Gå til hovedinnhold

Skreitoktet 2021 er i havn


Tråling under skreitoktet 2021

Ett av mange trålhal under skreitoktet 2021. (Foto: Kjartan Mæstad/HI)

I to uker har «Johan Hjort» gått parallelle kurslinjer rundt Lofoten for å kartlegge årets innsig av skrei som kommer fra Barentshavet for å gyte. 

- Vi gikk ut spente, ettersom årets fiskeri etter skrei hadde meldt om at fisken var vanskelig å finne, særlig på innsiden av Lofoten. Våre observasjoner stemmer godt overens med inntrykket fra fiskeriet. Torsken står mer spredt, og inni Vestfjorden fant vi svært lite skrei, sier toktleder Edvin Fuglebakk.

Under gytingen samler torsken seg i tette konsentrasjoner og går litt opp i vannmassene. Dette gjør den lett å observere med ekkolodd. 


Årets skreikart: Lite skrei å se på innsiden av Lofoten. (Kart: Malin Lie Skage / HI)

- For å støtte ekkoloddobservasjonene tok vi trålprøver for å få data på modning, alder og kysttorsk-innblanding. Langs kurslinjene gjorde vi også systematiske temperaturobservasjoner gjennom vannsøylen og systematiske håvtrekk for å kartlegge konsentrasjon av torskeegg i vannet, sier toktlederen.

Se opptak av direktesendingene fra skreitoktet.

Både ekkoloddobservasjoner og eggtelling indikerer at skreien ikke har kommet inn til de plassene der de største ansamlingene av skrei ble observert i fjor og året før.
 


Toktleder Edvin Fuglebakk oppsummerer årets skreitokt. Dette ble spillt inn dagen før toktslutt.

I tillegg til fartøyets mannskap var det i alt seks fiskeprøvetakere, to eggprøvetakere, to instrumentteknikere og én toktleder som byttet ut påskeferie med tokt i Lofoten. 

- Det har som alltid vært en fin naturopplevelse. Vi har fått servert både fine soldager med rolig hav, og noen dager med en del slingring om bord. Etter at vi først var forhindret fra å gå ut fra Tromsø av orkanvinder langs kysten, kom vi i gang tre dager forsinket. Siden da har vi hatt arbeidsvær, og klarte å komme oss inn i Vestfjorden før neste storm, slik at vi kunne jobbe i le av Lofotveggen. Alt i alt har vi i all hovedsak fått utført planlagt aktivitet, og fått til en god dekning, sier Edvin Fuglebakk. 

Under er torskeeggoversikter som viser totaltall og egg i tidlige stadier: (Kart: Malin Lie Skage / HI)Mer om skreien.