Gå til hovedinnhold

Ørretene i Tvedestrandfjorden har forskjellige personligheter


Kvinne i blå caps og med vadebukse holder en ørret i hendene

Susanna Huneide Thorbjørnsen med en ørret under feltarbeid i Tvedestrandfjorden.

Fotograf: Angela Martin / Havforskningsinstituttet

Noen ørreter er «risikosøkere» og liker å ferdes i et større område, mens andre er mer forsiktige av seg.

– Fisk har personlighet. Ulike individer har ulike strategier for å overleve og reprodusere seg.

Det sier havforsker Susanna Huneide Thorbjørnsen, som har kartlagt hvordan ørretene i den vernede Tvedestrandfjorden oppfører seg.

Resultatene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Evolutionary Applications.

Fulgte 116 fisk

Thorbjørnsen og forskerkollegaene har målt adferden til fiskene ved hjelp av det de kaller telemetri. Det betyr rett og slett bare at de har sporet fisken ved hjelp av merker i buken.

De har fulgt 116 fisk i det vernede området i Tvedestrandfjorden i opptil tre år. I løpet av de årene har de målt hjemmeområdet til hver fisk, altså hvor stort område de ferdes i.

Og det varierer ganske mye, viser det seg.

– Vi ser at noen av ørretene er mer risikosøkende og ferdes over et relativt stort område, mens andre er mer forsiktige og lever på et mindre område, sier Thorbjørnsen.

Sprer risikoen

Hvilken livsstrategi som er best for fiskene, vil variere fra år til år. Det henger sammen med omgivelsene rundt.

– Et år er det kanskje mye rovdyr, så da er det de forsiktige som vil gjøre det bra. Et annet år er det kanskje lite mat, så da vil de tøffeste gjøre det bra, sier Thorbjørnsen.

For populasjonen i Tvedestrandfjorden som helhet er det en fordel med denne variasjonen. Da er det i hvert fall en god del av fiskene som vil klare seg når omgivelsene endrer seg. Populasjonen har på en måte spredt risikoen på flere overlevelsesstrategier.

– For populasjonen i Tvedestrandfjorden lønner det seg at det er variasjon mellom ørret-personlighetene, sier havforskeren.

Anbefaler et nettverk av verneområder

Ofte er det de mer «vågale» fiskene som blir tatt av stangfiskere. For ørretene som oppholdt seg mye i verneområdet var overlevelsen bedre for de mer forsiktige, mens for ørretene som svømte mest utenfor var det de mer «vågale» og mobile som hadde best overlevelse.

– Ørret migrerer, men vi ser at verneområdet i Tvedestrandfjorden også kan beskytte ørretene med et stort hjemmeområde. Det blir en sone hvor de oppholder seg innimellom og kan være trygge, sier hun.

Derfor anbefaler forskerne bak studien et nettverk av verneområder for å bevare variasjonen i fiskepopulasjoner langs kysten. Et slikt nettverk vil gi et lappeteppe av trygge områder som vil beskytte både de forsiktige og de mer vågale fiskepersonlighetene.

Referanse

Thorbjørnsen, Susanna Huneide, Even Moland, David Villegas-Rios, Katinka Bleeker, Halvor Knutsen og Esben Moland Olsen. «Selection on fish personality differs between a no-take marine reserve and fished areas». Evolutionary Applications 14, 7 (2021). Lenke: https://doi.org/10.1111/eva.13242