringer i risiko innen de fleste områdene som er med i rapporten.

– Årets rapport er en oppdatering av de tidligere rapportene der vi presenterer både ny kunnskap og oppdaterte risikovurderinger, sier Ellen Sofie Grefsrud som er redaktør for rapporten.

Sjøørret er tilbake i rapporten

I årets risikorapport er effekter av lakselus på sjøørret og sjørøye igjen inkludert.

– For sjøørret og røye er den største risikoen som følge av lakselus at den blir tvunget tilbake til ferskvann mens den egentlig burde ha vært på beitevandring. Dermed taper den vekst med de effektene det kan ha for kjønnsmodning og reproduksjon, sier Grefsrud.

Virus, kobber og dyrevelferd

Også risiko knyttet til endring i forekomst av de to virussykdommene ILA og PD samt vurdering av effekter ved bruk av kobber i oppdrett er inkludert i årets rapport.

– Oppdrettsmerdene er impregnert med kobber for å hindre begroing, men stoffet havner etter hvert ute i miljøet. Vi ser på sammenhengen mellom forbruket av kobber og påvirkningen av miljøet i området rundt oppdrettsanleggene, sier Grefsrud.

– I tillegg til vurderingene av dyrevelferd for laks i merd og rensefisk i laksemerd som vi gjorde i 2019 har vi i år også sett på risiko knyttet til dyrevelferd i settefiskanlegg, sier Grefsrud.

Tydeliggjør kunnskap og risikovurdering

I 2019 valgte vi å dele rapporten i to deler og i år publiserer vi begge rapportene samtidig:

– Vi har delt opp i en kunnskapsrapport og en risikorapport. Dermed kommer det tydeligere frem hva som er kunnskapsgrunnlaget for vurderingene gjort av ekspertene som jobber med de ulike temaene, sier Grefsrud.

Se presentasjon av Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 her: