Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (70) Viser 1 - 30

Rapport fra havforskningen 2022-44

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2022

21.12.2022
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Alison Harvey (HI), Astrid Tonstad (NINA), Ingebrigt Uglem (NINA), Gunnar Bekke Lehmann (Norce) og Ørjan Karlsen (HI)
Toktrapport 2022-12

Taskekrabbetokt: Molde – Frøya 2021

21.12.2022
Johanna Bjånes Marcussen, Maria Jenssen, Kjell Nedreaas, Guldborg Søvik og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-47

Status: Taskekrabbe (Cancer pagurus) i Norge

21.12.2022
Johanna Bjånes Marcussen, Guldborg Søvik, Maria Jenssen og Fabian Zimmermann (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-48

EVALUERING AV TILTAK FOR VERN AV KYSTTORSK I SØR INNFØRT JUNI 2019

21.12.2022
Halvor Knutsen, Sigurd Heiberg Espeland og Even Moland (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-46

Samlet påvirkning i foreslåtte særlig verdifulle og sårbare områder i norske havområder

19.12.2022
Cecilie Hansen, Johanna Myrseth Aarflot, Elena Eriksen, Berengere Husson (HI), Per Fauchald (NINA), Geir Odd Johansen, Lis lindal Jørgensen, Gro van der Meeren, Nina Mikkelsen, Geir Ottersen (HI), Cecilie H. von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt) og Mette Skern-Mauritzen (HI)
Toktrapport 2022-14

Pigghåtoktet 2022

15.12.2022
Hector Antonio Andrade Rodriguez, Tone Vollen, Torfinn Erling Larsen og Ole Thomas Albert (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-45

Undersøkelser av hydrokarboner og organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området i 2021

15.12.2022
Stepan Boitsov, Guri Nesje og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-43

Metoder for kartlegging av oppvekstområder for kystnære bestander av fisk

06.12.2022
Sigurd Heiberg Espeland, Kjell Magnus Norderhaug, Jonas Thormar, Portia Joy Nillos Kleiven, Inger Aline Norberg Aanonsen, Jostein Saltskår, Terje Jørgensen, Lene Christensen, Terje van der Meeren, Stian Stiansen og Odd-Børre Humborstad (HI)
Toktrapport 2022-13

MAREANO North Sea/Frisk Oslofjord cruise (2022118)

06.12.2022
Genoveva Gonzalez-Mirelis (IMR)
Rapport fra havforskningen 2022-37

En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene 2022

06.12.2022
Ørjan Karlsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Rune Nilsen, Alison Harvey og Vidar Wennevik (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-34

Fysisk oseanografiske forhold i produksjonsområdene for akvakultur

06.12.2022
Jon Albretsen, Lars Asplin og Anne Dagrun Sandvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-35

NorKyst800: versjoner og arkiver

06.12.2022
Jon Albretsen, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Vidar Lien og Jofrid Skardhamar (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-36

Modellert påvirkning av lakselus på vill laksefisk

06.12.2022
Vidar Lien, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Pål Næverlid Sævik og Jofrid Skardhamar (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-42

Undersøkelse av naturlige kilder for hydrokarboner i en sedimentkjerne fra Storfjordrenna

06.12.2022
Stepan Boitsov (HI), Henning K.B. Jensen (NGU), Jochen Knies (NGU) og Rune Mattingsdal (Oljedirektoratet)
Rapport fra havforskningen 2022-41

Risikoanalyse for de norske havområdene om direkte og indirekte virkninger av klimaendringer på marine økosystemer under ulike utslippsscenarier

30.11.2022
Anne Britt Sandø, Solfrid Sætre Hjøllo, Cecilie Hansen, Morten D Skogen, Robinson Hordoir og Svein Sundby (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-40

Sluttrapport for INFEST

21.11.2022
Sussie Dalvin og Mathias Stølen Ugelvik (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-39

Effekt på dyrevelferd av gjentatte termiske behandlinger med ulik Δt, ulik utgangstemperatur og ulik behandlingstemperatur

21.11.2022
Lars Helge Stien, Samantha Bui, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Per Gunnar Fjelldal (HI), Merete Bjørgan Schrøder (Sintef Ocean AS), Birger Venås (Sintef Ocean AS), Malin Johansen (NCE Aquaculture), Tore Seternes (Universitetet i Tromsø), Caroline Piercey Åkesson (Pharmaq Analytiq AS), Helene Wisløff (Pharmaq Analytiq AS), Monica Fengsrud Brinchmann (Nord universitet), Deepti Manjari Patel (Nord universitet) og Martin Haugmo Iversen (Nord universitet)
Toktrapport 2022-11

Forsøk med sekkeforlengelser av kvadratiske masker i snurrevad

15.11.2022
Olafur Arnar Ingolfsson, Odd-Børre Humborstad, Liz Beate Kolstad Kvalvik (HI) og Hermann Pettersen (Fiskeridirektoratet)
Rapport fra havforskningen 2022-38

Overvåking av blåskjellbestanden – grunnundersøkelse 2021 og 2022

15.11.2022
Tore Strohmeier, Øivind Strand, Paul Gatti og Antonio Aguera Garcia (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-31

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr – prøver analysert i 2021 for kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer

04.11.2022
Arne Duinker, Julia Storesund, Bjørn Tore Lunestad og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-30

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr - prøver analysert i 2020 for kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer

04.11.2022
Redaktør(er): Arne Duinker, Julia Storesund og Bjørn Tore Lunestad (HI)
Toktrapport 2022-10

Skreitokt 2022

31.10.2022
Edvin Fuglebakk og Anders Thorsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-32

Report on cruises and data stations 2021

21.10.2022
Silje Smith-Johnsen and Helge Sagen (IMR)
Editor(s): Silje Smith-Johnsen (IMR)
Rapport fra havforskningen 2022-33

MILJØVERDIERS SÅRBARHET I NORSKE HAVOMRÅDER

19.10.2022
Full forfatterliste gitt i kapittel 6
Redaktør(er): Cecilie Hansen, Solfrid Sætre Hjøllo, Geir Ottersen og Mette Skern-Mauritzen (HI)
IMR-PINRO 2022-7

Advice on fishing opportunities for Barents Sea capelin in 2023

18.10.2022
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)
Rapport fra havforskningen 2022-29

DDT i blåskjel frå fruktområde i vestnorske fjordar 2021

12.10.2022
Amund Måge og Sylvia Frantzen (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-28

Tilstandsvurdering av høstefelt for Stortare i Møre og Romsdal og Trøndelag i 2022

19.09.2022
Henning Steen (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-27

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk

14.09.2022
Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Veronika Sele og Robin Ørnsrud (HI)
IMR-PINRO 2022-5

Advice on fishing opportunities for beaked redfish in 2023 and 2024 in ICES subareas 1 and 2

06.09.2022
Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG)