Gå til hovedinnhold

Rapport: Vårutsatt steril laks har det best


laksemerd
Fotograf: Erling Svensen

Steril triploid laks i Nord-Norge utviklet i mange tilfeller sår i vintersesongen, med påfølgende høy dødelighet. Velferden var betydelig bedre for gruppene som satt ut om våren enn de som var satt ut om høsten.

Dette kommer fram i en ny rapport om kommersiell produksjon av triploid laks i Nord-Norge.

Triploid laks har tre sett med kromosomer, til forskjell fra vanlig, diploid laks som bare har to. Det ekstra kromosomsettet gjør laksen steril. Næringen bruker triploid laks som et miljøtiltak for å beskytte ville laksestammer mot innblanding av gener fra rømt oppdrettslaks.

Samarbeid om overvåkning

Havforskningsinstituttet har siden 2015 samarbeidet med oppdrettere og fiskehelsetjeneste for å dokumentere velferden til triploid laks i kommersiell produksjon i Nord-Norge. Nå er dataene for laks utsatt 2014–2017 analysert og publisert i en samlerapport.

Dataene viser høy dødelighet og høyt innslag av sår og sårbakterier for triploid laks satt ut om høsten (november–desember). For triploid laks satt ut om våren (mai–juni) og sommeren (juli–september) er resultatene mer nyanserte, med særlig gode resultat for vårutsett. Deres dødelighet var tilsvarende som for diploide referansegrupper, det vil si «normal» laks.

For de triploide gruppene som ble satt ut i perioden juli–oktober var det imidlertid en del av utsettene som fikk høy dødelighet grunnet smitte av fiskeparasitten parvicapsula.

Fordeler med vårutsett

– Viktige fordeler med utsett om våren er at denne fisken rekker å bli stor og godt tilpasset merdmiljøet før første vinter i sjø. I tillegg kan den slaktes før andre vinter i sjø, og en unngår dermed en kaldtvannsperiode, sier forsker Lars Helge Stien ved Havforskningsinstituttet.

Stien understreker at de foreløpig har fulgt for få produksjoner til å kunne komme med en generell anbefaling, og legger til:

– Videre kommersiell uttesting bør derfor fokusere på vårutsett, tidlig sommerutsett, og sene sommerutsett i områder uten parvicapsula.